'

Досвід УкрЕСКО у впровадженні енергозберігаючих проектів

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1 Ініціатива з енергоефективності в українській промисловості Заходи торгівельної місії міжнародних постачальників енергосервісних послуг та технологій Досвід УкрЕСКО у впровадженні енергозберігаючих проектів Ukraine Industrial Energy Efficiency Initiative International ESCO trade mission to Ukraine Богатир В.М. генеральний директор ЗАТ “УкрЕСКО” V.Bogatyr UkrESCO General Director UkrESCO experience in implementation of energy saving projects 19-23 березня 2007 р. Київ


Слайд 1

2 Українська енергозберігаюча сервісна компанія працює у сфері енергозбереження як бізнес-структура, яка поєднує в собі європейські цінності, та національний досвід і традиції. Наша місія – зберегти енергію, кошти, оточуюче середовище шляхом впровадження енергозберігаючих проектів на підприємствах України. Ukrainian energy saving service company is acting in the sphere of energy saving as a business structure which complies European values, national experience and traditions. Our mission – to save energy, money, environment through implementing of energy saving projects in the Ukrainian enterprises. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


Слайд 2

3 Діяльність Activity Перша енергозберігаюча сервісна компанія на теренах СНД, яка поєднує фінансування і впровадження енергоефективних проектів “під ключ”. Працює з 1999 року Послуги УкрЕСКО: Поставка “під ключ”: від оцінки і стратегічного консультування до бізнес планування, фінансування, закупок товарів і послуг Енергетичний аудит Розробка проекту Контракт поставки “під ключ” Теперішнє джерело фінансування - ЄБРР First in CIS energy saving service company combining financing and turn-key responsibility in energy efficienctly projects. Operating since 1999 UkrEsco services: Turn-key supply: from assessment and strategy advice to business plan, financing, procurement of goods and services Energy audit Feasibility study Turn-key supply contract Current source of financing – EBRD


Слайд 3

4 Географія проектів Projects geography Гостомельский склозавод Gostomel Glassworks Миронівський ЗВКК Mironovsky Mised Fodder Plant Шосткинский міськмолкомбінат Shostka Dairy “ФЕД” “FED” Купянский молочно-консервний комбінат Kupyansk Condensed Milk Plant” “Кримський ТИТАН“ “Krymskiy TITAN” “Фридом Фарм Інтернешнл” “Freedom Farm International” “ВОЗКО” “VOZKO” “Оріль-Лідер” “Oril-Leader” Івано-Франківська обл., Снятинський р-н Snyatyn Region of Ivano-Frankivsk oblast “Вінницям`ясо” “Vinnitsamyaso” “Керамікбудсервіс" “Keramikbudservice” “А.В.К.” г. Днепропетровск” “A.V.K.” Dnepropetrovsk”


Слайд 4

5 ? Кредитна Угода Loan Agreement ?? Підприємство Company ? ? Постачальники Suppliers Товари та послуги Goods and services ? Договір Agreement ? Договір Contract ? Субкредитна Угода Sub-Loan Agreement ? Проектна Угода Project Agreement Повернення кредиту Loan repayment Сплата за товари та послуги Payment for goods and services UkrESCO Повернення кредиту Loan repayment Повернення кредиту Loan repayment Механізм фінансування Financing mechanism УкрЕСКО Товари та послуги Goods and services


Слайд 5

6 Етапи проекту Project stage 5 Initiation Договір попередньої розробки Project Development Agreement Енергосервісний Контракт Energy Service Agreement Договір підряду Contract Передача у експлуатацію Commission Definition Tender Implementation Pay back Повернення коштів Виконання Тендер Визначення Ініціація Завершення проекту Project close-out


Слайд 6

7 Умови співпраці Terms of cooperation Порівняльна характеристика фінансування проектів по енергозбереженню


Слайд 7

8 До реконструкції Before reconstruction Лінія фарбування шкіри Leather dyeing lines Приклади проектів Projects examples Реконструкція ліній фарбування шкіри на ЗАТ «ВОЗКО» Reconstruction of leather dyeing lines at Voznesensk Tannery Vozko Котельня Boiler-house Сушарка Dryer Газ Gas Гаряча вода Hot water


Слайд 8

9 Після реконструкції After reconstruction Лінія фарбування шкіри Leather dyeing lines Приклади проектів Projects examples Реконструкція ліній фарбування шкіри на ЗАТ «ВОЗКО» Reconstruction of leather dyeing lines at Voznesensk Tannery Vozko Сушарка Dryer Газ Gas Котельня Boiler-house


Слайд 9

10 Приклади проектів Projects examples Реконструкція ліній фарбування шкіри на ЗАТ «ВОЗКО» Reconstruction of leather dyeing lines at Voznesensk Tannery Vozko Заміна енергозатратних сушарок на нові сучасні тунельні газові сушарки із каталітичними панелями дозволяє зменшити використання природного газу на 1,1 млн. м3 на рік Replacement of energy intensive dryers with new modern tunnel gas dryers with catalytic panels permits to reduce natural gas consumption by 1,1 million m3 per year


Слайд 10

11 Пара від котлів Steam fr. boilers Втрати енергії Power waste Пара від котлів Steam from boilers До проекту Before Приклади проектів Projects examples 440oC; 3,9 MPa Паротурбінна установка 6 МВт на ДАК «Кримський титан» Steam-turbine plant 6 MW at chemicals plant “Krymskiy Titan” Пара на технологію Steam in processing 340oC; 1,4 MPa 210oC; 1,4 MPa 180oC; 0,8 MPa РОУ PRV


Слайд 11

12 Електроенергія, 6 МВт Electric Power, 6 MW Пара від котлів Steam from boilers Після проекту After Приклади проектів Projects examples 440oC; 3,9 MPa Паротурбінна установка 6 МВт на ДАК «Кримський титан» Steam-turbine plant 6 MW at chemicals plant “Krymskiy Titan” Пара на технологію Steam in processing 340oC; 1,4 MPa 210oC; 1,4 MPa 180oC; 0,8 MPa Паротурбінна установка Steam-turbine plant


Слайд 12

13 Приклади проектів Projects examples Паротурбінна установка 6 МВт на ДАК «Кримський титан» Steam-turbine plant 6 MW at chemicals plant “Krymskiy Titan”


Слайд 13

14 Енергозбереження Energy saving У 2006 році УкрЕСКО завершило вибірку кредиту за проектом "Фінансування української ЕСКО", започаткованого Україною та Європейською Комісією в 1999р. Виконано 19 енергозберігаючих проектів загальною вартістю 20 млн. Дол. США. Загальна економія енергії на рік складає: In 2006 UkrEsco has completed disbursement of the loan in the frames of “Ukraine Esco Financing” project launched by Ukraine and European Commission in 1999. 19 energy saving project were implemented, for the total sum of USD 20 million. Total annual energy saving is the following:


Слайд 14

15 Екологія Environment Показники зменшення викидів по проектах, які виконані УкрЕСКО, в рамках Кредитної Угоди “Фінансування Української ЕСКО” Figures of emission reduction in UkrESCO projects 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 44 500 тон на рік CO2-еквівалент CO2-equivalent 44 500 ton per year


Слайд 15

16 Наступний крок Next step У жовтні 2005 р. було підписано нову Кредитну угоду "Фінансування української ЕСКО (друга фаза)" між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку, яку у березні 2006 року ратифікувала Верховна Рада України. Угода набрала чинності 31 жовтня 2006 року. Це дає можливість для впровадження в Україні проектів з енергозбереження ще на 20 млн. дол. США на малих та середніх приватних і державних підприємствах, та створює підґрунтя для розвитку ефективних механізмів втілення проектів з енергозбереження в Україні, що дозволить досягти щорічної економії біля 5-6 млн. дол. США. In October 2005 new Loan Agreement “Ukraine Esco Financing. Phase two” was signed between Ukraine and European Bank for Reconstruction and Development, and ratified in March 2006 by the Parliament of Ukraine. The Agreement became effective on October 31st, 2006. This fact provides for the possibility to implement energy saving projects at small, average sized private and state enterprises of Ukraine, and creates basis for development of efficient mechanisms of implementation of energy saving projects in Ukraine that will permit to achieve annual savings for the total sum of about USD 5-6 million.


Слайд 16

17 Запрошуємо Вас до співробітництва і як замовників і як можливих партнерів по впровадженню енергозберігаючих проектів на благо України We invite you to cooperation as customers and as partners in implementation of energy saving projects for welfare of Ukraine УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ


×

HTML:

Ссылка: