'

Какви са видовете вируси и как работят?

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Какви са видовете вируси и как работят? изготвил: Велина Георгиева Георгиева спец.”Информатика” ФN: 7168 5 курс


Слайд 1

Въведение: Вирусите най-често са малки програми написани с цел разпространение и поразяване на компютърни системи. Вирусите прикрепят код към други файлове и по този начин ги заразяват, правят си копия и се репродуцират. Определено в днешни дни вирусите са неразделна част от сърфирането на всеки един от нас в интернет и трябва да съумеем да се пазим от тях, защото един вирус може да причини големи щети. Именно затова ще се спрем на някои от основните видове вируси.


Слайд 2

Видове вируси: 1. Резидентни вируси - остават резидентни в паметта, така както остава някой драйвер (до изключването или рестартирането на компютъра). От памета вируса може да се размножава и да смущава работата на компютъра, да поврежда файлове и цели програми.  


Слайд 3

Видове вируси: 2. Boot вируси – самокопират се в зареждащия сектор на дискетите и на харддиска като копират системните файлове (ако харддиска е системен или дискетата е системна) на друго място на дискетата или на харддиска. Така при опит да се зареди от заразената системна дискета вирусите се зареждат успоредно с ОС и нанасят удар върху софтуера.


Слайд 4

Видове вируси: 3. Вируси с директно действие – това са вируси, които като се стартират нанасят своят удар върху софтуера и се "самоизключват", но остават като инфекция. 4. Логическите вируси - предизвикват не само множество щети, но и много логически грешки по време на работа. Те се активират, ако определени условия се изпълнят правилно.


Слайд 5

Видове вируси: 5. Stealth – вируси: те са най – коварните, защото причиняват големи щети и остават резидентни в RAM. Те взаимодействат с различни антивирусни програми като принуждават програмата да каже, че няма вируси. Тези вируси не показават промени по размерите на файла, който са инфектирали и това ги прави трудни за засичане и обезвреждане!


Слайд 6

Видове вируси: 6. Макровируси - вируси написани на "Word macro language" и на "Visual Basic Macro language" като създават отделни макроси - вируси. Тези вируси предизвикват правописни и стилистични грешки по текстовете на "WinWord"; "MacWord"; "DosWord“, а също и по таблиците на "DosExcel", "WinExcel и "MacExcel" . Макро вирусите се пренасят като макроси по документи и таблици със записани макроси. Стартирането на макросите стартира и макро вирусите.


Слайд 7

Видове вируси: 7. Time-bomb - вирусите са вируси с назначена дата на активиране. Ако попаднат в компютъра преди датата на активирането им, те само се размножават без да предизвикват повреди. На датата на активирането или след нея вирусите се активират и нанасят своят удар.


Слайд 8

Видове вируси: 8. BIOS вирусите - това са тези вируси, които освен че причиняват щети, правят и промени по BIOS-a на компютъра или се записват там. Най-честите промени са свързани с флопитата: често се обявява, че флопитата не са инсталирани и компютъра не може да ги използва.


Слайд 9

Видове вируси: 9. MBR (Master Boot Record) - вирусите работят на принцип близък на Boot вирусите с тази разлика, че те не копират системните файлове, а се "смесват" с тях и ги модифицират, за да приемат вируса като част от тях, което прави невъможно премахването им. Когато от заразен системен харддиск или заразена системна дискета се зарежда ОС, вирусите се зареждат отново успоредно с ОС и нанасят своя удар върху софтуера.


Слайд 10

Видове вируси: 10. Размножаващи се - тези вируси само се размножават без да причиняват нинакви повреди и каквито и да било други щети и последици.   11. Хардуерните вируси са вируси, които спъват работата на хардуера по всякакви начини: симулирайки хардуерни проблеми, механически повредени сектори по дисковете и дискетите, провалят тестовете на дисковите контролери и принуждават копютъра да не работи с дадени компоненти от хардуера. Вируса FireBurn е точно такъв с цел самосъхранение блокира клавиатурата и мишката.


Слайд 11

Видове вируси: 12. COM вирус е вирус, който напада и заразява само .СОМ файлове.   13. ЕХЕ вирус е вирус, който напада и заразява само .ЕХЕ файлове.  14. СОМ/ЕХЕ - вирус е вирус, който напада и заразява както .СОМ, така и .ЕХЕ файлове.  


Слайд 12

Видове вируси: 15. Суматорните вируси са предвидени да събират и закръглят стойности.Тези вируси могат да объркат сметки, подменят стойности, резултати и знаци в зависимост от индентификацията на дадено действие, сумите и вида на стойностите. Често тези вируси вкарват в обръщение неверни стойности представяйки ги за верни, както и да отхвърлят верните стойности като ги представят за грешни.


Слайд 13

Видове вируси: 16. Псевдорутерните са вируси, които само смущават трансфера на данни като предизвикват частични задръствания по мрежите и трансферните линии. Попаднали на подходящо устройство или в главният компютър на мрежа те започват да се размножават и да предизвикват задръствания по мрежите и трансферните линии и препращат информацията по различни вектори, където тя се губи.  


Слайд 14

Видове вируси: 17. Информационни замърсители са вируси с функции като на псевдорутерните, но за да предизвикат задръстване и объркване на мрежите и на трансферните линии, не е необходимо да са в главен компютър или устройство, а където и да било по мрежата и устройствата. Често тези вируси пращат пратка на адрес различен от този, който потребителя е посочил или обявяват съществуващ адрес в мрежа за невалиден или ако се набере грешен адрес вирусите го приемат за валиден и пращат информацията в различни вектори на трансфер, където тя се губи.


Слайд 15

Видове вируси: 18. Полиморфните вируси са много трудни за засичане, идентифициране и премахване, защото постоянно променят своят код. Принципа на полиморфията при вирусите е всяко копие да се кодира различно.   19. Биокомпютърните вируси представляват нещо като един вирус разделен на две "половини" като тези "половини" са програмирани да се търсят взаимно (една-друга) и когато се открият да се съединят и да образуват вируса. Всяка (коя да е)"половина" поотделно е безобидна, но ако двете се съберат заедно се образува вируса,който нанася своя удар върху софтуера.  


Слайд 16

Видове вируси: 20. Бинарни вируси- вируси, които са написани на машинен език и също като биокомпютърните вируси са в две части, които взаимно се търсят една дурга. Това, че са написани на машинен език ги прави малки и трудни за засичане.   21.RAM вирусите- вируси, които само се размножават и седят в оперативната памет (RAM) и окупират голяма част от нея и не се улавят от антивирусните програми. Те не причиняват никакви щети, но бързо и лесно се размножават.


Слайд 17

Видове вируси: 22. Java вируси - това са вируси, които могат да заразяват само Java програми и заразяват всякакви компютри и операционни среди , защото се стартират не от ОС, а от браузъра .   23. Е - Mail вируси - особено актуална категория вируси, която се разпространява чрез електронна поща и използва адресната книга, за да нападне нови компютри.


Слайд 18

Някои виросоподобни програми: Червеи (Worms) – това са програми, които се самокопират, заразяват други програми, но не винаги причинявят щети. "Терористи" (Droppers) - програми направени за заобикаляне на антивирусните защити. При създаване се използва мощна криптираща система със защитна цел. Тази криптираща система прави невъзможно откриването от антивирусни програми. "Терористите" най често траспортират и имплантират вируси. Бомби - Тези програми изчакват определено събитие на компютъра, което ще ги стартира и те ще инсталират вируса, който носят със себе си. Тези програми имат много и разнообразни начини на действие (все вредни) и се стартират от разнообразни събития в компютъра или в определени дни.    


Слайд 19

Използвана литерура: www.kaldata.com www.avgbulgaria.com www.alex.stanev.org www.dir.bg


×

HTML:

Ссылка: