'

І. Прямі і площини в просторі ІІ. Многогранники ІІІ. Тіла обертання

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

І. Прямі і площини в просторі ІІ. Многогранники ІІІ. Тіла обертання Які теми Ми вивчили?


Слайд 1

Аксіоми стереометрії Розміщення прямих у просторі Розміщення площин у просторі Розміщення прямої і площини в просторі Перпендикуляр і похила Прямі і площини в просторі


Слайд 2

Многогранники Пряма призма, площі поверхонь і об'єм прямої призми Правильна піраміда, площі поверхонь і об'єм правильної піраміди Призма Піраміда


Слайд 3

Циліндр Конус Куля Тіла обертання Площі поверхонь і об'єм Площі поверхонь і об'єм Площа поверхні і об'єм


Слайд 4

Знайдіть стереометричні фігури


Слайд 5

1. Яка фігура утворюється внаслідок обертання прямокутника навколо прямої, що містить сторону? А) призма; Б) куля; В) циліндр; Г) конус . 2. Які дві прямі називаються мимобіжними ? А) не перетинаються; Б) лежать в різних площинах; В) лежать в різних площинах і не перетинаються; Г) інша відповідь. 3. Як пряма перетинає площину ? А) в двох точках; Б) в одній точці; В) інша відповідь; Г) три точки. 4. За якою формулою обчислюється площа повної поверхні циліндра? А) S=2П • R• H; Б) інша відповідь; В) S= 2П • R• H?; Г) S= 2П • R?• H. 5. Яка фігура утворюється внаслідок обертання прямокутного трикутника навколо прямої, що містить катет? А) призма; Б) інша відповідь; В) циліндр; Г) конус. 6. За якою формулою обчислюється площа бічної поверхні призми? А) S= Pосн.• H; Б) інша відповідь; В) S= 2Pосн.• H; Г) S= Pосн.• H?. 7. За якою формулою обчислюється площа повної поверхні конуса? А) S=Sосн.+Sбічн.; Б) інша відповідь; В) S= Pосн.+H; Г) S= 2Sосн.+Sбічн. 8. За якою формулою обчислюється об’єм конуса? А) V= 1/3 Sосн.• H; Б) інша відповідь; В) V= 3Sосн.• H; Г) V=2Sосн.• H. 9. За якою формулою обчислюється площа бічної поверхні піраміди ? А) S= Pосн.• H; Б) інша відповідь; В) S= Pосн.• L; Г) S=1/2 Pосн.• L. 10. За якою формулою обчислюється об’єм циліндра? А) V=1/2 Sосн.• H; Б) інша відповідь; В) V= Sосн.• H; Г) V=3Sосн.• H. Перевіримо, що ви запам'ятали?


Слайд 6

11. Яка фігура утворюється внаслідок обертання півкруга навколо діаметра ? А) куля; Б) інша відповідь; В) сфера; Г) конус. 12. За якою формулою обчислюється площа бічної поверхні конуса? А)S= П • R• L; Б) інша відповідь; В) S= П • R• H; Г) S=2П • R• L. 13. За якою формулою обчислюється площа поверхні кулі? А)S= П • R• L; Б) інша відповідь; В) S=4П • R?; Г) S= П • R. 14. За якою формулою обчислюється об’єм піраміди? А) V= Sосн.• H; Б) інша відповідь; В) V=3Sосн. • H; Г) V=1/3 Sосн.• H. 15. За якою формулою обчислюється площа бічної поверхні циліндра? А) S= П • R• H; Б) інша відповідь; В) S=2П •R• H; Г) S= 1/2 П • R• H. 16. Як розташовуються прямі і площини в просторі ? А) перетинаються; Б) інша відповідь; В) перетинаються, пряма належить площині; Г) перетинаються, пряма належить площині, пряма паралельна площині. 17. Як розташовуються площини в просторі ? А) перетинаються; Б) інша відповідь; В) перетинаються, паралельні; Г) паралельні. 18. За якою формулою обчислюється об’єм призми? А) V= Sосн.• H; Б) інша відповідь; В) V=2Sосн.• H; Г) V=1/2 Sосн.• H. 19. Як розташовуються прямі в просторі ? А) як завгодно; Б) паралельні , перетинаються, перпендикулярні; В) паралельні, мимобіжні, перетинаються; Г) перпендикулярні, паралельні, мимобіжні . 20. За якою формулою обчислюється об’єм кулі? А) S= П • R; Б) інша відповідь; В) S=4/3 П • R?; Г) S=4П • R?. . Продовжимо перевіряти, що ви запам'ятали?


Слайд 7

С І: Яка б не була площина існують точки, що належать цій площині, і точки, які не належать їй. С ІІ: Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку. С ІІІ: Якщо дві різні прямі мають спільну точку, то через них можна провести площину, і до того ж тільки одну.


Слайд 8

вершина основа радіус основи висота твірна конус


Слайд 9

SБІЧН.= П •R• L R- радіус основи L- твірна Sповн.=SБІЧН.+ SОСН. V=1/3• П•R?•H Площі поверхонь і об'єм


Слайд 10

Центр Радіус Діаметр Куля


Слайд 11

sк=4•П• R? R-радіус кулі V=4/3•П•R? Площа поверхні і об'єм


Слайд 12

Бажаємо успіхів у навчанні !


×

HTML:

Ссылка: