'

Как да печелим повече, въпреки икономическата криза

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Как да печелим повече, въпреки икономическата криза www.newmark.bg


Slide 1

На прага на новата ера, носеща нови предизвикателства www.newmark.bg


Slide 2

Защо е необходима оптимизация на бизнеса? www.newmark.bg Новата икономическа реалност Технологизиран пазар – информирани клиенти с богат избор; Турболентна икономическа среда – новата ера на хаотика; Силна конкуренция – оцеляват само най-приспособимите; Глобализация – лесен достъп до продукти от други страни; Клиентът е в центъра на съвременния маркетинг.


Slide 3

Икономическата криза като възможност www.newmark.bg Кризата е период за преструктуриране на бизнеса По-ниски цени от доставчиците; Достъп до повече специалисти на трудовия пазар на по-ниска цена; По-евтина реклама в медиите; Отпадане на много от конкурентите на пазара; Възможност за инвестиране в иновации;


Slide 4

Бизнесът съществува заради възвращаемостта на инвестициите www.newmark.bg РЪСТ НА ПРИХОДИ ПО-ГОЛЕМИ НЕТНИ РАЗХОДИ ПО-НИСКИ ПЕЧАЛБАТА=


Slide 5

Бизнесът съществува заради възвращаемостта на инвестициите www.newmark.bg 100 - 100 100 0 = ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ПРИХОД РАЗХОД РАЗХОД


Slide 6

Оптимизация на приходите www.newmark.bg Оптимизация на приходите чрез дигитален маркетинг Нов канал за продажба чрез он-лайн търговия; Нови услуги базирани на мобилни технологии и интернет; Комуникация с клиентите – маркетинг на взаимоотношенията; Използване на WEB 2.0 за споделяне на интернет ресурси - афилиейт; Маркетингово разузнаване и правилно позициониране;


Slide 7

Оптимизация на разходите www.newmark.bg Оптимизация на разходите чрез дигитален маркетинг Цени за реклама от 0.0005 лв. за импресия; Изключително таргетирана реклама към точната аудитория; Използване на интернет като евтин източник на маркетингови данни; PR кампании в социални мрежи с голям ефект и нисък бюджет; Използване на WEB 2.0 в създаване на интернет присъствие.


Slide 8

Оптимизиран маркетингов процес www.newmark.bg Проучване на пазара – маркетингово разузнаване -30% до -50% По-ниски разходи


Slide 9

Оптимизиран маркетингов процес www.newmark.bg Позициониране – WEB 2.0 -60% до -80% По-ниски разходи 5 до 15 часа Необходимо време за старт на интернет присъствие


Slide 10

Оптимизиран маркетингов процес www.newmark.bg Промоция – реклама “цена за клик”и PR в социални мрежи -10% до -30% По-ниски разходи +5% до +10% По-високи приходи в сравнение с off-line реклама


Slide 11

Оптимизиран маркетингов процес www.newmark.bg Продажби – он-лайн търговия чрез WEB 2.0 -40% до -60% По-ниски разходи +3% до +8% По-високи приходи


Slide 12

Оптимизиран маркетингов процес www.newmark.bg Измеримост


Slide 13

Бизнесът съществува заради възвращаемостта на инвестициите www.newmark.bg 100 - 100 100 0 = ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ПРИХОД РАЗХОД РАЗХОД 110 - 90 120 - 80 80 90 22% 50%


Slide 14

Оптимизация на бизнеса www.newmark.bg КАК БИЗНЕСЪТ ВИ ДА СЕ ОПТИМИЗИРА: Стъпка 1 Прекарвайте повече време на работното си място и по-малко на семинари за бизнес оптимизиране. Стъпка 2 Върнете се обратно на работа!


Slide 15

www.newmark.bg Благодаря за вниманието! Янислав Танков Нюмарк ЕООД , Варна www.newmark.bg office@newmark.bg 052-731-736


×

HTML:

Ссылка: