'

Тема доповіді: Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес – запорука успішної діяльності педагога

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Тема доповіді: Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес – запорука успішної діяльності педагога


Слайд 1

Те, що я чую, я забуваю, Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. Конфуцій


Слайд 2

Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов'язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових "переможних методик", які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей групи та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей.


Слайд 3

Техноло?гія (від грец. ??????????, що походить від грец. ??????????;) — наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) розв'язання задач людства за допомогою (шляхом застосування технічних засобів (знарядь праці)).


Слайд 4

Технологія передбачає: предмет праці (предмет технологічного впливу, технологічний об’єкт), засоби праці (технологічні засоби навчання), носія технологічних функцій (педагога, колективу тощо), рівень технологічного розвитку суспільства.


Слайд 5

Інноваційні технології в освіті -набори методів і засобів, що підтримують етапи реалізації нововведення. Розрізняють види інноваційних технологій: впровадження; тренінг (підготовка кадрів); консалтинг- консультування викладачів; трансферт- передача технології; інжиніринг- чіткий прорахунок ситуації, людини тощо.


Слайд 6

Життєвий цикл технології складається з 5 етапів: Новітня технологія — будь- яка нова технологія, яка має високий потенціал; Передова технологія — технологія, яка зарекомендувала себе, але ще досить нова, має невелике поширення в педагогіці; Сучасна технологія — визнана технологія, є стандартом, підвищується попит на цю технологію; Не нова технологія — як і раніше корисна технологія, але вже існує більш нова технологія, тому попит починає знижуватись; Застаріла технологія — технологія застаріває і замінюється досконалішою, дуже малий попит, або повна відмова від цієї технології на користь нової.


Слайд 7

Нестандартні уроки : 1. Поєднання різних форм навчання (урок-диспут, урок-лекція, урок-семінар). 2. Власне нестандартні уроки.


Слайд 8

Форми нестандартних уроків: Інтегрований урок Дослідницький урок та лабораторно- практичні роботи Рольова гра Театральна (театралізована) вистава Урок- семінар Урок - залік Урок – практикум Урок – рольова гра Урок – КВК Урок – прес –конференція Урок – гра “Що? Де? Коли?” Урок - фестиваль Урок- “Поле чудес” Урок - аукціон


Слайд 9

Інтегровані уроки за змістом поділяються на три категорії: а) вступні - до вивчення певного розділу; б) вивчення нового матеріалу; в) підсумкові.


Слайд 10

Інтерактивні (взаємодіючі) методи навчання Передбачають чотири форми навчальної діяльності: парна (учень-педагог, учень-учень), фронтальна (учитель навчає групу чи підгрупу класу), групова, індивідуальна.


Слайд 11

Основні технології інтерактивних методів навчання : Коло ідей Акваріум Навчаючись учусь "Мікрофон" Рольова гра, імітація Крісло автора


×

HTML:

Ссылка: