'

Фокша Андрій Юрійович учитель трудового навчання Новоодеської ЗОШ I – III ступенів №2 Новоодеської районної ради

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Формування технологічної компетентності учнів шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій Фокша Андрій Юрійович учитель трудового навчання Новоодеської ЗОШ I – III ступенів №2 Новоодеської районної ради


Слайд 1

Актуальність досвіду Підвищення ефективності освіти неможливе без створення та впровадження нових форм та методів навчання. Використання комп’ютера та Інтернету, уміння знаходити потрібну інформацію, застосувати її – це потреба часу, нашого суспільства в якому ми живемо.


Слайд 2

Головна ідея досвіду К.Ушинський стверджував: "Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і, навіть, якщо можливо нюх та смак, взяли участь в акті запам’ятовування... За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам’ять”. Основна ідея досвіду - домогтися продуктивної діяльності, підвищення рівня технологічної культури учнів, розвитку творчих здібностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій. ІКТ одна із основних видів креативних технологій, що надає можливість підвищити зацікавленість до предмету (за допомогою анімації, показу відеороликів, красивих зразків виробів).


Слайд 3

Науково-теоретичне обґрунтування досвіду Нормативно-правова база Наукові дослідження Дослідження вчителів практиків Державний стандарт базової і повної середньої освіти У Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти (освітня галузь «Технології») прописано вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи. Серед основних ключових компетентностей чільне місце посідає інформаційно-комунікаційна компетентність – здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у сфері освіти розглядали зарубіжні вчені – Н.Нестерова, Н. Апатова, С.Смирнов, Г. Гаджиєв, К Колін. Питання впровадження ІКТ у навчальний процес досліджували Р. Гуревич, М. Жалдак, М.Кадемія, О.Коношевський, В. Кондратюк та інші науковці. Практичне застосування ІКТ на уроках трудового навчання розглядали А.Левкович, Т. Тисленко ,Р. Лещук, які у своїх працях наголошували, що використання на уроках трудового навчання інформаційно-комунікаційних технологій значно підвищить ефективність усього освітнього процесу.


Слайд 4

Використання на уроках трудового навчання інформаційно-комунікаційних технологій допомагає вирішувати наступні задачі: забезпечення диференційного підходу до навчання; організація колективної та групової роботи; підвищення наочності уроків трудового навчання (використання ілюстративного матеріалу, схем, статистичних даних); моделювання процесів, що вивчаються (інтерактивні плакати, відео фрагментів; презентацій; рекламних роликів; ТВ – програм); пошук інформації з різноманітних джерел (використання мультимедійних енциклопедій, відкритої багатомовної мережевої енциклопедії Вікіпедії; електронних підручників); пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо); забезпечення міжпредметних зв’язків при викладанні (інформатика: робота з програмами – Power Point, Microsoft Word, Excel).


Слайд 5


Слайд 6

Використання на уроках трудового навчання ІКТ дає ряд переваг: економія часу; можливість багатогранної і комплексної перевірки знань учнів; підвищення мотивації до навчання, інтересу учасників навчального процесу до уроків; можливість учневі обирати свій темп роботи; самостійність роботи та ін.


Слайд 7

Позитивні сторони використання ІКТ - забезпечують високий рівень інтерактивності між учнем і матеріалом; - об'єднує звук та зображення з навчанням на базі ПК; - ціни на технічне забезпечення для систем мультимедіа та на СD-диски порівняно низькі; - приваблює значну кількість користувачів, які навчаються; - збереження даних у цифровому форматі надає більших можливостей для навчання, матеріал може розглядатися покроковo з різними рівнями деталізації; - різна швидкість показу (відтворення) дозволяє аналізувати рух, або окремі кадри, доповнювати коментарями тексти, графіку, стоп-кадри, зображення рухів у динаміці; - є можливість одержати доступ до будь-якого відеокадру або їхній послідовності практично миттєво; - сприяє мотивації та заохоченню учнів. - скорочується час, витрачений на заняття, відповідно залишається більше часу для виконання практичної роботи..


Слайд 8

- кожному учню необхідний доступ до комп'ютера; - не завжди є можливість попрацювати в комп’ю терному класі; - потрібне спеціальне обладнання для роботи програм; - розробка може вимагати значних фінансових затрат та затрат часу; - Internet надає величезну кількість інформації, яка може збивати учнів. - системи мультимедіа представляють насичене інформацією середовище і для того щоб експлуатувати їх у повному обсязі, потрібний добір значної кількості матеріалів; - невисока якість зв'язку; - для декого з учнів важко сприймати інформацію з екрана; - практично відсутні мультимедійні програми (відеоролики)українською мовою. Негативні сторони використання ІКТ


Слайд 9

Практичне застосування ІКТ на уроках.


Слайд 10

Роботи учнів


Слайд 11

Результати застосування ІКТ Підвищився інтерес учнів до предмета Учні частіше висловлюють бажання виконувати завдання, які дають їм можливість виявити ініціативу і самостійність, потребують творчого підходу Переважна кількість учнів підвищила свій освітній рівень Активізувалася участь учнів у шкільних, районних, обласних конкурсах


Слайд 12

Оцінка рівня сформованості інформаційної компетентності учнів одного класу на підставі аналізу виконаних творчих проектів за період 2010—2011, 2011—2012, 2012—2013 навчальні роки. 7 клас 2010-2011 н.р. 8 клас 2011-2012 н.р. 9 клас 2011-2012 н.р. 8% 39% 50% 23% 36% 41% 43% 19% 38%


Слайд 13

Висновок. Творче використання інформаційних технологій дозволяє підвищити інформаційну культуру учнів, активізувати учнів в процесі навчання, що сприяє виникненню стійкого інтересу до предмета. На мою думку тільки шляхом комплексного використання ІКТ та традиційних методів навчання можна дійсно в повному обсязі викласти матеріал і реалізувати обрану проблему. Таким чином використання інформаційно-комунікаційних технологій відкриває нові можливості для реалізації потреб особистості в розвитку творчого потенціалу, сприяє формуванню ключових компетентностей, дозволяє стимулювати учнів до активної участі в різноманітних конкурсах.


×

HTML:

Ссылка: