'

Културен туризъм: международен маркетинг

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Културен туризъм: международен маркетинг © 2009 Росица Охридска-Олсон Бележки към кръглата маса организирана от ПП ГЕРБ Асеновград, 23.06.09


Слайд 1

културен туризъм: определение © 2009 Росица Охридска-Олсон Определение на Ричардс, деривация от определенията на АТЛАС,Световната Организация по Туризма към Обединените Нации и Фладмарк: Културният туризъм може да бъде дефиниран като тази ДЕЙНОСТ на хората, извършвана по време на посещение на туристическата дестинация и по време на тяхното пътуване извън тяхното местоживеене, която им позволява да изследват или да изпитат различния начин на живот на другите хора, който отразява обичаите, религиозните традиции, интелектуалните идеи и културното наследство по такъв начин, че (туристите) да задоволят своите нужди, въжделения и желания.


Слайд 2

марктинг: определение © 2009 Росица Охридска-Олсон


Слайд 3

културен туризъм: формиране на продукта © 2009 Росица Охридска-Олсон


Слайд 4

културен туризъм: състояние в момента © 2009 Росица Охридска-Олсон


Слайд 5

културен туризъм: състояние в момента продължение © 2009 Росица Охридска-Олсон географско положение: периферно, липса на директни авио-връзки с най-големите пазари, лощия имидж на Балканите културни ресурси: исторически и археологически паметници в разруха, незначителна инфраструктура (пътна, туристическа), несъществуваща политика и практика за маркетинг на културата човешки ресурси: необразовани, нехаещи туристически продукт: има дестинации, атракции, но няма продукт. туристически стратегии: Базирани на пожелания а не на научни и практически изследвания. Несвързани с други стратегии - с финансиви, данъчни, еко, културни. несъобразени със световния туристически пазар и неговите тенденции


Слайд 6

какво се прави в света: най-добри практики © 2009 Росица Охридска-Олсон


Слайд 7

какво може да се направи: перспективи на държавата © 2009 Росица Охридска-Олсон Културния туризъм трябва да бъде приоритет номер едно във вскички стратегии, планове и в законодателството на България Обвързване всички останали стратегии със стратегията за развитие на културния туризъм: тази за културата (липсваща), регионалното развитие, образованието, екологията, селското стопанство, външната политика, еколкогия, търговията и т.н. Трябва да се прави постоянно наблюдение за ефективността на стратегиите Трябва възможно най-скоро да се пренесе целият брандинг, позициониране и реклама в глобален мащаб: Интернет, представителства в най-силните пазари за туризъм силно брандингово присъствие на продуктите на българския културен туризъм. Координация между всички заинтересувани и тези които участвуват в образуването на туристическия продукт на културания туризъм районирането и рекламата на регионите да бъде логично и силно


Слайд 8

какво може да се направи: перспективи на частния бизнес © 2009 Росица Охридска-Олсон Трябва да разбере, че печалбите в културния туризъм зависят от състоянието на останалите дейности на участниците в образуването на туристическия продукт: културана промишленост (в това число музеи, галерии, фестивали, недвижими паметници на културата, и т.н.), леката промишленост и търговията (сувенири, козметика, хранително-вкусова, вино, и т.н.), занаятите и традициите, транспорта, и т.н. Трябва да увеличи сътрудничеството си с научни и образователни институти, тъй като от това зависи качеството на кадрите не само в хотелиерството и ресторантьорството, но и в обслужването в музеи, екскурзоводско обслужване, дегустации във винарни, и т.н. Трябва да използвува браншовите си организации не само за лобиране на интересите на хотелиерския, туристическия и ресторантьорските браншове, но и за повишаване качеството на всички услуги и координация с останалите заинтересувани в образуването на продукта на културния туризъм. Най-накрая трябва да наложи пълно прилагане на електронната търговия в реално време и директно към крайния потребител Да започне да рекламира във Уеб 2.0.- социални мрежи, блогове, туитеринг, и т.н.


Слайд 9

пак ще се срещнем след 10 години © 2009 Росица Охридска-Олсон Асеновград ще бъде познат по целия свят като “Столицата на Мавруда” ТИЦ и туристическите представителства в България и чужбина ще имат свои ТВ продукции, излъчвани безплатно по Интернет Туристическите региони “Тракия”, “Родопи”, и т.н. ще имат свое брандиране познато по света , както са познати дестинации като Тирол, Тоскана, Анадола и Сибир. 80% от приходите от туризма ще идват от културния, еко, здравния и селския туризъм 60% от хотелите в България ще бъдат построени във вътрешността на страната, а голяма част от хотелите в Слънчев Бряг, Банско, Боровец ще бъдат разорени и откупени от държавата, а на тяхно место ще се възстановят горите и природата, унищожена от неразумното строителство. От уебстраниците на музеите ще може да се ресзрвира хотел директно, а от уебстраниците на хотелите и на рецепция - да се закупи билет за музей, тур на винарните в региона, тур с бране на билки, или фестивал на липите, да се закупят сувенири от местните занаятчии и т.н.. България наистина ще си възвърне автентичността, магията и културата на празненство, оставена през поколенията от древните Траки.


×

HTML:

Ссылка: