'

РАБОТА СЪС СЛОЖНИ КЛИЕНТИ.

If you like this presentation – show it...

Slide 0


Slide 1


Slide 2

Случва ли се да им позволите да Ви извадят от равновесие?


Slide 3

Искате ли да имате готово решение за такива случаи?


Slide 4

Слушане Емпатия Готовност Аспирация


Slide 5

Слушайте за същността на проблема.


Slide 6

Проявете разбиране.


Slide 7

Покажете готовност да им помогнете.


Slide 8

Направете всичко възможно и им го кажете.


Slide 9

Как се почувствахте?


Slide 10

Слушане Емпатия Готовност Аспирация


Slide 11

Когато имаме готов модел можем да го адаптираме към всяка ситуация.


Slide 12

Когато владеем ситуацията, можем да се разберем с всеки.


Slide 13

Когато се разберем, разгневените клиенти остават доволни клиенти.


Slide 14

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


×

HTML:

Ссылка: