'

Тридцять дві осені та весни зустрічає вчителем трудового навчання Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Віктор Григорович Бугайов . Після закінчення в 1978 році Глухівського державного педагогічного інституту ім.Сергеєва–Ценського вперше переступив поріг тепер вже рідної йому школи, та й залишився в ній на все своє трудове життя.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Тридцять дві осені та весни зустрічає вчителем трудового навчання Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Віктор Григорович Бугайов . Після закінчення в 1978 році Глухівського державного педагогічного інституту ім.Сергеєва–Ценського вперше переступив поріг тепер вже рідної йому школи, та й залишився в ній на все своє трудове життя.


Слайд 1

Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, передбачено диференціацію навчання у старшій школі за профілями, яка має на меті забезпечення більш глибокої підготовки старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувалися стійкі інтереси і здібності.


Слайд 2

У своїй діяльності, як вчителя трудового навчання, Віктор Григорович вбачає основним завданням підготовку школяра до трудової діяльності у різних сферах народного господарства. Це завдання повинно здійснюватись в процесі всієї навчально-виховної роботи школи, але особлива роль в його розв'язанні належить системі спеціальної роботи з трудового навчання, виховання і профорієнтації учнів. Основними ланками цієї системи є трудове навчання, суспільно-корисна праця, профорієнтаційна робота, позашкільна та позакласна робота з технічної творчості.


Слайд 3

Пріоритетами в роботі цього вчителя є : - Індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу; Провівши аналіз викладання трудового навчання за останні п'ять років, врахувавши власний досвід роботи,Віктор Григорович робить висновок: трудове навчання в загальноосвітній школі повинно бути орієнтоване на практичну підготовку учнів, із застосуванням знань на практиці; навчання учнів повинно проводитися з використанням різних засобів праці.


Слайд 4

- Розвиток критичного мислення, як засобу саморозвитку, пошуку і застосування знань на практиці, які є спільними для будь-яких видів виробничої діяльності ;


Слайд 5

- Оволодіння вміннями практичного використання нових інформаційно- комунікаційних технологій, інтернет- технологій; - Виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в групі, відповідальності, вміння обгрутовано відстоювати власну позицію, що є передумовою підготовки майбутнього громадянина до життя в демократичному суспільстві.


Слайд 6

Для досягнення поставлених завдань Віктор Григорович використовує : - проектно-технологічну систему трудового навчання і ставить на уроках за мету: засвоєння знань про етапи виробничого проектування та про основи проектування у сфері виробництва ; - формування практичних умінь та навичок щодо обґрунтування основних ознак проектної діяльності та аналізу проектів за різноманітністю; -. виховує культуру праці, інтерес до професії регіону;


Слайд 7

- застосовує інтерактивні методи навчання, як один із шляхів оптимізації навчального процесу у трудовій підготовці учнів, в основі якого лежать принципи особистісно-орієнтовного навчання, безпосередньої участі кожного учасника занять, як шукача шляхів і засобів вирішення поставлених учителем завдань. Ці прогресивні методи дають можливість учням не просто слухати, а й читати, писати , обговорювати, брати участь у розв'язанні проблем, спостерігати, застосовувати нові знання на практиці, залучати операції мислення вищого рівня : аналіз, синтез, оцінювання, що можливо тільки за умови застосування активних методів навчання. Завдяки цим методам в учнів створюється установка на творчу діяльність, постійний пошук, що так важливо під час впровадження проектно-технічних систем трудового навчання.


Слайд 8

Під час проведення уроків з трудового навчання Віктор Григорович втілює інтерактивний метод навчання шляхом проведення презентацій готових виробів та їх демонстрації. Основою трудового навчання є теоретична і практична підготовленість учнів до творчого застосування знань, умінь і навичок у навчальній та трудовій діяльності. Творчі завдання, на відміну від традиційних, розрахованих на репродуктивність, вимагають від учнів не просто відтворення інформації, а творчості, оскільки містять у собі елементи невідомого.


Слайд 9

Він використовує інтерактивні методики в умовах групової і парної форм організації навчально-трудової діяльності. Робота з групами учнів надає можливість всім учасникам діяти, практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування, оволодівати прийомами активного слухання, виробляти загальне рішення, формувати майстерність розв'язання педагогічних завдань та конфліктів.


Слайд 10

Велику увагу в період підготовки та проведення уроків Віктор Григорович приділяє питанням дотримання техніки безпеки. Всі уроки трудового навчання він починає з ознайомлення учнів з правилами техніки безпеки. І до цього підходить творчо бо з свого багаторічного досвіду знає, що найкраще запам'ятовують діти ці правила, коли їх вивчення проводиться із застосуванням ігрових форм навчання, наочних посібників.


Слайд 11

Учні, яких він навчає, неодноразово брали участь у районних та обласних олімпіадах з трудового навчання ( технічна праця), Зокрема за останні п'ять років вони здобули такі призові місця: 2006-2007 навчальний рік – учні 10 класу зайняли 1 призове місце, 11класу - 2 призове місце. В обласній олімпіаді учень Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів зайняв 10 місце. Методи навчання, застосовані в період його педагогічної діяльності, дали вагомі результати.


Слайд 12

2007-2008 навчальний рік – учні 8 класу зайняли 1 призове місце. В обласній олімпіаді учень нашої школи зайняв 11 місце. 2008-2009 навчальний рік - учні Петрівсько-Роменської школи зайняли чотири перших призових місця в районній олімпіаді. Це учні 8, 9, 10, 11 класів. В обласній олімпіаді учні 9 класу здобули 11 місце, 10 класу- 17 місце, 11 класу- 13 місце.


Слайд 13

2009-2010 навчальний рік - учень 10 класу зайняв 2 призове місце, учень 11 класу - 1 призове місце в районній олімпіаді ( через хворобу переможець районної олімпіади участі в обласній олімпіаді не брав). 2010-2011 навчальний рік. Учень 8 класу школи завоював 1 призове місце в районній олімпіаді, учні 9, 10, 11 класів здобули призові 2 місця. Всього за останні п'ять років з 20 учнів школи, яких навчає Віктор Григорович Бугайов і які брали участь у районних олімпіадах з трудового навчання (технічна праця) 15-здобули призові місця. І сьогодні він продовжує плідно працювати на педагогічній ниві. Так у 2010-2011 навчальному році Віктор Григорович навчає 84 учні. Після закінчення першого семестру поточного навчального року досягнуто такі результати: 14 учнів закінчили семестр на 10-12 балів (що становить 16,6 % від загальної кількості) . ; на 7-9 балів - 63 учні (75 %) ; на 4-6 балів - 7 учнів (8,3%).


Слайд 14

Ми завжди любитимем маленьку, Але безмірно дорогу, Мов пісню лагідної неньки, Школу славную свою.


×

HTML:

Ссылка: