'

Битката заврши Блогови : Новинарство 2.0

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

www.e-society.org.mk Битката заврши Блогови : Новинарство 2.0 . Центар за нови медиуми Дарко Булдиоски -


Слайд 1

www.e-society.org.mk Блогови vs. Новинарство


Слайд 2

www.e-society.org.mk Што е блог? Структура обратно хронолошки редослед датумски определени внесувања коментари блогрол (blogroll), повратна врска (trackback) пермалинк (permalink) Блогови vs. Новинарство


Слайд 3

www.e-society.org.mk Блогосфера ширење на заедницата постепено поврзување (gradual linking) лични или професионални контакти Блогови vs. Новинарство


Слайд 4

www.e-society.org.mk прибирање известување анализа групирање дистрибуирање Информации и вести граѓани новинари / citizen journalists граѓански медиуми / citizen media   партиципативно новинарство / participatory journalism партиципативни медиуми / participatory media Блогови vs. Новинарство


Слайд 5

www.e-society.org.mk Новите медиуми не се: - замена за известувањата за печат, е-mail, интернет сајтови   замена за традиционалните комуникациски средства и канали - сурогат на директната комуникација лице во лице блоговите се нова форма на новинарство некои блогови, понекогаш, објавуваат новинарски содржини Блогови vs. Новинарство


Слайд 6

www.e-society.org.mk Мејнстрим медиуми објективност централна контрола филтрирани текстови хиерархиски организирани строги уредувачки стандарди Различни вредности Блогови субјективност еднаквост размена на информации неформален стил на пишување Блогови vs. Новинарство


Слайд 7

www.e-society.org.mk


Слайд 8

www.e-society.org.mk Блогови vs. Новинарство Мејнстрим медиуми филтрирај потоа објави Блогосфера објави потоа филтрирај


Слайд 9

www.e-society.org.mk Трендови • • •


Слайд 10

www.e-society.org.mk Придобивки од блоговите објавување на вести без крајни рокови како кај весниците обезбедува линкови (поврзувања) до останатите објавени стории и коментари пролонгирање на актуелноста на вестите обезбедува можност за известување во живо проширување на границите на експерименталните форми на новинарство зголемување на довербата на чителот


Слайд 11

www.e-society.org.mk Битката заврши блоговите не се противници туку се составен дел од новиот медиумски екосистем


Слайд 12

www.e-society.org.mk Благодарам за вниманието _______________________________ darko156@gmail.com http://komunikacii.net


×

HTML:

Ссылка: