'

Създаване и редактиране на текст

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Създаване и редактиране на текст MS Word 1


Слайд 1

1. Създаване на нов документ От меню File – New Избира се шаблон или празен документ Бутон Create MS Word 2


Слайд 2

2. Маркиране на текст. Дума – щракване два пъти върху нея с левия бутон; Абзац – щракване три пъти с левия бутон в абзаца; Ред - ляв бутон в полето срещу реда; Целия текст – Ctrl + A; Произволен текст – Shift + стрелки ????; Маркиране на несъседен текст - маркира се фрагмент, натиска се Ctrl и се задържа, маркират се следващите фрагменти; Премахване на селекция. MS Word 3


Слайд 3

3. Придвижване в документа С един символ – стрелки ????; С една дума - Ctrl + ? и Ctrl + ?; С един параграф - Ctrl + ? и Ctrl + ?; С един прозорец – Page Down, Page Up; В началото и в края на реда – Home, End; В началото или в края на документа – Ctrl + Home, Ctrl + End. MS Word 4


Слайд 4

5 MS Word Не се отменят командите записване, отпечатване, отваряне и създаване на документ. Б) Изтриване на символ или маркирана област – с бутони Backspace и Delete от клавиатурата За да възстановите отменени действия използвайте бутон Redo За да отмените извършени действия използвайте бутон Undo А) Отмяна на корекции 4. Редактиране на текст


Слайд 5

А) Преместване на текст - маркирате желаният текст - изпълнявате команда Cut - посочвате мястото, на което ще преместите текста - изпълнявате команда Paste 5. Копиране и преместване - II начин - дръпни и пусни – drag and drop MS Word 6


Слайд 6

Б) Копиране на текст - маркирате желаният текст - изпълнявате команда Copy - посочвате мястото, на което ще преместите текста - изпълнявате команда Paste MS Word 7


Слайд 7

6. Търсене и замяна на даден текст с друг текст А) Търсене - от меню Home - бутон Find (Ctrl+F) В полето Find What въведете текст за търсене. Потвърждавайте с бутон Find Next до намиране на търсената буква или дума. MS Word 8


Слайд 8

- Допълнителни изисквания към търсенето - More Match case – точно съответствие на малки и главни букви; Find whole word only – само думата без нейните форми Use wildcard – специални символи от Special Sounds like – думи с близко значение (само английски) Find all word forms – всички форми на думата MS Word 9


Слайд 9

Б) Заместване - от меню Home – бутон Replace (Ctrl+H). В полето Find What въведете текст за търсене. В полето Replace With напишете нова дума (буква), с която да заместите. Потвърждавайте с бутон Replace, за да заместите поредната намерена дума или с бутон Replace All да заместите всички думи наведнъж. MS Word 10


Слайд 10

7. Използване на Auto Text Auto Text е инструмент, който извиква повтарящ се израз; - Маркира се текстът; - От меню Insert – бутон Quick Parts – Auto Text; MS Word 11


Слайд 11

- Избира се команда Save Selection to AutoText Gallery MS Word 12


Слайд 12

- В прозореца Create New Building Block се избира бутон ОК MS Word 13


Слайд 13

MS Word 14


×

HTML:

Ссылка: