'

Глобално затоплување

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 1

Глобално затоплување


Слайд 2

Глобалното затополување се добива поради ефектот наречен "ефект на стаклена градина"


Слайд 3

Животот на планетата Земја е можен поради природниот ефект на стаклена градина. Природното појавување на гасовите кои го предизвикуваат ефектот на стаклена градина (стакленички гасови), пред сe водена пареа (H2O), јаглерод диоксид (СО2), како и метан (CH4), азотен оксид (N2O) и тропосферски озон (О3), овозможува сончевата енергија да дојде до земјината површина како видлива светлина, за потоа да биде заробена од атмосферата како инфрацрвена топлина


Слайд 4

Ефектот на стаклена градина, кој во минатото беше благослов за Земјата, се чини дека во последниот век е претвора во сериозна закана, засилен од човечките активности при што е забележано зголемување на просечната температура на земјата


Слайд 5

Непријатности од глобалното затоплување Метанот кој бега: како што се затоплува Арктикот, големи количини на метан кој е сега замрзнат под океанот И земјата може да се ослободи И премине во воздухот. Поради неговите својства може да се очекува И побрзо затоплување на Земјата. ова предизвикува топење на мразот на поларните делои од планетата земја


Слайд 6


Слайд 7


Слайд 8


Слайд 9

Топењето на мразот предизвикува покачување на морското ниво при што доаѓа до поплавување на некои острови и брегови. На сликата е прикажан дел од коритото на реката Јанг Це Кјанг, во 1979-та и 2000-та година


Слайд 10


Слайд 11

ШТО ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ЗА ТОПЛУВАЊЕТО ?


Слайд 12

Користење филтри Од чадовите на фабриките се добива СО2 кој е еден од 6те стакленички гасови и кој одејќи во атмосверата го зголемува ефектот на стаклена градина.


Слайд 13

ЗАБРАНА ЗА СЕЧЕЊЕ НА ПРИРОДАТА! Природата односно растенијата го користат стакленичкиот гас CO2 koj e штетен за озонот и го претворат во О2 кој е корисен и за луѓето и за земјата.


Слайд 14

Користенје на сончева енергија Наместо користенје на нуклеарни централи и термоцентрали кои за добивање енергија испусштаат токсични гасови може да се користи сончева енергија.


Слайд 15

Исто така сончевата енергија може да се искористи и во автомобилската индустрија.


Слайд 16

Да се направат овие примери да има пошумување тогаш планетата Земја би била почиста и глобалното затоплуванје би било под контрола !!!


Слайд 17

Изработија: Сања Јанеска Магдалена Гараловска Марина Тодорова Дијана Божиновска


×

HTML:

Ссылка: