'

ДОСВІД ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

1 ДОСВІД ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД КЛИМЕНКО БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ Д.Т.Н., ПРОФЕСОР НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 18.12.2012 р. ? Клименко Б.В.


Слайд 1

2 ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ? Клименко Б.В. 1. ВЕЛИЧЕЗНА КІЛЬКІСТЬ ОБ’ЄКТІВ, ПОНЯТЬ, ХАРАКТЕРИСТИК 2. ІНТЕНСИВНЕ ОНОВЛЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ВИРОБІВ, ЯКІ Є ОБ’ЄКТАМИ ВИВЧЕННЯ 3. НЕВПИННЕ ЗРОСТАННЯ ПОТОКУ ФАХОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 4. ВХОДЖЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОГО РИНКУ – ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИКІВ 6. НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ МОТИВОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ 5. НЕВІДПОВІДНІСТЬ НАЯВНИХ ПІДРУЧНИКІВ АКТУАЛЬНОМУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ У ГАЛУЗІ


Слайд 2

3 СУЧАСНИЙ РИНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ ЕЛЕКТРИЧНА АПАРАТУРА НИЗЬКОЇ НАПРУГИ ЕЛЕКТРИЧНА АПАРАТУРА СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ ЕЛЕКТРИЧНА АПАРАТУРА ВИСОКОЇ НАПРУГИ ? Клименко Б.В.


Слайд 3

4 ТРАДИЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ … ? Клименко Б.В.


Слайд 4

5 ? Клименко Б.В. Be quiet and write down everything I say! ТРАДИЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ДО СУЧАСНОСТІ!


Слайд 5

6 ІННОВАЦІЯ (англ. INNOVATION) – ЦЕ ВПРОВАДЖЕНА НОВАЦІЯ, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЯКІСНЕ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ АБО ПРОДУКЦИИ, ЗАПИТАНИХ РИНКОМ (Вікіпедія) ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ? Клименко Б.В. ІННОВАЦІЯ – ЦЕ НЕ Є ВІДКРИТТЯ, НЕ Є ВИНАХІД, НЕ Є ВИРОБНИЦТВО АБО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ПРОДУКТУ. ІННОВАЦІЯ – ЦЕ НЕТРАДИЦІЙНИЙ, НЕЗВИЧАЙНИЙ, НЕУСТАЛЕНИЙ, ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ АБО ПІДХІД, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКОГО МОЖНА ДОСЯГНУТИ АБСОЛЮТНО НОВОГО ЯКІСНОГО РІВНЯ (Наталія Шульга) НАВЧАННЯ СТУДЕНТ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗАСОБИ Й МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Слайд 6

7 ? Клименко Б.В. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КМТ


Слайд 7

8 МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1. ФАЙЛИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ PowerPoint 2. ФАЙЛИ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСПЕКТІВ 4. ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ 3. ФАЙЛИ ТЕСТУВАННЯ ? Клименко Б.В.


Слайд 8

9 ПРИНЦИП ДІЇ ПРУЖИННО-МОТОРНОГО АКТУАТОРА ? Клименко Б.В.


Слайд 9

10 ? Клименко Б.В. ПРИНЦИП ДІЇ ПРУЖИННО-МОТОРНОГО АКТУАТОРА


Слайд 10

11 ? Клименко Б.В. ПРИНЦИП ДІЇ ПРУЖИННО-МОТОРНОГО АКТУАТОРА


Слайд 11

12 ? Клименко Б.В. ПРИНЦИП ДІЇ ПРУЖИННО-МОТОРНОГО АКТУАТОРА


Слайд 12

13 ? Клименко Б.В. ПРИНЦИП ДІЇ ПРУЖИННО-МОТОРНОГО АКТУАТОРА


Слайд 13

14 ? Клименко Б.В. ПРИНЦИП ДІЇ ПРУЖИННО-МОТОРНОГО АКТУАТОРА


Слайд 14

15 ? Клименко Б.В. ПРИНЦИП ДІЇ ПРУЖИННО-МОТОРНОГО АКТУАТОРА


Слайд 15

16 ? Клименко Б.В. ПРИНЦИП ДІЇ ПРУЖИННО-МОТОРНОГО АКТУАТОРА


Слайд 16

17 ? Клименко Б.В. ПРИНЦИП ДІЇ ПРУЖИННО-МОТОРНОГО АКТУАТОРА


Слайд 17

18 ? Клименко Б.В. ПРИНЦИП ДІЇ ПРУЖИННО-МОТОРНОГО АКТУАТОРА


Слайд 18

19 ? Клименко Б.В. ПРИНЦИП ДІЇ ПРУЖИННО-МОТОРНОГО АКТУАТОРА


Слайд 19

20 СТУДЕНТСЬКИЙ КОНСПЕКТ ДО ЛЕКЦІЇ ПІСЛЯ ЛЕКЦІЇ ? Клименко Б.В.


Слайд 20

21 ? Клименко Б.В. Який з рисунків характеризує перехідний процес у колі зі струмообмежувальною вставкою? 1 – рисунок 1 1 2 2 – рисунок 2 3 – обидва рисунки 2 – жодний з рисунків ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ


Слайд 21

22 ? Клименко Б.В. Який з елементів забезпечує молоточковий ефект? ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ


Слайд 22

23 ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТІВ ПІД ЧАС ЕКЗАМЕНУ ? Клименко Б.В.


Слайд 23

24 ? Клименко Б.В. НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ


Слайд 24

25 ? Клименко Б.В. THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR ATTENTION ЩИРО ДЯКУЮ ЗА ВАШУ УВАГУ 050 653 49 82 b.v.klymenko@mail.ru


×

HTML:

Ссылка: