'

“ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ у 7-8 КЛАСАХ”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

“ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ у 7-8 КЛАСАХ” l Учитель української мови та літератури Колесник В.М.


Слайд 1

Дитина – це сонце, навколо якого мають обертатися всі засоби навчання. Учитель повинен створювати лиш атмосферу, В якій дитина має можливість висловлюватись. Амонашвілі


Слайд 2

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ: Відповідно до вимог Державного стандарту середньої загальної освіти однією з найважливіших проблем викладання української мови є розвиток мовної, мовленнєвої компетентностей учнів. Учитель середніх та старших класів повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому, і вважається доцільно використовувати інтерактивні технології.


Слайд 3

МЕТА ПРОЕКТУ: застосування інтерактивних технологій в системі роботи вчителя української мови.


Слайд 4

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ: теоретично обґрунтувати та визначити доцільність впровадження інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі початкової школи; використовувати інтерактивні технології для формування життєвих компетентностей учнів, пізнавального інтересу до предмету, виховання оригінального творчого мислення, навичок колективного спілкування, толерантності; формувати в учнів комунікативну компетентність шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови; створювати різноманітні навчальні ситуації для підвищення інтересу до вивчення української мови; скласти рекомендації щодо використання інтерактивних технологій на уроках української мови для вчителів.


Слайд 5

Технології інтерактивного навчання


Слайд 6

За допомогою інтерактивних технологій діти вчаться: Cлухати іншу людину Формувати власну думку Аргументувати і дискутувати Розвивати навички самостійної роботи Комп'ютерні технології


Слайд 7

Шляхи реалізації проблемного питання : Робота в парах Інтерактивні ігри Робота в групах Підготовка до конкурсів Індивідуальні завдання


Слайд 8

Класифікація інтерактивних технологій навчання: технології кооперативного навчання; технології колективно-групового навчання; технології ситуативного моделювання; технології опрацювання дискусійних питань.


Слайд 9

Інтерактивні технології кооперативного навчання робота в парах; робота в малих групах; акваріум.


Слайд 10

Технології колективного - групового навчання “Обговорення проблеми в загальному полі” ; “Мікрофон”; “Незакінчені речення”; “Мозговий штурм”; “Навчаючи – учусь”; “Ажурна пилка.”


Слайд 11

Інтерактивний прийом «Мікрофон». Учитель: Уявіть, що я журналіст і мені необхідно взяти інтерв’ю з теми, що сьогодні вивчали. Говорити ви будете в мікрофон. Не коментуйте відповідей інших, не перебивайте, не викрикуйте з місця. Починайте з речення… Інтерактивний прийом «Незакінчене речення». I ряд: «Сьогодні на уроці я …. (навчився, дізнався) …». II ряд: «Отримана інформація дозволила нам зробити висновок, що …». III ряд: «Сьогодні на уроці мені найбільше сподобалося…».


Слайд 12

Технології ситуативного моделювання Розігрування ситуації за ролями (“Рольова гра” , “Програвання сценки”, “Драматургія” )


Слайд 13

Технології опрацювання дискусійних питань - “Метод “Прес”; - “Займи позицію”; - “Зміни позицію”; - “Дискусія”.


Слайд 14

«Метод «Прес» Тема: Однорідні члени речення. Чотири пари працюють одночасно. Перед кожною стоїть завдання відповідати на поставлене запитання виключно за поданим кліше: 1-ша пара — «Я вважаю, що ...» 2-га пара — «... тому, що ...» 3-тя пара — «..., наприклад, ...» 4-та пара — «Таким чином, ...» Отже, міркування набуває такого вигляду: - Я вважаю, що ці члени речення є однорідними, тому що вони відповідають на одне й те саме питання, наприклад, Україна – незалежна, суверенна держава. Таким чином, однорідні члени залежать від одного й того ж слова.


Слайд 15

Форми роботи:


Слайд 16

* робота в парах * індивідуальні завдання ( картки, схеми ) “ Обличчя до обличчя ” “ Один, удвох – усі разом ” *інтерактивні ігри “ Третій зайвий ” “ Інтерв'ю ” “Мозковий штурм” * літературні ігри, кросворди, анаграми, творчі завдання * дискусія “ Метод “Прес “ “ Займи позицію “


Слайд 17

Нестандартні форми уроків: - урок – гра - урок – казка - урок – подорож - урок – КВК


Слайд 18

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА УРОКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 1. МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕТАП МАЄ НА МЕТІ ЗАЦІКАВИТИ УЧНІВ ТЕМОЮ УРОКУ. ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАВЧАЛЬНІ ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ, НАОЧНІСТЬ, НЕСКЛАДНІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ («МІКРОФОН», «КРИГОЛАМИ» ТОЩО). 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ Й ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОЦІЛЬНО ЗАЛУЧИТИ ДО ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НЕОБХІДНО ФОРМУЛЮВАТИ ЧЕРЕЗ ВІДПОВІДНІ ДІЄСЛОВА: «ПІСЛЯ УРОКУ УЧНІ ЗМОЖУТЬ…». 3. НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЦЕ МОЖЕ БУТИ МІНІ-ЛЕКЦІЯ, ЗНАЙОМСТВО З ТЕКСТОМ, ВИПЕРЕДЖАЛЬНІ ЗАВДАННЯ. ТУТ МОЖУТЬ БУТИ АКТУАЛІЗОВАНІ ЗНАННЯ, ЯКІ УЧНІ ВЖЕ МАЮТЬ. 4.  ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА ЦЕ ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ І ЗА ЗМІСТОМ, І ЗА ОБСЯГОМ. 5. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ І РЕФЛЕКСІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІД ЧАС ЦЬОГО ЕТАПУ УЧНІ ПОВИННІ УСВІДОМИТИ, ЧОГО ВОНИ НАВЧИЛИСЬ НА УРОЦІ, ВИЗНАЧИТИ СВОЄ СТАВЛЕННЯ ДО РОБОТИ Й ОБГОВОРЮВАНОЇ ТЕМИ, ПОРІВНЯТИ СВОЄ СПРИЙНЯТТЯ З ДУМКАМИ ТА ПОГЛЯДАМИ ІНШИХ.


Слайд 19

Результативність такої роботи полягає в тому, що учні 1.Уміють спостерігати,аналізувати, використовувати одержану інформацією в різних ситуаціях. 2. Володіють елементарними прийомами запам'ятовування, творчою уявою і мисленням. 3. Мають великий словниковий запас. 4. Можуть вільно висловлювати свої думки. 5. Можуть співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу.


Слайд 20

Застосування інтерактивних технологій має багато переваг: - у роботі задіяні всі учні; “Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх”. Генрі Форд


Слайд 21

- школярі вчаться працювати в групі (команді); “Двоє, працюючи разом, досягають більшого, ніж троє, які працюють окремо.” Чарльз Мак Кормик - формується доброзичливе ставлення до опонента; - кожна дитина має можливість пропонувати свою думку; - створюється “ситуація успіху”; за короткий час опоновується багато нового матеріалу;


Слайд 22

- формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми; “Толерантність, повага, готовність навчатися один від одного – цінності, які є основою для розвитку демократичних держав. Цього треба навчати в школах.” Марк Герсон - значно підвищується особистісна роль вчителя – він виступає як лідер, організатор.


Слайд 23

Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому самий корінь учительської справи. Перепробувати десять методів і виробити свій, переглянути десять підручників і не триматися жодного неухильно – от єдино можливий шлях живого викладання. Вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя.


Слайд 24

Рекомендації щодо використання інтерактивних технологій на уроках української мови для вчителів 1. Урізноманітнювати структури уроків і методи роботи, відійти від шаблонів. 2. Навчити учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості. 3. Поєднувати репродуктивну і пошукову діяльність для забезпечення ефективності навчання. 4. Навчально – виховний процес будувати за принципом діалогу, імпровізації. 5. Використовувати нетрадиційні методи і форми, проводити уроки-спостереження, урок – подорож, урок – захист, урок- рольова гра, урок – диспут, урок – захист власних проектів. 6. Звертати увагу на психологізацію навчання як один із принципів методики навчання. 7. Інтерактивні технології дають змогу створити навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюється одночасно.


Слайд 25

ВИСНОВКИ: Інтерактивні технології: дозволяють розв'язати одразу кілька завдань: розвивають комунікативні вміння й навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учасниками процесу; забезпечують виховне завдання, оскільки змушують працювати в команді, прислухатися до думки кожного; знімають нервове напруження, дають можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.


Слайд 26

«Мистецтво - навчання не в умінні повідомляти, а в умінні збуджувати, будити, оживляти» А.Дистерверг


×

HTML:

Ссылка: