'

Игрите на баба и дядо Уча се, като играя

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Игрите на баба и дядо Уча се, като играя Работа по проект – 1 клас Нина Кънева Mouse Mischief


Slide 1

Играта Запазва традициите; Сплотява семейството; Формира ценни качества на личността – толерантност, решителност, бързина, честност, съобразителност, ловкост, досетливост, воля за победа, спортсменство, взаимопомощ; Дава възможност за изява на всяко дете; Разширява кръгозора и развива креативното мислене на подрастващите; Провокира ги да сменят мястото за игра и да създават нови приятелства; Подготвя учениците за живота; мотиви


Slide 2

Да издирят и запишат с помощта на дядо и баба игрите от тяхното детство. Да разучат игрите. Да нарисуват рисунка на играта, която най-много им е харесала. Да изпълнят задачата на компютъра. Учебни задачи по проекта. Коя от тях ви допада най-много?


Slide 3

Рисунки


Slide 4

Издирени игри “Пусни, пусни, кърпичка” – Катя, Христофор, Иван, Радослав; “Замразяванка” – Преслав; “Дама” – Християн; “Сляпа баба” – Даниел; “Не се сърди, човече” – Мелани; “Гоненица”, “Жмичка”, “Отваряй, кралю, порти”, “Дай, бабо, огънче”, “Лети, лети” и много други. Благодаря!


Slide 5

Кои игри ви харесват повече? на открито в класната стая вкъщи


Slide 6

Отбележете с тази игра, която ви е любима от изучените по проекта.


Slide 7

Познавате ли тази игра? Как се нарича?


Slide 8

Познавате ли тази игра? Как се нарича?


Slide 9

Могат ли игрите да бъдат опасни и защо? Екипна работа 1 екип 2 екип 3 екип 4 екип


Slide 10

Безопасно ли е да се играе на улицата? Работа в Учебника


Slide 11

Грешки в поведението


Slide 12

Къде можем да се забавляваме с игрите на баба и дядо?


Slide 13

Кога игрите са по-приятни? Когато нарушаваме правилата. Когато си помагаме.


Slide 14

Познавате ли вълшебните думи?


Slide 15

Познавате ли вълшебните думи?


Slide 16

Познаваме ли пътните знаци? Оградете този знак, който означава “Пешеходна пътека”. Работа в Учебника


Slide 17

Кой ни пази от невъзпитаните шофьори? Свържете. ДА


Slide 18

Кои думи можете да прочетете? Запишете ги правилно. РОКОНА ЕНРЪГ В кои игри могат да се използват тези предмети?


Slide 19

Нарисувайте корона или гърне.


Slide 20

Послание Научете игрите и разкажете за тях на своите приятели! Сайт на класа: http://malkislanca.webnode.com/


×

HTML:

Ссылка: