'

Покрет за Ниш

If you like this presentation – show it...

Slide 0

14. Мај 2011. Покрет за Ниш Оснивачка Скупштина


Slide 1

Покрет за Ниш ДОБРО ДОШЛИ


Slide 2

Владимир Стевић - председник Покрет за Ниш Комисија за организацију Скупштине


Slide 3

Александар Маринковић – председавајући Иван Николић – члан Марија Димитријевски - записничар Покрет за Ниш Радно председништво Скупштине


Slide 4

Избор радног Председништва Скупштине Усвајање пословника о раду Скупштине Усвајање Статута Покрета за Ниш Избор Градског одбора Покрета за Ниш Обраћање чланова Градског одбора и гостију Усвајање нацрта програма Покрета за Ниш Усвајање одлуке о приступању Покрета за Ниш у ПУЛС Србије Покрет за Ниш Дневни ред:


Slide 5

8. Одржавање прве седнице Градског одбора Усвајање пословника о раду ГрО ПЗН Избор Статутарног одбора Избор Надзорног одбора Избор Председништва ПЗН 9. Одржавање прве седнице Председништва Усвајање пословника о раду Председништва Избор Председавајућег Председништва 10. Завршна реч Председавајућег Председништав ПЗН 11. Затварање Скупштине Покрет за Ниш Дневни ред:


Slide 6

Покрет за Ниш 2. тачка Усвајање пословника о раду


Slide 7

Покрет за Ниш 3. тачка Усвајање Статута


Slide 8

Покрет за Ниш 4. тачка Избор чланова Градског одбора


Slide 9

Покрет за Ниш 4. тачка Извештај Комисије о пристиглим кандидатурама Владимир Стевић - председник


Slide 10

Покрет за Ниш 4. тачка Кандидати за чланове Градског одбора ПЗН: Марија Димитријевски Милорад Тошић Мирослав Томић Александар Вучковић Милан Крстић Драган Ранђеловић Владица Стојановић Милан Димитријевић


Slide 11

Покрет за Ниш 4. тачка 9. Јована Солуновић Митровић 10. Драган Милошевић 11. Димитрије Марковић 12. Марко Вукичевић 13. Марко Митић 14. Небојша Коцић 15. Александар Маринковић 16. Иван Николић 17. Марко Илић


Slide 12

Покрет за Ниш 5. тачка Обраћање чланова Градског одбора и гостију Скупштине


Slide 13

Покрет за Ниш 6. тачка Усвајање нацрта програма Покрета за Ниш


Slide 14

Покрет за Ниш 7. тачка Усвајање одлуке о приступању Покрета за Ниш у ПУЛС Србије


Slide 15

Покрет за Ниш 8. тачка Одржавање прве седнице Градског одбора Усвајање пословника о раду ГрО ПЗН Избор Статутарног одбора Избор Надзорног одбора Избор Председништва ПЗН


Slide 16

Покрет за Ниш 9. тачка Одржавање прве седнице Председништва Усвајање пословника о раду Председништва Избор Председавајућег Председништва


Slide 17

Покрет за Ниш 10. тачка Завршна реч Председавајућег Председништав ПЗН Марко Илић


Slide 18

Покрет за Ниш 12. тачка Затварање Скупштине


Slide 19

Покрет за Ниш Хвала на пажњи


×

HTML:

Ссылка: