'

“Використання інноваційних технологій в сучасних умовах розвитку освіти”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

“Використання інноваційних технологій в сучасних умовах розвитку освіти”


Слайд 1

«Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю - я розумію. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром» Конфуцій


Слайд 2

ПІРАМІДА СТУПЕНІВ ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Слайд 3

“ТЕХНОЛОГІЯ” Чіткість Конкретність Діагностичність мети Алгоритмізованість та керованість процесу Незалежність від суб’єктивних чинників Гарантованість досягнення поставленої мети


Слайд 4

“ІННОВАЦІЯ” (від гр. “оновлення”) Цілеспрямований процес Нововведення, новий підхід до процесу Результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних проблем


Слайд 5

Інноваційні освітні технології Нестандартні уроки Інтерактивні технології Групова навчальна діяльність Проектна технологія Комп’ютерно-інформаційні технології


Слайд 6

НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ Урок із зміненим способом організації (лекції, захист ідей) Уроки із трансформацією стандартних способів організації (семінар, залік) Уроки пов’язані із фантазією (урок-казка) Уроки із оригінальною організацією (урок-взаємонавчання) Уроки, що імітують певний вид діяльності ( урок-екскурсія) Уроки-аналогії певних дій (урок-суд, урок-аукціон) Уроки із ігровою змагальною основою (КВК, брейн-ринг) Уроки-аналогії з відомими формами діяльності (урок-диспут, урок-прес-конференція)


Слайд 7

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ Технології кооперативного навчання Технології ситуативного моделювання Технології колективно- групові Дискусійні технології Робота в парах Змінювані трійки Карусель Акваріум Симуляційні ігри Рольові ігри Судові слухання Мікрофон Незакінчені речення Мозковий штурм Ажурна пилка (Джиг-со) Дерево рішень Метод ПРЕС Займи позицію Дебати Неперервна шкала думок


Слайд 8

Технологія організації групової навчальної діяльності Це форма організації навчання в малих групах, об’єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва вчителя та співпраці з учнями.


Слайд 9

ТИПИ ПРОЕКТІВ Інформаційні Практично- організаційні Пригодницько- ігрові Дослідницькі Творчі


Слайд 10

КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ Техніко-демонстраційні технології (урізноманітнення джерел інформації, унаочнення) Дидактичні технології (комп’ютер-тренажер, репетитор, асистент, засіб контролю знань учнів,і т.д.)


Слайд 11

Кожен, хто вміє згуртувати навколо себе людей із різними характерами, різними інтересами, може привести їх до успіху і є справжній Майстер


Слайд 12

Хороші вчителі створюють хороших учнів (М.Остроградський)


×

HTML:

Ссылка: