'

Що таке критичне мислення?

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Умеющие мыслить умеют задавать вопросы Э. Кинг Що таке критичне мислення?


Слайд 1

Критично мислити Критикувати, знаходити недоліки


Слайд 2

Критичне мислення – це … здатність ставити нові, повні сенсу питання, виробляти різноманітні підкріплюючі аргументи, приймати незалежні продумані рішення відрізняти достовірну інформацію від пропаганди


Слайд 3

Критично мислити – це: Виявляти допитливість Використовувати дослідницькі методи Ставити перед собою питання Здійснювати планомірний пошук відповідей Розкривати причини і наслідки фактів Сумніватися у загальноприйнятих істинах Виробляти власну точку зору і відстоювати її логічними доводами Бути уважним до аргументів опонента і логічно їх осмислювати


Слайд 4

Необхідність в навичках критичного мислення Лише 39% 17-літніх людей вміють знаходити потрібну інформацію, упорядковувати та правильно її тлумачити Багатьом з тих, хто зараз ще молодий, доведеться займатися такою роботою, яку поки що складно собі уявити, і мати справу з такими технологіями, які й не снилися науковим фантастам


Слайд 5

Світ швидко змінюється, тому треба вміти: швидко орієнтуватися у стрімко зростаючому потоці інформації; знаходити необхідне; чинити опір маніпуляціям і не бути обдуреним; відрізняти достовірну інформацію від пропаганди; впорядковувати, осмислювати, застосувати / використовувати отриману інформацію


Слайд 6

Професійна компетентність наступному тисячолітті стане синонімом вміння вирішувати проблеми Наше завдання, як педагогів, полягає в тому, щоб дати дітям навички та вміння мислити критично для вирішення проблем та прийняття рішень


Слайд 7

Особливості розвиненого критичного мислення Оцінювання Відкритість новим ідеям Власна думка Рефлексія власних думок


Слайд 8

Необхідні уміння Застосовувати в суперечках аргументи Дивитися на старі ідеї з нової точки зору Відрізняти факти від припущень Розрізняти обґрунтовані і необґрунтовані оцінки Виділяти причинно-наслідкові зв'язки Бачити невідповідності і помилки в матеріалі, що вивчається


Слайд 9

Нове у розумінні критичного мислення Відкритість для нових ідей Прагнення до уникнення помилок у власних судженнях Знання різниці між можливо правильним і неправильним Усвідомлення свого нерозуміння Розмежування обґрунтованих і необґрунтованих помилок


Слайд 10

Механізм технології розвитку критичного мислення


Слайд 11

Багато хто з людей скоріше помруть, ніж почнуть думати. І вмирають, так і не розпочавши. Бертран Рассел


Слайд 12

Поради вчителям: Не поспішайте пропонувати дітям способи вирішення проблем Завжди шукайте можливість організувати мозковий штурм


Слайд 13

Поради вчителям: Порівнюйте все, що тільки можна порівняти Класифікуйте явища, події


Слайд 14

Заохочуйте творчість Поради вчителям: Заохочуйте учнів мислити критично на заняттях


Слайд 15

Мислення можна поліпшити


Слайд 16

Джерела Баннов О.М., менеджер по научно-методичному супроводженню програми Intel®«Шлях до успіху» в Росії. Презентації «Что такое критическое мышление», «Психология критического мышления», «Критическое мышление в средней школе» Дементієвська Н.П. Презентація «Стратегии развития критического мышления учеников при оценивании веб-страниц»


×

HTML:

Ссылка: