'

КАК ДА РАБОТИМ С ДЕЦАТА?

If you like this presentation – show it...

Slide 0

КАК ДА РАБОТИМ С ДЕЦАТА?


Slide 1

Когато дете или родител влезе в стаята, вие трябва да ги поздравите и да покажете, че ви е приятно да ги видите, представяйки себе си. Предразполагайте ги да се чувстват удобно.


Slide 2

Когато дете направи беля, му обяснете защо това е лошо или погрешно. Ако вие не обясните това, тогава детето няма да знае защо и може да продължи да прави погрешното действие.


Slide 3

. Ако родителят на детето е в стаята, тогава след като обясните на детето, трябва да запознаете родителя със ситуацията.


Slide 4

Когато налагате авторитет в стаята, вие трябва да се отнасяте към всяко дете справедливо, без да имате любимци.


Slide 5

Вие трябва да се наложите като ръководител в стаята.


Slide 6

Вие сте в центъра на стаята. Вие имате властта. Вие можете да контролирате децата. Вие трябва много тактично да се карате на децата, когато направят нещо погрешно.


Slide 7

Не проявявайте предпочитание към определено дете, тъй като другите деца ще си помислят, че вие харесвате повече него, отколкото тях.


Slide 8

Отделяйте време за всяко дете, така че родителите винаги да могат да научат нещо полезно от постъпките ви, а децата да имат респект към вас.


Slide 9

Усмихвайте се и бъдете мили с всички.


Slide 10

Учете се от ситуациите, които преживявате.


Slide 11

Харесвайте работата, която вършите.


Slide 12

Бъдете изобретателни в измислянето на правила/наказания


Slide 13

Нека правилата да бъдат по-малко, но да се спазват от всички. Простите правила не уморяват.


Slide 14

Избягвайте публично унижаване. Детето се нуждае от някого, който да го закриля. Детето се нуждае от родители, но когато тях ги няма, то търси някой друг, който да го защити. Бъдете като майка и баща към децата. Бъдете добър пример за тях.


Slide 15

Не бързайте да си изпускате нервите в присъствието на всички.


Slide 16

Никога не казвайте: "Казах да се изпълни!", а "Аз го казах и ще ви помагам да го свършите!"


Slide 17

Не съдете публично, не крещете заплашително.


Slide 18

За лошите постъпки говорете насаме, а хубавото кажете пред всички.


Slide 19

Осъждайте не човека, а постъпката. Покажете, че му вярвате и го харесвате.


×

HTML:

Ссылка: