'

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ /НАРД/ 23 март 2011г. София

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ /НАРД/ 23 март 2011г. София


Слайд 1

КАПАЦИТЕТ НА НАРД Мисия Услуги Национална Мрежа от 24 Центрове за доброволци


Слайд 2


Слайд 3

ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО… Предоставя възможност на гражданите да се включат реално в обществото и да допринесат за промяна в начина ни на живот. Доброволчеството няма граници. То е социален феномен, който обхваща всички групи в обществото и всички аспекти на човешка дейност.


Слайд 4

Ползи от доброволчеството Проучване от 2006 г. в България сред 1800 младежи между 13 и 15 години установява, че 79% искат да работят за компания, която се интересува от това как влияе и допринася за обществото. ДОРОВОЛЧЕСТВОТО допринася 3% от брутния вътрешен продукт в ЕС и има средна възвращаемост от 5 евро за всяко вложено 1 евро! В Англия, приносът към икономиката от хора, полагащи формално и неформално доброволен труд в общността възлиза на 42.6 милиарда британски паунда за 2008 г.


Слайд 5

Защо да полагаме доброволен труд? Изследване проведено от Тайм Банк сред представители на 200 водещи бизнес фирми в Англия показва, че: 73% от работодателите биха наели кандидат с доброволчески опит пред кандидат без такъв 94% от работодателите вярват, че доброволчеството може да увеличи уменията на потенциален кандидат за работа 94% от служителите, които са полагали доброволен труд с цел да придобият нови умения, са намерили първата си работа, или са били повишени благодарение на това


Слайд 6

Как Вашата фирма /организация да работи с доброволци? Приема доброволци от други организации за подпомагане на част от своите програмни дейности, Създава и управлява собствен Център за доброволци, Мотивира своите служители да участват краткосрочно в инициативи, организирани от други организации.


Слайд 7

Позитивният ефект от доброволческия труд за Вас се изразява в: Укрепване на екипния дух на Вашите служители чрез споделени емоции и съвместни позитивни преживявания, Личното им удовлетворение, че помагат и са част от социално отговорна организация, Надграждане на корпоративната философия на Вашата фирма/ организация, Позитивен имидж и публично доверие.


Слайд 8

От нас получавате: Индивидуална програма за доброволчество в съответствие с фирмената/ организационната политика, Подготовка на служителите на фирмата за контакт с хората, организациите и институциите, с които ще работят, Консултации за работата на Вашите служители като доброволци, Координиране на Вашата доброволческа програма, Оценка на резултатите от Вашата доброволческа програма, Супервизия на работата по Вашата доброволческа програма и непрекъсната подкрепа.


Слайд 9

Откъде да започнем? · Да организирате широка дискусия сред вашите служители и колеги за потребностите и целите на доброволческата мисия. · Да се съсредоточите върху най-много три крайни цели. · Да използвате тези цели, за да си изберете кауза и група, или организация, на която искате да помогнете. · Да изготвите актуален план-график, който да бъде най-подходящ за вашите цели и бизнес/ организационни нужди. · Да наблюдавате и управлявате процеса. Да поставите индикатори, които ще измерват ефективността на вашата програма. · Да въведете система за отчитане на доброволната работа и начините за развитие на персонала в тази посока.


Слайд 10

ДОБРОВОЛЦИ В ДЕЙСТВИЕ за различни каузи


Слайд 11

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 12 АВГУСТ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА


Слайд 12

ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА В РИСК


Слайд 13

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 1-ВИ ДЕКЕМВРИ


Слайд 14

СВЕТОВНИ ДНИ НА МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ


Слайд 15

Инициатива “ Намери алтернатива! Доведи приятел!


Слайд 16

ОБУЧЕНИЯТА…


Слайд 17

ОБМЕН С МЛАДЕЖИ ОТ КОРЕЯ


Слайд 18

Уважаеми гости, с тази среща НАРД заявява готовност за бъдещи партньорства с Вашето активното участие и подкрепа! -------------------------- Национален Алианс за работа с доброволци /НАРД/ Адрес: Ул."Петко Каравелов"28А, гр.Пловдив Тел.за връзка: 032/625-197 E-mail: nava.plovdiv@gmail.com Web-address: www.navabg.com


×

HTML:

Ссылка: