'

Підвищення ефективності роботи дошкільного навчального закладу

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Підвищення ефективності роботи дошкільного навчального закладу Методичний аспект


Слайд 1

Вона є, чарівна та країна, де у центрі Всесвіту ДИТИНА. Дошкільний навчальний заклад, в якому забезпечується право громадян на отримання дошкільної освіти; центр суспільно - динамічної діяльності; комфортний осередок. в якому дитина має всі можливості для розвитку дитячої індивідуальності. Головне гасло “Краще те, що краще для дитини.”


Слайд 2

Освіта маленької дитини – особлива, це: світ дитячої радості; щастя бути у групі серед однолітків ; розвиватися разом з ровесниками; активно використовувати повноцінно організований розвивально – виховний простір.


Слайд 3

Завдання діяльності ДНЗ: ефективна робота дошкільного закладу спрямована на задоволення запитів батьків на здобуття дошкільної освіти; створення позитивного іміджу установи, який вигідно відрізнятиме її від інших.


Слайд 4

Шляхи підвищення ефективності роботи ДНЗ: розроблення планів розвитку дошкільних навчальних закладів і їх реалізація; використання найкращих фінансових, інформаційних, людських ресурсів; організація кваліфікованої роботи педагогічного персоналу , який є методично – грамотним, відрізняється прогресивним ставленням, ентузіазмом,відданістю професії; прагнення адміністрації зробити дошкільний заклад привабливим для педагогів, таким, що більшою мірою, ніж інші заклади, здатний забезпечити педагогам стабільність, задоволеність працею, професійний розвиток; створення науково – методичних, організаційно – педагогічних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників; впровадження в практику роботи ДНЗ інноваційних технологій та досягнень найкращого педагогічного досвіду; ефективна співпраця з батьками, громадськістю, шефськими організаціями.


Слайд 5

Форми методичної робота з педагогічними кадрами: науково – практичні конференції; методичні наради; семінари (практикуми, тематичні, теоретико – практичні, психолого – педагогічні, науково - методичні); методичні обєднання педагогічних працівників


Слайд 6

Форми методичної роботи, де домінує професійна майстерність Методичний аукціон, панорама; педагогічний клуб; день професійної майстерності; школа педагогічного досвіду; майстер - клас


Слайд 7

Форми методичної роботи, де домінує професійна творчість: конкурси педагогічної майстерності; методичні, педагогічні ринги; ярмарки педагогічних технологій; фестивалі педагогічної творчості; дні творчості; аукціони, банки ідей; презентації ідей; панорами методичних знахідок; портрет творчого педагога; творчі звіти педагогічних колективів.


Слайд 8

Об’єднання педагогів,що поглиблено вивчають питання: методичні обєднання керівників, вихователів,музичних керівників; творча група; професійна мікрогрупа; школа педагогічного досвіду; школа молодого керівника, вихователя; клуби творчих педагогів; авторські школи майстра; активи музичних керівників; ініціативні групи.


Слайд 9

Пропонуємо до впровадження форми методичної роботи в ДНЗ: МАЙСТЕР - КЛАС Завдання: створення умов для професійного спілкування, самореалізації, творчого зростання педагогів; поширення досвіду роботи, упровадження нових педагогічних технологій. РЕЗУЛЬТАТ: підвищення професійної компетентності учасників майстер – класу.


Слайд 10

Конкурс “ Педагог – це звучить гордо ” Мета: виявляти та підтримувати творчо – працюючих педагогів; сприяти професійній самореалізації педагогів, які працюють у навчальних закладах; розповсюджувати сучасні технології та ідеї з організації освітнього процесу; сприяти обміну перспективним досвідом роботи;


Слайд 11

Виставка-інструмент створення іміджу дошкільного закладу Мета виставки: заявити про себе, продемонструвати свої можливості, зміцнити довіру споживачів і партнерів; забезпечення зв'язків із громадськістю; рекламування освітніх послуг, технологій,досвіду роботи.


Слайд 12

Портфоліо – засіб самовдосконалення педагога Добірка методичних матеріалів, документів та інших свідчень досягнень і прогресу у професійній діяльності. МЕТА: продемонструвати найбільш значимі результати практичної діяльності( реалізовані проекти, проведені дослідження, участь у конкурсах) для оцінки професійної компетентності; для керівника: об'єктивна система оцінювання,облік результативності освітньої діяльності вихователя.


Слайд 13

Успішне функціонування ДНЗ в великій мірі залежить від функціонування системи методичної роботи з кадрами, яка грунтується на сучасних досягненнях психолого – педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально – виховного процесу.


Слайд 14

Методична робота – професійний обов'язок кожного педагога МЕТА: відхід від суто інформаційних форм роботи з педагогами та надання переваги навчальним та інтерактивним формам роботам.


Слайд 15

Бажаємо успіхів, задоволення від професійної діяльності, здоров’я!


Слайд 16

Дякуємо за увагу! Дітей любові огорнем крильми. У їхній долі ми не просто гості. Виховуймо їх добрими людьми. І буде праведним життя дорослих.


×

HTML:

Ссылка: