'

Заняття 5/1: «Загальні відомості про основні процеси та апарати хімічної технології» Алексеев М.В. Пожарная профилактика технологических процессов производств (ст.138-140). ВУПП-88 "Противопожарные нормы проектирования предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" (Сборник НКД N 21,31)

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Заняття 5/1: «Загальні відомості про основні процеси та апарати хімічної технології» Алексеев М.В. Пожарная профилактика технологических процессов производств (ст.138-140). ВУПП-88 "Противопожарные нормы проектирования предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" (Сборник НКД N 21,31)


Слайд 1

Пожежа на хімічному підприємстві в м. Осака.


Слайд 2

Склади з отрутохімікатами горять на Харківщині


Слайд 3

У США горить хімічне підприємство


Слайд 4

1. Основні процеси та апарати хімічної технології. 1.1. Загальні відомості про хімічну та нафтохімічної промисловість. 1 група - продукти основної хімії. До таких відносяться продукти, які можуть використовуватися як самі по собі, так і як сировина для подальшої переробки. (кислоти, луги, аміак, сода, хлор, вуглеводні рідини та гази). 2 група - продукти вторинної переробки. мінеральні добрива, синтетичні смоли, полімери, хімічні волокна та плівки, штучні барвники, лаки та фарби, синтетичні миючі засоби


Слайд 5

До ХНО відносяться: підприємства хімічної галузі промисловості, які виробляють чи використовують СДОР; підприємства по переробці нафтопродуктів; підприємства інших галузей промисловості, які використовують СДОР; підприємства, які мають на оснащенні холодильники, водонапірні станції, очисні споруди, що використовують хлор й аміак; залізничні станції й порти, де концентрується продукція хімічних виробництв, термінали й склади на кінцевих пунктах переміщення СДОР; транспортні засоби, контейнерні й наливні потяги, автоцистерни, річкові й морські танкери, які перевозять небезпечні продукти; склади й бази, на яких зберігаються запаси речовин для дезінфекції, дератизації сховищ зерна й продуктів його переробки.


Слайд 6

Пожежна небезпека підприємств Наявність різноманітних горючих речовин, серед яких: - горючі гази (водень, ацетилен, аміак, етилен, вуглеводні гази тощо); - легкозаймисті та горючі рідини (ЛЗР-ГР) із різними температурами спалаху; - вибухо- та пожежонебезпечний пил; - тверді горючі речовини у моноблочному та подрібненому стані. Виробництва хімічної промисловості відносяться до категорій "А", "Б" та "В".


Слайд 7

2. Можливість утворення вибухонебезпечних концентрацій горючих газів, пари ЛЗР-ГР та пилу в апаратах при різних режимах роботи 3. Можливість утворення вибухонебезпечних концентрацій поза апаратами у приміщеннях та біля зовнішніх установок при різних режимах роботи - при нормі, пусках, зупинках, зливах, наливах та при аваріях. На хімічних підприємствах мають місце зони класу по ПУЕ 2, 21 та 22. Можуть бути також пожежонебезпечні зони П-І, П-ІІ та П-ІІІ.


Слайд 8

Особливості, які значно підвищують пожежну небезпеку хімічних підприємств 1. Жорсткі умови роботи технологічного обладнання - велика швидкість проведення технологічних процесів, високий тиск та температура. Окремі технологічні процеси ведуться при тиску до 1500 атм (виробництво поліетилену) та температурах до 500-700'С (крекінг нафти). 2. Наявність небезпечних вибухових речовин - азотні з'єднання, металоорганічні сполуки 3. Наявність сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), таких, як кислоти, аміак, хлор, сірковуглець


Слайд 9

2. Основні процеси та апарати хімічної технології. А. За діючими законами. 1. Гідромеханічні - визначаються законами гідравліки. 2. Теплові - визначаються законами теплоперадачі та термодинаміки 3. Масообмінні - визначаються законами масообміну та дифузії. 4. Механічні - визначаються законами технічної механіки, динаміки та опору матеріалів. 5.Хімічні - визначаються законами хімічної кінетики


Слайд 10

Б. За характером зміни параметрів роботи. технологічні процеси поділяються на: - стаціонарні - характеризуються постійними значеннями основних параметрів; Такі процеси достатньо легко піддаються автоматизації, що значно зменшує їх пожежну небезпеку. - нестаціонарні або перехідні - характризуються постійними змінами параметрів роботи.


Слайд 11

В. За організацією роботи. технологічні процеси та апарати поділяються на: - періодичної дії - працюють за циклом "завантаження-робота-розвантаження"; - безперервної дії - завантаження та розвантаження йдуть безперервно, а основні параметри роботи не змінюються.


Слайд 12

2.1. Загальні протипожежні вимоги до підприємств хімії та нафтохімії. 1 Вимоги до території. 1. Повинна бути негорюча огорожа на відстані не ближче 10 м від обвалувань резервуарів, споруд та установок для проїзду пожежних машин та утворення охоронної зони 2. Територія повинна поділятися на квартали не більше 16 га з довжиною однієї зі схорон не більше 300 м. Проміж ними повинні бути розриви не менше 40 м. 3. Розташування будинків та споруд повинно забезпечувати добре провітрювання. Не повинно бути П, Т та Ш-подібних будинків. 4. Резервуари та установки з ЛЗР-ГР ,скрапленими горючими газами повинні бути у низинах або мати пристрої для відведення розливу. 5. Дороги повинні бути не ближче 5 м від будинків та споруд категорій "А", "Б" та "В". 6. Дороги в зонах із ЛЗР-ГР повинні бути на 0,3 м вище території або мати кювети 7. Пожежні гідранти повинні бути не далі 2,5 м від доріг та не ближче 5 м від будинків


Слайд 13

Вимоги до пожежного водопостачання 1. Великі підприємства повинні мати пожежний водопровід високого тиску (не менше 6 атм). Продуктивність водопроводу повинна забезпечувати гасіння двох одночасних пожеж із витратами: - у виробничій зоні - 120 л/сек.; - в резервуарних парках - 150 л/сек. Загалом - 270 л/сек. 3. Додатково повинні бути пожежні водоймища по 250 куб.м через 500 м один від одного. 4. Градирні та орошувальні басейни повинні мати пристрої для забирання води з майданчиками 12х12 м


Слайд 14

Вимоги до пожежного водопостачання 5. Проміж гідрантами повинно бути не більше як 100м. 6. На зовнішніх установках повинні бути стаціонарні пожежні лафетні стволи (ПЛС-20) із розрахунку подачі одного струменя в кожну точку апаратів, крім апаратів із робочою температурою більше 450'С (Тр > 450'С). 7. Колонні апарати висотою більше 30 м повинні мати кільця зрошування. 8. Установки та етажерки висотою 10 м і більше та будинки більше 15 м повинні мати сухотруби діаметром 80 мм


Слайд 15

Вимоги до технологічних трубопроводів 1. Трубопроводи з ЛЗР-ГР ,горючими газами не повинні бути із скла, крихких, горючих та важкогорючих матеріалів. 2. Трубопроводи повинні бути на негорючих естакадах із межею вогнестійкості колон першого ярусу не менше 1 години, верхні яруси можуть бути з назахищеного металу. 3. На естакадах повинні бути сходи через кожні 400 м, але не менше 2-х. 4. Під естакадами не повинно бути обладнання та апаратів. 5. Трубопроводи над дорогами повинні мати захист від механічних ушкоджень 6. Транзитні трубопроводи не повинні проходити крізь установки, будинки, під та над ними


Слайд 16

Вимоги до технологічних трубопроводів 7. На входах трубопроводів у будинки повинні бути аварійні засувки. 8. В місцях проходу трубопроводів крізь стіни повинні бути негорючі рухомі ущільнення. 9. Трубопроводи з різними продуктами на одній естакаді повинні розташовуватись: - агресивні речовини - знизу; - ацетилен - зверху; - кисень та мастила - рознесено по краях; - скраплені гази та гарячі трубопроводи - рознесено по краях та ярусах


Слайд 17

Вимоги до промислової каналізації 1. На великих підприємствах повинна бути закрита промислова каналізація, окрема від побутової, із нафтовловлювачами. 2. На всіх зливах,через кожні 300 м по магістралі та в 10 м до і після нафтовловлювача повинні бути гідрозатвори. 3. Шар рідини в гідрозатворах повинен бути не менше 25 см. 4. Колодязі гідрозатворів повинні бути поза будинків, майданчиків з обладнанням та обвалувань резервуарів. 5. Не далі 30 м від центрального нафтовловлювача повинна бути аварійна ємність (земляний амбра),об'ємом не менше найбільшого апарата з ЛЗР-ГР, але не більше 20000 м3


×

HTML:

Ссылка: