'

EURES - Работа в ЕС

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

EURES - Работа в ЕС Абитуриенти 2011 гр. Сливница, 3 май 2011 г.


Слайд 1

2 Накратко: Какво е EURES? Страни-участници Съветници Cross-border връзки Основни дейности на EURES Свободни работни места (Match & Map) Насоки на развитие и анализ на трудовия пазар - Условия на живот и работа в ЕС


Слайд 2

3 Шенген Схемата 3 + 2 + 2 Европейски формат на автобиография EURES в Интернет


Слайд 3

EURES – Участници 27-те страни членки на Европейския съюз + Норвегия + Исландия + Лихтенщайн + Конфедерация Швейцария


Слайд 4

5 EURES Карта


Слайд 5

EURES Съветници


Слайд 6

7 EURES Съветници ¦ Монтана ¦ Русе ¦ Пловдив ¦ Велико Търново ¦ Бургас ¦ София ¦ Варна ¦ Благоевград


Слайд 7

Шенген… Страни с ограничения за работа за българи Схема 3 + 2 + 2


Слайд 8

9 Свободно придвижване, но не с пълни права за работа… Страни с ограничения за български и румънски граждани: Белгия, Германия, Ирландия, Франция, Италия, Люксембург, Холандия, Австрия, Великобритания и Малта


Слайд 9

Europass CV


Слайд 10

11 На сайта: https://europass.cedefop.europa.eu/ Можете Да попълните Вашата автобиография Да обновите вече попълнена автобиография Да изтеглите формулярите (има и на български език)


Слайд 11

Интернет връзки http://ec.europa.eu/eures/ http://www.az.government.bg/eures/ http://europa.eu/youth/ http://ec.europa.eu/youreurope/ Google.com


Слайд 12

http://www.facebook.com/EURESBulgaria http://www.facebook.com/dbt.slivnitsa


Слайд 13

Благодаря за вниманието! Йордан Йорданов y.yordanov@az.government.bg


×

HTML:

Ссылка: