'

Дитина і здоров’я

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Дитина і здоров’я З досвіду діяльності здоро’язбережувальних інноваційних технологій в Канівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 імені Т.Г.Шевченка Канівської міської ради Черкаської області


Slide 1

Головним скарбом життя є здоров’я, і щоб його зберегти, потрібно багато що знати Головним скарбом життя є здоров’я, і щоб його зберегти, потрібно багато що знати Авіценна


Slide 2

Педагогічне кредо вчителів нашої школи уже тривалий час залишається таким: «Даючи знання – не відбирай здоров’я». Проблема збереження здоров’я наших учнів була і залишається актуальною. На сьогоднішній день все менше залишається дітей, які навчаються і закінчують школу здоровими. Тому важливою складовою навчально-виховного процесу в школі є формування мотивації до збереження і зміцнення здоров’я.


Slide 3

Формування здорового способу життя колектив школи розглядає і вивчає як самостійний напрям, який характеризується сучасним поглядом на здоров’я. У 2006 році школа увійшла до обласної мережі «Шкіл сприяння здоров’ю».


Slide 4

Задачі, що стоять перед школою по реалізації проекту «Школа сприяння здоров’ю»: сприяти формуванню здоров'язбережувальних технологій; впроваджувати комплекс організаційних форм і методів діяльності, спрямованих на збереження й поліпшення здоров'я учасників освітнього процесу; поліпшення якості освітнього процесу й формування стійкого інтересу в отриманні навичок здорового способу життя; реалізація програм з формування здорової особистості в умовах освітнього процесу; створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення оздоровчої системи; прийняття управлінських рішень з регулювання й корекції факторів, що впливають на самопочуття та здоров'я учня.


Slide 5

Завдання шкільної програми «Школа сприяння здоров'ю»


Slide 6

Очікуваний результат


Slide 7

Одним із основних завдань є підготовка учнів до самостійного життя, формування механізмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації до оточуючого середовища, готовність до самостійного здорового способу життя.


Slide 8

Здоров’я


Slide 9

Школа працює за такими структурними складовими здоров’я


Slide 10

ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ'Я


Slide 11

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я РОБОТА БАТЬКІВСЬКОГО КЛУБУ


Slide 12

СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я СПІВПРАЦЯ ШКОЛИ І ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА


Slide 13

ДУХОВНЕ ЗДОРОВ'Я ФЕСТИВАЛЬ РОДИННОЇ ТВОРЧОСТІ


Slide 14

СТВОРЕННЯ ВЛАСНИМИ РУКАМИ КАЗКОВОГО МІСТЕЧКА НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ'Я


Slide 15

ЕМОЦІЙНЕ ЗДОРОВ'Я Зустрічі з цікавими людьми, допомога людям похилого віку, проведення цікавих заходів, веселих перерв - це неповний перелік заходів, які роблять яскравішим життя


Slide 16

Система виховання здорового способу життя


Slide 17

Комплексна програма здоров’я, що запроваджується у шкільному колективі, складатися з таких компонентів:


Slide 18

Модель здоров’язбережувального уроку


Slide 19

Психологічний клімат уроку


Slide 20

«Здоров’язбережувальний урок повинен: виховувати, стимулювати у дітей бажання жити, бути здоровим, вчити їх відчувати радість від кожного пережитого дня; показувати їм, що життя – це чудово, викликати у них позитивну самооцінку».


Slide 21

Критеріальні показники сучасного аналізу уроку з точки зору здоров’язбережувальної педагогіки: санітарно-гігієнічні:


Slide 22

організаційно-навчальні:


Slide 23


Slide 24


Slide 25

Здоров’язбережувальні технології навчання Сьогодні в школі гостро стоїть проблема збереження здоров'я учнів, і тому в традиційній системі освіти виділяють здоров'язбережувальні технології, які належать до групи педагогічних, що посилюють соціально – виховну функцію школи.


Slide 26


Slide 27

Здоров’язбережувальні технологій навчання, що використовуються в школи


Slide 28

здоров’язбережувальні – створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу ; оздоровчі - спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу здоров’я ; технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок, профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистих якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я, як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість відокремити такі їх типи:


Slide 29

Упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально- виховний процес


Slide 30

Знання, володіння і застосування здоров’язбережувальних технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога. За статистичними даними 2008 – 2012 років у перший клас приходить приблизно 55% відносно здорових дітей, а за період навчання у школі їх число зменшується майже у 2 рази.


Slide 31


Slide 32

Фактори,що впливають на здоров’я школярів


Slide 33

Причини їх виникнення: Незадовільні умови навчання. Нераціональна організація навчального процесу. Низька рухова активність. Невідповідність методик і змісту навчання віковим та індивідуальним особливостям учнів


Slide 34

Щоб усунути негативні фактори та покращити стан здоров’я учнів треба в системі і одночасно впроваджувати в навчально-виховний процес здоров’язбережувальні, оздоровчі технології та технології виховання культури здоров’я.Саме тому пропоную вам систему впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес, яка вже апробована і здатна покращити вже сьогодні результати стану здоров’я дітей. Ця система розрахована на три етапи, які доповнюють один одного, сприяють створенню необхідних умов для формування особистості учня, його фізичному та психічному розвитку і тому позитивно впливаючи на його здоров’я.


Slide 35

Система впровадження здоров’язбережувальних технологій в школі


Slide 36

Перед тим як впроваджувати здоров’язбережувальні технології , потрібно треба їх вивчити, проаналізувати та апробувати. Проведена робота дозволила визначити роль педагогічних технологій як відносно функції здоров’язбереження, так і відносно самого процесу навчання.


Slide 37

Модель медичної служби


Slide 38


Slide 39


Slide 40


Slide 41


Slide 42


Slide 43

Модель психологічної служби


Slide 44


Slide 45


Slide 46


Slide 47

дЯкуємо за увагу. Допобачення.


×

HTML:

Ссылка: