'

Какво е Автентична България Автентична България е независима марка за качество в туризма, която се присъжда на малки хотели и къщи за гости, които предлагат.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0


Слайд 1

Какво е Автентична България „Автентична България” е независима марка за качество в туризма, която се присъжда на малки хотели и къщи за гости, които предлагат автентичен и оригинален туристически продукт. Асоциация „Автентична България” е собственик на Марката за качество www.authenticbulgaria.org


Слайд 2

Какво е Автентична България Основната цел на Асоциацията е: да подпомага развитието на качествено ориентирани продукти в българския туризъм и създаването на информационна мрежа, които допринасят за добиването на преки впечатления, автентични изживявания и познания за местните обичаи, храна, напитки, култура, занаяти, както и за българската история и природа („автентичен туристически продукт”), и популяризирането им в България и чужбина www.authenticbulgaria.org


Слайд 3

Марката за качество Автентична България съществува от 2006 г., разработена от ВЕГА/БТД, програма на Американската Агенция за международно развитие (ААМР). Проектът е подкрепен от ДАТ. В него вземат участие и представители на туристическата индустрия, включени в работна група. От октомври 2007 г. марката за качество е собственост на неправителствената организация Асоциация Автентична България, сред чиито учредители са представители на ВЕГА/БТД, членовете на работната група и Държавната агенция по туризъм. Всички дейности по оценяване и управление на качеството на туристическия продукт се извършват от асоциацията. Членове на асоциацията са носителите на марката за качество. www.authenticbulgaria.org Какво е Автентична България


Слайд 4

Защо Автентична България “Автентично” в смисъла на истинско и оригинално (от гръцки – авторски). В туризма автентично се отнася към преживяване, което гостът не може да изпита у дома. Това са оригинални и „истински“ преживявания, които не са развалени от имитация. По последни данни клиентите обръщат все повече внимание на това колко е истински продуктът или преживяването. www.authenticbulgaria.org


Слайд 5

Категоризация Според показаното качество на услугите в процеса на оценка, хотелите и къщите за гости могат да бъдат удостоени с една от трите степени на Марката за качество „Автентична България”: златна, сребърна или бронзова. За малкото места, наградени със златна марка, можете да бъдете сигурни, че отговарят на най-високите стандарти. www.authenticbulgaria.org


Слайд 6

Категоризация А за да се подчертае индивидуалния характер на обектите, удостоени с Марка за качество, в определени области, някои от тях имат и Рози за отличие. Отсядайки при носителите на Рози за отличие в някоя от четирите области, можете да разчитате на специално отношение в тази насока. Четирите области са: дизайн и атмосфера, гостоприемство, кухня и развлечения www.authenticbulgaria.org


Слайд 7

От началото до сега са оценени над 100 обекта и 66 от тях са удостоени с марката за качество. Минималните изисквания към кандидатстващите обекти са да имат между 4 и 50 стаи, да са отворени за посетители поне шест месеца в годината, да имат поне една звезда според Наредбата за категоризация на туристически обекти и да се сервира храна поне веднъж на ден или да има възможност посетителят сам да си я приготви. Особено внимание обръщаме и на отговорното отношение към околната среда. www.authenticbulgaria.org


Слайд 8

Всяко място, което носи марката за качество Автентична България, преминава през процес на независима оценка. Независими оценители - експерти посещават мястото и оценяват седем основни области: обслужване на посетителите, материална база и оборудване, управление на персонала, взаимодействие с околната среда, културни аспекти, управление на безопасността в хотела и бизнес умения и маркетинг. Оценителите са професионалисти, които са избрани предварително с конкурс и са преминали специално обучение от консултантите на асоциацията. В края на посещението си, те предоставят на собствениците на обекти и консултация относно силните и слабите страни на бизнеса, както и някои насоки за по-добро развитие www.authenticbulgaria.org


Слайд 9

В рамките да две седмици след посещението си на място, оценителите изготвят писмен доклад с подробно описание на резултатите от оценката. Този доклад се изпраща както на собственика на обекта, така и на лицензиращата комисия, съставена от независими експерти в туризма, която взема окончателно решение дали да присъди марка за качество. Според представянето и резултатите от оценката, марката може да бъде бронзова, сребърна и златна. Сертификатът важи в продължение на две години. През този период ние следим за прилагането и поддържането на системата за качество чрез независима обратна връзка от посетителите на наградените обекти и проверки тип „таен клиент”. www.authenticbulgaria.org


Слайд 10

Развитие на Марката В условия на преобладаващ масов туризъм и ниска добавена стойност на българския туристически пазар, мисията ни е да спомогнем за нарастване на конкурентноспособността на туризма в България. Да се създава един оригинален продукт, за да бъдат привлечени по платежоспособни туристи. Ние искаме ясно да покажем, че туризмът на България не се състои само от плажове и морета и че в страната има предпоставки за развиване и се развива друг тип туризъм. www.authenticbulgaria.org


Слайд 11

Развитие на Марката В момента Автентична България е изцяло насточена към по-видимата част на индустрията – местата за настаняване. Концепцията обаче винаги е засягала значението на всички свързани с туризма дейности за цялостното преживяване. Идеята ни е да разширим обхвата на марката, за да можем да гарнтираме създаването и предлагането на цялостен качествен продукт. В тази връзка търсим интерес и участие от страна на туроператори, културни институции, музеи, галерии, ресторанти и винарни. www.authenticbulgaria.org


×

HTML:

Ссылка: