'

Проблема над якою я працюю:

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Проблема над якою я працюю: Використання Інноваційних технологій на уроках трудового навчання Бубела Тарас Володимирович Вчитель трудового навчання Сокальського НВК(ЗШ І-ІІІ ст №2-ліцей )


Slide 1

Інноваційні технології, які є провідними в моїй роботі - новітні інформаційні технології; особистісно-орієнтована технологія; технологія формування творчої особистості; проектна технологія;


Slide 2

Використання комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання дозволяє формувати та розвивати у учнів такі компетентності: саморозвитку та самоосвіти, інформаційної, комунікативної, полікультурної, а за умови залучення прикладних комп’ютерних програм, ще й компетентності продуктивної творчої діяльності. Впровадження новітніх інформаційних технологій


Slide 3

Трудове навчання — це особливий навчальний предмет, який вимагає засвоєння учнями великої кількості різнобічних умінь та навичок, без яких неможливе подальше формування, вдосконалення алгоритмів дій та їх творче застосування. Тому другий інструмент, який доцільно використовувати – це відеоролики з поетапним виконанням практичної роботи. Їх використання дозволяє учням наперед бачити кінцевий результат роботи і шляхи його досягнення, концентрувати увагу на навчальному матеріалі, працювати швидко, науково організовувати свою діяльність


Slide 4

Під час проведення уроків широко використовую програмні засоби навчання та мультимедіа: презентації, відеоролики, комп’ютерні програми тощо. Комп'ютерна презентація, як яскрава обгортка, викликає у дітей бажання скуштувати цукерку під назвою «урок». Мотивація учбової діяльності зростає в декілька разів. Презентація звільняє учителя від традиційного використання дошки. Етапи уроку, основні тези і весь необхідний ілюстративний матеріал чітко і наочно виконані на слайдах сприяють концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності.


Slide 5

З 5 - класів знайомлю учнів з прикладними комп'ютерними програмами, як то: «Початки електротехніки» «Компас», компютерні програми 5-6 кл


Slide 6

Проектування і організації уроків за технологією розвитку творчої особистості Суворий відбір учбового матеріалу; Багаторазові повторення; Різносторонній розвиток учня; Формування стійкого інтересу до дитини;  Навчання грамотному виконанню робіт під керівництвом дорослого та самостійно; Індивідуальний підхід.


Slide 7

Впровадження проектної технології Суттєвою ознакою сучасних інноваційних процесів у сфері навчання і виховання є їх технологізація - неухильне дотримання змісту і послідовності етапів впровадження нововведень.


Slide 8

Учні розробляють дослідницькі, інформаційні, практико-орієнтовані проекти різної тематики. Робота над проектом – це творча праця учня на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.


Slide 9

Проектна технологія дозволяє успішно формувати ключові компетентності особистості, необхідні у подальшому житті: комунікативні, інформаційні, соціальні


Slide 10

Творче використання інформаційних технологій дозволило підвищити інформаційну культуру учнів, активізувати учнів в процесі навчання, що призвело до виникнення стійкого інтересу до предмета. З кожним роком зростає кількість проектів, поліпшується їх якість, зростає рівень самостійності під час їх виконання


Slide 11

        Підготував :Горбай Богдан Учень 9-А класу Сокальського НВК (ЗШ І-ІІІ ст. №2- ліцей) Керівник: Вчитель трудового навчання Бубела Т.В   «Підставка під візитки» Творчий проект


Slide 12

План   I. Організаційно-підготовчий етап II . Конструкторський етап.   III. Технологічний етап. IV. Заключний етап. Економічне обґрунтування.   Оцінка виробу.  


×

HTML:

Ссылка: