'

Проект

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Промоция на обединения туристически потенциал на Старозагорски регион Проект ОЛЕГ СТОИЛОВ Председател на УС на Търговско-промишлена палата - Стара Загора


Слайд 1

Партньори Търговско-промишлената палата - Стара Загора Агенция за регионални икономическо развитие - Стара Загора Общините от региона Загорка АД, ДЗИ АД и други представители на бизнеса от региона С активната подкрепа на Световната асоциация на туристическите агенции WATA и с прякото съдействие на Туристическа агенция МИЕЛ Травел - представител на WATA за България Специална подкрепа от Ротари Дистрикт 2482 България Под патронажа на Областния управител на Старозагорска област Община Стара Загора е домакин на събитията


Слайд 2

Програма 13 октомври 2009 г. - Стара Загора Кръгла маса „Кадрите в туризма” Форум „Туризъм” Презентация на обединения туристически потенциал на Старозагорски регион 14 октомври 2009 г. - Казанлък Представяне на туристическите възможности на Казанлък


Слайд 3

Кръгла маса Кадрите в туризма


Слайд 4

Състояние на туристическия сектор През последните години - съществена промяна в облика на туристическите обекти Увеличи се многократно броят на леглата в хотелите Повиши се категорията на хотелите и ресторантите Туристическият отрасъл разполага с материална база, не отстъпваща по качество на тази в развитите туристически дестинации, основни конкуренти на България. Това контрастира с преобладаващо лошото обслужване, поради на недостатъчната квалификация на кадрите, работещи в сферата на туризма. Резултат - негативно отражение върху качеството и конкурентоспособността на туристическия продукт.


Слайд 5

Търговско-промишлена палата – Стара Загора направи проучване сред хотелиери, ресторантьори, управители на музеи и други структури в сферата на туризма от Старозагорския регион за проблемите с кадрите в туризма. Кои са основните проблеми? Проучване на проблемите


Слайд 6

Недостиг на квалифицирани кадри Голяма част от завършилите туризъм не работят в туристическия сектор Неудовлетворителни и непривлекателни условия за работа Наличие на по-добри оферти от други алтернативни сектори Работата в сектора се приема често като компромисен и временен вариант Основни проблеми


Слайд 7

Недостиг на квалифицирани кадри (2) Лимитиран избор при подбора на персонал – непокрито високо самочувствие Приемане на работата в сектора като не престижна Облекчени възможности за работа в чужбина Основни проблеми


Слайд 8

Недостатъчно добра подготовка на кадрите Недостатъчен брой специализирани учебни заведения, обучаващи кадри за туризма Остарели обучителни програми, не съответстващи на динамичното развитие на сектора Лоша материална база на обучителните организации Изключително слабо практическо обучение, не при реални условия Стажуване проформа Лоша връзка бизнес - обучение - стаж - реализация на кадрите Основни проблеми


Слайд 9

Недостатъчно атрактивно и неконкурентно заплащане Като цяло ниско заплащане в сектора Неправилно формиране на възнаграждението Чувствителна разлика в заплащането в курортните и не курортните селища Основни проблеми


Слайд 10

Ниско ниво на владеене на чужди езици Недостатъчно добро езиково обучение Неконкурентни условия за работа на кадри с добра езикова подготовка Непрофесионално мениджиране на човешки ресурси и отсъствие на системи за тяхното управление Липса на единна база данни за кадрите в туризма, с атестации и препоръки Отсъствие на адекватни национални и и регионални политики в сферата на туризма, които да съдействат комплексно за решаването на проблемите Специфичното положение на Стара Загора - сезонна миграция на кадри през летния и зимния сезон към морските и планински курорти Основни проблеми


Слайд 11

Подобряване на качеството на обучение на туристическите кадри Откриване на повече специализирани обучителни звена за кадри в туризма Въвеждане на обучителните програми и помагала в съответствие с потребностите на сектора и постоянното им актуализиране Увеличаване на часовете по практическо обучение в условия, близки до реалните Увеличаване времето на стажа и подобряване на ефективното му провеждане Предложения


Слайд 12

Подобряване на качеството на обучение на туристическите кадри (2) Провеждане на стажа по възможност на бъдещото работно място Подобряване на езиковото обучение Въвеждане на ефективен контрол на качеството на обучение Организиране на професионални семинари за обмен на опит, нови и добри практики в сферата на туризма, вкл. с международно участие Предложения


Слайд 13

Към мениджмънта на туристическите обекти Въвеждане на професионални системи за управление на човешките ресурси Създаване на база данни за кадрите в туризма, с атестации и препоръки Сертифициране на квалификацията на кадрите от бранша По-тясна връзка между образованието и бизнеса Предложения


Слайд 14

Подобряване на организацията и координацията на работата в туристическия сектор Разработване на адекватни национални и регионални политики в сферата на туризма, съдействащи за комплексното развитие на туризма Въвеждане на стимули и преференции за инвестиране в човешките ресурси Мерки на регионално ниво Ефективизиране на работата на съветите по туризъм и на браншовите организации Конкретно предложение: Създаване на асоциация за развитие на туризма в региона с балансирано и активно участие на всички заинтересовани страни Предложения


Слайд 15

Кръгла маса Кадрите в туризма Благодаря за вниманието !


Слайд 16

Welcome to Stara Zagora Region!


×

HTML:

Ссылка: