'

How to deliver technical presentations: Тhe right way

If you like this presentation – show it...

Slide 0

How to deliver technical presentations: Тhe right way Борис Христов


Slide 1

Кой съм аз? Студент в НБУ Със страст към: Презентациите Бази данни Microsoft brshristov@live.com www.borishristov.com/blog http://www.linkedin.com/in/borishristov


Slide 2

План за днес 1 2 3 Основни съвети и препоръки Изводи и обобщение „Техническата част“


Slide 3

Основни съвети и препоръки „Техническата част“ Изводи и обобщение


Slide 4

ВИНАГИ ЩЕ ИМА НЕДОВОЛНИ!


Slide 5

ЦЕЛ ИЛИ ПОСЛАНИЕ


Slide 6

ФАКТОРЪТ ПУБЛИКА


Slide 7

ПОДГОТОВКА И СТРУКТУРИРАНЕ


Slide 8

УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ! УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ! УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ!


Slide 9

ТАЙМИНГ!


Slide 10

НАСТРОЕНИЕ, МОЛЯ! ?


Slide 11

СИЛНО НАЧАЛО


Slide 12

ЗАЩО ПРЕДИ КАК


Slide 13

СТРУКТУРИРАНОСТ ТОЧНОСТ ЯСНОТА


Slide 14

ФАКТОРЪТ ПУБЛИКА


Slide 15

„КАКТО ВСИЧКИ ЗНАЕМ“


Slide 16

НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ


Slide 17

АНГАЖИРАЩ КРАЙ


Slide 18

Основни съвети и препоръки „Техническата част“ Изводи и обобщение


Slide 19

Q&A


Slide 20

Основни съвети и препоръки „Техническата част“ Изводи и обобщение


Slide 21


Slide 22

СТИГА С ТОЗИ ТЕКСТ!


Slide 23

ПРОСЛОВУТИТЕ БУЛЕТИ


Slide 24

ШРИФТОВЕ


Slide 25

DEMO


Slide 26

ДАННИ И КАРТИНКИ


Slide 27

АКРОНИМИ


Slide 28

16:9 > 4:3


Slide 29

SCREEN SAVER POWER SAVING OPTIONS OFF!


Slide 30

DEMO TIME! PREPARE OR DIE!


Slide 31

DEMO


Slide 32

Виртуални машини VirtualBox VMWare Workstation


Slide 33

Основни съвети и препоръки „Техническата част“ Изводи и обобщение


Slide 34

Q&A


Slide 35

Основни съвети и препоръки „Техническата част“ Изводи и обобщение


Slide 36

Извод и обобщение Едва ли успяхме да покрием всичко! Никой не казва, че трябва да е лесно! Но отделете време и се забавлявайте!


Slide 37

Q&A


Slide 38

PDF файл http://dox.bg/files/dw?a=bb327ae65e


Slide 39

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


×

HTML:

Ссылка: