'

ШИРОК АСОРТИМАН СЕ УПОТРЕБУВААТ ЗА: - ВОДА, - ГАС, - НАФТА, - ПАРЕА… ДИМЕНЗИИ: од 3/8 до 4 ИМААТ РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ: МАШКО-МАШКО,

If you like this presentation – show it...

Slide 0


Slide 1

ШИРОК АСОРТИМАН СЕ УПОТРЕБУВААТ ЗА: ВОДА, ГАС, НАФТА, ПАРЕА… ДИМЕНЗИИ: од 3/8” до 4” ИМААТ РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ: МАШКО-МАШКО, ЖЕНСКО-ЖЕНСКО, ЖЕНСКО-МАШКО,… АСОРТИМАН ТОПЧЕСТИ ВЕНТИЛИ


Slide 2

LABORATORIO МЕСИНГ ТОПЧЕСТИ ВЕНТИЛИ МАТЕРИЈАЛ Месинган состав согласно: EN 12164 и EN 12 165 легура на CuZn40Pb2 и легура на CW617N


Slide 3

Месингот е легура на бакар и цинк. Процентуалната застапеност на бакарот и цинкот може да се менува за да се добие бронза. Месингот во суштина лесно се добива. Меѓутоа со додавање на мали количини на олово се подобрува својството на месингот. Giacomini секојдневно прави испитување во својата лабараторија (види quantometro) за да се осигура во квалитетот на месингот. Дневно се обработува повеќе од 100 тони на месинг. МЕСИНГ


Slide 4

QUANTOMETRO


Slide 5

СПЕЦИФИЧНОСТИ ТОПЧЕСТИ ВЕНТИЛИ R250 R910


Slide 6

R250 R910 ТЕЛО МЕСИНГАНО ТЕЛО, ОБЛОЖЕНО СО ХРОМ И НИКЕЛ ПРЕПОЗНАВАЊЕ: ДИМЕНЗИИ ЛОГО ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО


Slide 7

R250 R910 ПРЕСЕК 4 ДИХТУВАЊА 1 долен дихтунг против триење во PTFE или тефлон; 2 O-прстени – дихтунзи во VITON 1 горен дихтунг против триење во PTFE или тефлон;


Slide 8

STEM R910 – R250


Slide 9

Автоматска монтажа на вретеното која е прикажана скицата. Вретеното се вметнува од внатрешноста на телото на вентилот. Оваа монтажа не дозволува вретеното да избие нагоре. МОНТАЖА НА ВРЕТЕНО R910 – R250


Slide 10

R250 R910 ПОДЕСУВАЊЕ Подесување на вентилот: Се гледа при користење. Нема начин за да се извади вретеното без да се оштети вентилот. Вентилот е 100% сигурен и со работење со опасни флуиди.


Slide 11

R250 R910 РАЧКА Рачка која е отпорна на корозија Анти запалива рачка која работи на високи температури. Холограм кој не може да се фалсификува (тродимензионална слика)


Slide 12

Лежиштето и пресекот може да се видат од сликата: A) Го намалува механичкото триење B) Го задржува лежиштето подмачкано. C) Го продолжува животниот век на вентилот. D) Работи на високи температури (185°C) и висок притисок ПРОФИЛ, ЛЕЖИШТЕ И ПРЕСЕК R910


Slide 13


Slide 14

R250


Slide 15


Slide 16

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА И ПРИТИСОК R910 R250 42 bar од 1/4” до 1/2” 35 bar од 1”до 2” 28 bar од 2”1/2 до 4” Максимална температура : 185°C Максимален притисок : 10,5 bar


Slide 17

ЛАБОРАТОРИЈА ДОКАЗ ПРОИЗВОД


Slide 18

Загуба на триење на вентили не е концепт: тоа е резултат на практични тестови спроведени во опремени лаборатории. ТЕСТОВИ НА ЗАГУБА НА ТРИЕЊЕ ЛАБОРАТОРИЈА Вентил кој се тестира


Slide 19

Проток (Kg / min) загуба на триење (mm water column) се праќаат до локален компјутер, за евалуација на криви и за пресметка на Cv факторот. PERDITE DI CARICO ЛАБАРАТОРИЈА


Slide 20

ЛАБОРАТОРИЈА КОЛКАВ Е ЖИВОТНИОТ ВЕК НА ТОПЧЕСТИОТ ВЕНТИЛ?


Slide 21

ЦИКЛУСИ За Американскиот стандард ANSI Z21-15, број на потребни циклуси: КОНТИНУИРАНО РАБОТЕЊЕ ЛАБОРАТОРИЈА


Slide 22

ЦИКЛУСИ Европските правила се дури и посторги: КОНТИНУИРАНО РАБОТЕЊЕ ЛАБОРАТОРИЈА


Slide 23

ЦИКЛУСИ НА GIACOMINI ТОПЧЕСТИ ВЕНТИЛИ: КОНТИНУИРАНО РАБОТЕЊЕ ЛАБОРАТОРИЈА


Slide 24

Continued operation R910 - R250


Slide 25

ТЕСТИРАЊА НА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА R910 - R250


Slide 26


Slide 27


Slide 28

ТЕСТИРАЊА НА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА R910 – R250


Slide 29

НИЗОК ВИСОК ТЕСТИРАЊА НА ПРИТИСОК R910 – R250


Slide 30

? ТОРЗИЈА (усукување) ? СВИТКУВАЊЕ МЕХАНИЧКИ ТЕСТОВИ ЛАБОРАТОРИЈА


Slide 31

Continued operation R910 - R250


Slide 32

ТЕСТ НА ЕКСПЛОЗИЈА R910 – R250 Издржува до 3 пати повеќе од стандардниот притисок односно до 250 BAR!


×

HTML:

Ссылка: