'

СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ 1. Променете езика


Slide 1

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ 1. Променете езика 2. Можете да влезете с вашия имейл адрес от google


Slide 2

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ 1. Променете езика 2. Можете да влезете с вашия имейл адрес от google 3. Кликнете върху бутона за създаване на нов блог


Slide 3

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 4. Въведете име СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 4

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 4. Въведете име 5. Повторете името СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 5

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 4. Въведете име 5. Повторете името 6. Въведете парола. СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 6

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 4. Въведете име 5. Повторете името 6. Въведете парола. 7. Повторете паролата. СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 7

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 4. Въведете име 5. Повторете името 6. Въведете парола. 7. Повторете паролата. 8. Въведете име за профил СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 8

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 4. Въведете име 5. Повторете името 6. Въведете парола. 7. Повторете паролата. 8. Въведете име за профил 9. Въвеждане на показания код СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 9

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 4. Въведете име 5. Повторете името 6. Въведете парола. 7. Повторете паролата. 8. Въведете име за профил 10. Кликнете в ърху бутона НАПРЕД 9. Въвеждане на показания код СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 10

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 11. Въведете ИМЕ на БЛОГА СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 11

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 12. Въведете адреса, кратък и с малки букви, без тирета. Може да повторите същото име, но без интервали. 11. Въведете ИМЕ на БЛОГА СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 12

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 12. Въведете адреса, кратък и с малки букви, без тирета. Може да повторите същото име, но без интервали. 13. Проверете дали името вече не е заето. 11. Въведете ИМЕ на БЛОГА СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 13

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 12. Въведете адреса, кратък и с малки букви, без тирета. Може да повторите същото име, но без интервали. 13. Проверете дали името вече не е заето. 11. Въведете ИМЕ на БЛОГА 14. Въведете показания код. СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 14

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 12. Въведете адреса, кратък и с малки букви, без тирета. Може да повторите същото име, но без интервали. 15. Натиснете бутона НАПРЕД. 13. Проверете дали името вече не е заето. 11. Въведете ИМЕ на БЛОГА 14. Въведете показания код. СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 15

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 16. Изберете един шаблон СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 16

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе 16. Изберете един шаблон 17. Кликнете напред СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 17

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе Както е показано на страницата, вече създадохме нашия БЛОГ. СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


Slide 18

Създаване на БЛОГ за нуждите на часовете по чужд език Албена Димитрова Серра, Даниела Александрова и Агапито Флориано Лакайе Както е показано на страницата, вече създадохме нашия БЛОГ. 18. Клкнете върху стрелката,за да започнем да пишем в блога СЪЗДАВАНЕ НА БЛОГ


×

HTML:

Ссылка: