'

Дитина і здоров’я

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Дитина і здоров’я З досвіду діяльності здоро’язбережувальних інноваційних технологій в Канівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 імені Т.Г.Шевченка Канівської міської ради Черкаської області


Слайд 1

Головним скарбом життя є здоров’я, і щоб його зберегти, потрібно багато що знати Головним скарбом життя є здоров’я, і щоб його зберегти, потрібно багато що знати Авіценна


Слайд 2

Педагогічне кредо вчителів нашої школи уже тривалий час залишається таким: «Даючи знання – не відбирай здоров’я». Проблема збереження здоров’я наших учнів була і залишається актуальною. На сьогоднішній день все менше залишається дітей, які навчаються і закінчують школу здоровими. Тому важливою складовою навчально-виховного процесу в школі є формування мотивації до збереження і зміцнення здоров’я.


Слайд 3

Формування здорового способу життя колектив школи розглядає і вивчає як самостійний напрям, який характеризується сучасним поглядом на здоров’я. У 2006 році школа увійшла до обласної мережі «Шкіл сприяння здоров’ю».


Слайд 4

Задачі, що стоять перед школою по реалізації проекту «Школа сприяння здоров’ю»: сприяти формуванню здоров'язбережувальних технологій; впроваджувати комплекс організаційних форм і методів діяльності, спрямованих на збереження й поліпшення здоров'я учасників освітнього процесу; поліпшення якості освітнього процесу й формування стійкого інтересу в отриманні навичок здорового способу життя; реалізація програм з формування здорової особистості в умовах освітнього процесу; створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення оздоровчої системи; прийняття управлінських рішень з регулювання й корекції факторів, що впливають на самопочуття та здоров'я учня.


Слайд 5

Завдання шкільної програми «Школа сприяння здоров'ю»


Слайд 6

Очікуваний результат


Слайд 7

Одним із основних завдань є підготовка учнів до самостійного життя, формування механізмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації до оточуючого середовища, готовність до самостійного здорового способу життя.


Слайд 8

Здоров’я


Слайд 9

Школа працює за такими структурними складовими здоров’я


Слайд 10

ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ'Я


Слайд 11

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я РОБОТА БАТЬКІВСЬКОГО КЛУБУ


Слайд 12

СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я СПІВПРАЦЯ ШКОЛИ І ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА


Слайд 13

ДУХОВНЕ ЗДОРОВ'Я ФЕСТИВАЛЬ РОДИННОЇ ТВОРЧОСТІ


Слайд 14

СТВОРЕННЯ ВЛАСНИМИ РУКАМИ КАЗКОВОГО МІСТЕЧКА НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ'Я


Слайд 15

ЕМОЦІЙНЕ ЗДОРОВ'Я Зустрічі з цікавими людьми, допомога людям похилого віку, проведення цікавих заходів, веселих перерв - це неповний перелік заходів, які роблять яскравішим життя


Слайд 16

Система виховання здорового способу життя


Слайд 17

Комплексна програма здоров’я, що запроваджується у шкільному колективі, складатися з таких компонентів:


Слайд 18

Модель здоров’язбережувального уроку


Слайд 19

Психологічний клімат уроку


Слайд 20

«Здоров’язбережувальний урок повинен: виховувати, стимулювати у дітей бажання жити, бути здоровим, вчити їх відчувати радість від кожного пережитого дня; показувати їм, що життя – це чудово, викликати у них позитивну самооцінку».


Слайд 21

Критеріальні показники сучасного аналізу уроку з точки зору здоров’язбережувальної педагогіки: санітарно-гігієнічні:


Слайд 22

організаційно-навчальні:


Слайд 23


Слайд 24


Слайд 25

Здоров’язбережувальні технології навчання Сьогодні в школі гостро стоїть проблема збереження здоров'я учнів, і тому в традиційній системі освіти виділяють здоров'язбережувальні технології, які належать до групи педагогічних, що посилюють соціально – виховну функцію школи.


Слайд 26


Слайд 27

Здоров’язбережувальні технологій навчання, що використовуються в школи


Слайд 28

здоров’язбережувальні – створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу ; оздоровчі - спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу здоров’я ; технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок, профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистих якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я, як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість відокремити такі їх типи:


Слайд 29

Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально- виховний процес


Слайд 30

Знання, володіння і застосування здоров’язбережувальних технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога. За статистичними даними 2008 – 2012 років у перший клас приходить приблизно 55% відносно здорових дітей, а за період навчання у школі їх число зменшується майже у 2 рази.


Слайд 31


Слайд 32

Фактори,що впливають на здоров’я школярів


Слайд 33

Причини їх виникнення: Незадовільні умови навчання. Нераціональна організація навчального процесу. Низька рухова активність. Невідповідність методик і змісту навчання віковим та індивідуальним особливостям учнів


Слайд 34

Щоб усунути негативні фактори та покращити стан здоров’я учнів треба в системі і одночасно впроваджувати в навчально-виховний процес здоров’язбережувальні, оздоровчі технології та технології виховання культури здоров’я.Саме тому пропоную вам систему впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес, яка вже апробована і здатна покращити вже сьогодні результати стану здоров’я дітей. Ця система розрахована на три етапи, які доповнюють один одного, сприяють створенню необхідних умов для формування особистості учня, його фізичному та психічному розвитку і тому позитивно впливаючи на його здоров’я.


Слайд 35

Система впровадження здоров’язбережувальних технологій в школі


Слайд 36

Перед тим як впроваджувати здоров’язбережувальні технології , потрібно треба їх вивчити, проаналізувати та апробувати. Проведена робота дозволила визначити роль педагогічних технологій як відносно функції здоров’язбереження, так і відносно самого процесу навчання.


Слайд 37

Модель медичної служби


Слайд 38


Слайд 39


Слайд 40


Слайд 41


Слайд 42


Слайд 43

Модель психологічної служби


Слайд 44


Слайд 45


Слайд 46


Слайд 47

дЯкуємо за увагу. Допобачення.


×

HTML:

Ссылка: