'

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕХОДУ ДО НОВИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ "ТЕХНОЛОГІЯ"

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕХОДУ ДО НОВИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ "ТЕХНОЛОГІЯ" С. Медведєва Керівник районного центру з питань організації науково – методичного та практичного забезпечення навчального процесу в ЗНЗ району в умовах переходу на нові Державні cтандарти освіти в галузі «Технологія»


Слайд 1

Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається із 7 освітніх галузей: "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Технології", "Основи здоров’я і фізична культура".


Слайд 2

Освітня галузь "Технології": Реалізується через предмети "Трудове навчання" та "Інформатика". Метою галузі «Технології» є формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комуніка-ційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві.


Слайд 3

Розподіл годин на навчальні предмети за різними рівнями змісту освіти (діючий)


Слайд 4

Типовий навчальний план ЗНЗ з навчанням українською мовою з 2013 -2014 н.р.


Слайд 5

Типовий навчальний план спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів технічного циклу (з наступного навч. року)


Слайд 6


Слайд 7

Структурування змістового наповнення галузі відбувається на основі таких змістових ліній: людина в технічному середовищі; технологічна діяльність людини; соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці; графічна культура людини; людина та інформаційна діяльність; проектна діяльність людини у сфері матеріальної культури.


Слайд 8

Початкова школа Відповідно до нового Державного стандарту, всі учні початкової школи, починаючи з 2 класу, почнуть освоювати та використо-вувати їх в практичній діяльності. В освітній галузі ''Технології'' виокремлено змістову лінію ''Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними техноло-гіями'', тому Базовим навчальним планом передбачено по 2 тижневі години у 2-4 класах на зазначену освітню галузь з 2013 -2014 навчального року.


Слайд 9

Основна школа У процесі вивчення в основній школі змісту освітньої галузі "Технологія" передба-чається ознайомити учнів з проектно-технологічною та інформаційною дія-льністю, із світом сучасних професій, спираючись на знання з основ наук на рівні предметно-практичної діяльності; залучення учнів до проектно-технологічної, інформаційної, художньо-трудової та дослідницької діяльності; розвиток в учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.


Слайд 10

Старша школа Зміст освітньої галузі "Технологія" передбачає поглиблення в учнів знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та побутової діяльності. спираючись на знання з основ наук на рівні загальновиробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня; формування в учнів здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.


Слайд 11

Висновки Основою реалізації змістових ліній є проектно-технологічна та інформаційна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини: від появи творчого задуму до реалізації готового продукту. Проектно-технологічний підхід дасть можливість реалізувати варіативність у змісті трудової підготовки учнів.


Слайд 12

Дякую за увагу


×

HTML:

Ссылка: