'

Презентація системи роботи

If you like this presentation – show it...

Slide 0

МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ КУХАРСЬКИХ ПРОФЕСІЙ ДНЗ “Чортківське ВПУ” Педагогічні ідеї, технології, методики. Доробки та досягнення. Презентація системи роботи


Slide 1

ТОЖ ДАВАЙТЕ ЗНАЙОМИТИСЬ – ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧОРТКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» Навчальний заклад створений 1984 року як філія Товстенського СПТУ-22 у смт. Заводське Чортківського району.


Slide 2

ВІЗИТНА КАРТКА УЧИЛИЩА – ПРОФЕСІЇ: Кухар, офіціант; Кухар, офіціант, бармен; Кухар, кондитер;


Slide 3

Педагогічне кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому».


Slide 4

Давня традиційна форма роботи, спрямована на вдосконалення науково-теоретичної і методичної підготовки педагогічних працівників Методична комісія-це: Одна із найпотужніших форм групової роботи, яка об’єднує педагогічних працівників, що розмовляють однією мовою


Slide 5

Мета:


Slide 6

Методична проблема Від самовдосконалення педагога до самореалізації учня


Slide 7

Склад методичної комісії: 3 – вища категорія 1 - Педагог. звання “Старший викладач” 1 - спеціаліст 4 – 10 тариф. розр. 2 - 11 тариф. розр. 5 – 12 тариф. розр. 4 –педагог.звання “Майстер в\н ІІ категорії” 11 майстрів виробничого навчання: 4 викладачі професійно – теоретичної підготовки:


Slide 8


Slide 9

Вивчення нормативно-правових і методичних документів. Головні напрями діяльності методичної комісії: Зміцнення навчально-методичної і матеріальної бази кабінетів і лабораторій. Вдосконалення методичної і фахової підготовки членів методичної комісії. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, творчої діяльності. Удосконалення методики проведення різних видів занять; впровадження ефективних технологій, методик. Організація відкритих уроків; вивчення і поширення досвіду; ознайомлення із станом викладання і контролю.


Slide 10

Відкрите засідання методичної комісії кухарських професій “Використання інноваційних технологій”


Slide 11

Content Title Презентації методичної комісії 2010 2009 2011 2012 2013 Організація методичної комісії Система планування роботи викладача та майстра виробничого навчання Впровадження передового педагогічного досвіду Що таке методична розробка Традиційне та інноваційне у формуванні компетентностей учнів


Slide 12

Відкрите практичне засідання методичної комісії кухарських професій “Сучасний урок”


Slide 13

Відкритий практично-виховний захід методичної комісії кухарських професій “Святий вечір для дітей-сиріт”


Slide 14

Відкрите засідання методичної комісії кухарських професій. КРУГЛИЙ СТІЛ Тема:” ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГА ЯК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО СПЕЦІАЛІСТА”


Slide 15

“Використання інноваційних технологій навчання – запорука якісної підготовки висококваліфікованих робітників” Участь голови методичної комісії в засіданні круглого столу на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії “Офіціант” 2013 рік Тернопільське училище ресторанного сервісу


Slide 16

Виставка наочних матеріалів педагогів ДНЗ “Чортківське ВПУ”


Slide 17

Співдоповідь на засіданні педагогічної ради


Slide 18

Участь в засіданнях “Школи молодого педагога”


Slide 19

Участь в засіданнях “Школи молодого педагога”


Slide 20

Участь членів методичної комісії у відкритому виховному заході “Шануй батька і матір”


Slide 21

Вироблення інноваційного стилю діяльності Вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів-новаторів, нових освітніх технологій Особистісно-орієнтовані технології Впровадження Internet-технологій Навчально-методична діяльність


Slide 22

Відвідування відкритого засідання гуртка на тему: “Історія виникнення морозива”


Slide 23

Дегустація морозива


Slide 24

Робота методичної комісії передбачає: Діагностика, узагальнення роботи Розробка методичних розробок і матеріалів Участь в атестації педагогічних працівників Вдосконалення педагогічної майстерності Опрацювання методичної літератури та інтернет-інформації


Slide 25

Апробація нових методик, технологій Робота над презентаціями до уроків, інструкційними картками Зошит ЛПР для учнів з предмету “Технологія приготування їжі”, та предмету “Устаткування підприємств масового харчування”


Slide 26

2010 Лабораторно-практичні роботи з устаткування ПГХ та технології 2011 Таблиці і технологічні схеми з технології приготування їжі 2012 Наочні посібники: “Способи складання серветок” “Правила подачі та кулінарна характеристика страв з риби” Друковані праці 2009 Довідник з устаткування ПГХ 2009 2012 2011 Наочний посібник: “предмети сервіровки”


Slide 27

Діагностичні якості освітнього процесу 2013 2012 2010 2011 9 учнів 5 учнів 5 учнів 3 учні (4курс) отримали дипломи з відзнакою


Slide 28

НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ Кабінет «Технології приготування їжі та устаткування» Сучасну комп'ютерну техніку майбутні спеціалісти вивчають в оснащених комп’ютерних аудиторіях


Slide 29

ВЧИТЕЛЬСЬКА НАУКА Педагогічними працівниками прищеплюється учнівській молоді любов до обраної професії, створення усіх необхідних умов для якісної підготовки Секрети кулінарного мистецтва передає учням Мотика Д.Ю. в кабінеті «Організації»


Slide 30

Навчально-матеріальна база кабінетів Стенди. Кутки : - Охорона праці. - Вивчаємо тему. - Учись учитися. Поурочні та тематичні папки. Навчальна і плануюча документація. Навчально-наочні посібники . Критерії якості навчання учнів. Таблиці, плакати, моделі, натуральні зразки. Комп'ютерні презентації.


Slide 31

Кухня-лабораторія


Slide 32

Бар - лабораторія


Slide 33

Створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність завдяки використанню на уроках інтерактивних форм навчання Допомога учням в підготовці рефератів, комп'ютерних презентацій Проведення системи уроків зі створення учнями ігрових інтерактивних ситуацій на основі отриманих знань Підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах Надання методичної допомоги учням у створенні, оформленні, написанні та захисті дипломних творчих робіт


Slide 34

Семінарські заняття з використанням комп’ютерних засобів навчання


Slide 35

ЖИТТЯ УЧИЛИЩНЕ ЦІКАВЕ, ТВОРЧЕ… Педагоги проводять нетрадиційні уроки, брейн - ринги, круглі столи, семінари, конкурси, вікторини, майстер-класи…


Slide 36

Показ відеофільмів при проведенні позаурочного заходу “Традиції та культура харчування народів світу”


Slide 37

Викладачами проводяться бінарні уроки з предметів професійно-теоретичної підготовки. Використання електронних носіїв та навчальних посібників при проведенні уроків теоретичного і виробничого навчання


Slide 38

Використання системи технологій навчання, адаптованих, обраних та поєднаних відповідно до умов колективу та особистості Технологія поетапного вивчення теми Технологія диференційованого навчання Технологія розвитку критичного мислення Технологія проектного навчання Технологія проблемно-пошукового навчання


Slide 39

На засіданні гуртка “Організація барбекю” учні мали змогу обмінятися секретами приготуванням страв барбекю.


Slide 40

Під час проведення лабораторно-практичних робіт значна увага на уроках приділяється культурі застілля, яка розвивалася протягом сторіч. Учні сервірують столи столовими приборами, а викладач створює проблемні ситуації під час обслуговування відвідувача.


Slide 41

Реалізація науково-методичної проблеми Розробка тестових завдань для учнів Розробка дидактичного матеріалу для уроків Проведення уроків із використанням інноваційних технологій, в тому числі інтерактивних A C B Застосування в педагогічній діяльності технологій, методів, прийомів, які сприяють успішному засвоєнню всіма учнями базових знань і умінь Розвиток уміння переносити отримані навички на інші предмети та майбутню професію D


Slide 42

«ВІД УЧНЯ ДО ПРОФЕСІОНАЛА» В училищі проводяться конкурси фахової майстерності серед учнів 2013 р. І етап конкурсу за професією «Офіціант».


Slide 43

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії “Офіціант”


Slide 44

2014 рік Конкурс фахової майстерності з професії “Кухар”


Slide 45

Виставки урізноманітнюють навчальну діяльність та дозволяють учням проявляти фантазію та творчість.


Slide 46

Виставки сервірування столів


Slide 47

УСПІШНИЙ ОФІЦІАНТ – ЦЕ СПРАВЖНЯ ЗНАХІДКА.


Slide 48

Виставка макетів та кондитерських виробів


Slide 49

Виставки страв


Slide 50

Під час проведення майстер-класів учні вдосконалюють свої навички з оформлення та сервірування столів для традиційних свят.


Slide 51

ТРАДИЦІЇ УЧИЛИЩНІ… Щорічно проводяться місяці кухарських професій з метою підвищення рівня професійної підготовки та майстерності, розвитку творчої активності учнів, поглиблення знань із сучасних виробничих технологій у сфері обслуговування


Slide 52

Місяць кухарських професій 2013 – 2014 навчальний рік Голова методичної комісії Садовська Надія Ігорівна


Slide 53

Виставка спеціальної літератури «Літературний фуршет»


Slide 54

Стінні газети Виставка стінних газет


Slide 55

Бінарний урок з технології та устаткування викладачі Садовська Н.І. і Лапичак Н.Б.


Slide 56

Відкрите гурткове заняття “Цікаве кондитерство” викладач Садовська Н.І.


Slide 57

Відкрите гурткове заняття “Харчування і здоров’я” викладач Лапичак Н.Б.


Slide 58

Виставка-розпродаж булочних виробів майстри виробничого навчання Сидор У.В. група №46 та “Ярмарок професій” Джумак Г.П. Вербицька Н.Є. гр.№12 і №14


Slide 59

Виставка-розпродаж булочних виробів майстер виробничого навчання Шевчук С.В. група №36


Slide 60

Виставка кондитерських і булочних виробів майстер виробничого навчання Василюк М.В. група №22


Slide 61

Відкритий урок виробничого навчання “Напівфабрикати з м’яса” майстер виробничого навчання Бомбар Г.Р. гр.№16


Slide 62

Відкритий урок виробничого навчання “Страви із макаронних виробів” майстер виробничого навчання Вербицька Н.Є. гр.№14


Slide 63

Відкритий урок виробничого навчання “Складання серветок” майстер виробничого навчання Овсяник О.І гр.№34


Slide 64

Відкритий урок виробничого навчання “Приготування вареників” майстер виробничого навчання Джумак Г.П. гр.№12


Slide 65


Slide 66

Відкритий урок виробничого навчання “Приготування змішаних напоїв” майстер виробничого навчання Матвіїв М.Я. гр.№24


Slide 67

Відкритий урок виробничого навчання “Приготування запечених страв з овочів” майстер виробничого навчання Кравчук М.В. гр.№26


Slide 68

Відкритий урок виробничого навчання “Приготування крюшонів” майстер виробничого навчання Гермак Л.В. гр.№24


Slide 69

Відкритий урок виробничого навчання “Приготування омлетів” майстер виробничого навчання Ксенич О.Я. гр.№26


Slide 70

Майстер – клас «Найкращий кухар, кондитер» майстер в\н Сидор У.В. і викладач Садовська Н.І.


Slide 71

ПРОЕКТ КУХАРСЬКІ ПРОФЕСІї В ДЕРЖАВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ЧОРТКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» Профорієнтаційна робота


Slide 72

Виробнича практика – час навчання, праці та відпочинку. Улюблена літня пора та проходження виробничої практики на узбережжі Чорного моря: санаторно-оздоровчий комплекс «Гілея», бази відпочинку «Козацька слобода», «Медик», «Загар»;м. Київ п\п “Багатир”. Учні удосконалюють свої навики, набувають досвіду та мають змогу гарно відпочити і оздоровитись.


Slide 73


Slide 74


Slide 75

Участь кухарських груп у конкурсі вишиванок Культурно-масова робота


Slide 76

Переможниця конкурсу вишиванок


Slide 77

Відкритий виховний захід «Ми – українці» Відкритий виховний захід «Соборність України»


Slide 78

Відкритий виховний захід «Горде ім’я – українець»


Slide 79

Відкритий виховний захід «Вишивака моя» Відкритий виховний захід «Пам’яті Назарія Яремчука»


Slide 80

Відкритий виховний захід «Андріївські вечорнирці» Відкритий виховний захід «Україно моя»


Slide 81

Відкритий виховний захід «Масляна» Відкритий виховний захід «Бабусина скриня»


Slide 82

Саме сьогодні радій! Саме сьогодні чекай найкращого! Саме сьогодні будь вдячний! Саме сьогодні старанно працюй! Саме сьогодні будь добрим до інших! Дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: