'

Организация на интегрираната среда за разработка

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Организация на интегрираната среда за разработка Microsoft Visual Studio Team System (VSTS)


Слайд 1

Основни моменти: ВЪВЕДЕНИЕ ПРЕДИМСТВА НА Visual Studio Team System МЕТОДОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ В TEAM SYSTEM Microsoft Visual Studio Team System 2008 КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ


Слайд 2

ВЪВЕДЕНИЕ Microsoft Visual Studio осигурява среда за разработка, предоставяща възможност за обхващане на изискванията и лесното им, бързо и ефективно интегриране в едно приложение. Microsoft Visual Studio предоставя разнообразен набор от инструменти и готови решения, които разработчиците могат да използват за постигането на своите цели.


Слайд 3

ПРЕДИМСТВА НА Visual Studio Team System Visual Studio Team System е разработено да постигне следните главни цели: Увеличаване на предсказуемостта на успеха на проекта. Увеличаване на производителността на екипа чрез намаляване на сложността на създаване на модерни ориентирано към услуги приложение. Подобряване на сътрудничеството в екипа чрез обединяване на всички инструменти. Увеличаване на възможностите на екипа чрез създаване стабилна, сигурна и мащабируема среда за отдалечена работа на рзработчиците. Разширяемост чрез възможността инструментите и услугите да бъдат настройвани и разширявани според нуждите.


Слайд 4

МЕТОДОЛОГИИ Microsoft Solutions Framework eXtreme Programming (XP) Scrum


Слайд 5

Microsoft Solutions Framework Microsoft Solutions Framework (MSF) е набор от процеси, принципи и доказали се практики за софтуерна разработка, които дават на разработчиците възможност да постигнат успех през жизнения цикъл на разработката на софтуер. MSF се основава на изпитани добри индустриални практики. За първи път представен през 1994 год., MSF обединява 25 годишен опит от външни и вътрешни за Microsoft източници. MSF, която се доставя с Team System, се подразделя на две версии, които представляват две философии за това как да се разработва софтуер: - MSF за Бърза Разработка на Софтуер (MSF for Agile Software Development) - MSF за CMMI Развитие на Процеса (MSF for CMMI Process Improvement).


Слайд 6

eXtreme Programming (XP) Основни предимства на XP: Клиентите получават първият продукт по който те могат да започнат да работят на първата клиентска итерация. Разработчиците ряботят върху най-важните характеристики, както са определени от клиентите. Най-важните функционалности и характеристики на системата са най-тествани. Крайният продукт отговаря на нуждите на потребителите.


Слайд 7

Scrum Scrum е подход за бърза разработка, която се фокосира върху поетапно предоставяне на готовите модули, като се използват малки екипи за разработка, кратък цикъл и организатор, който да държи екипа съсредоточен и продуктивен.


Слайд 8

РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ В TEAM SYSTEM Работни елементи Сценарият представлява последователност от действия в системата, които се извършват от потребителя. Изискванията за качество на услугите документират характеристиките на системата, като производителност, натовареност, наличност, стрес, достъпност, услужливост и възможност за поддръжка. Задачата се свързва с нуждата от извършването на някаква работа. Всяка роля има свои изисквания към задачите. Рискът е всяко евентуално събитие или състояние, което може да има потенциално негативно влияние върху проекта. Работният елемент “Риск” следи и документира техническите и организационните опасности в проекта. Бъгът е работен елемент, който показва, че в системата съществува или е съществувал проблем.


Слайд 9

Microsoft Visual Studio Team System 2008 Visual Studio Team System позволява на всички членове от екипа да: Комуникират и сътрудничат по-ефективно с останалите членове на екипа и с бизнес клиентите. Осигурят софтуер с високо качество чрез надеждно управление на приложенията през целия им жизнен цикъл. Получат по-голяма яснота относно проектната дейност, да се ориентират адекватно в приоритетните задачи и да могат да вземат информирани решения, основани на актуални данни. Освен всичко това, повече от 200 партньори на Visual Studio предлагат продукти, поддържащи голям набор от софтуерни процеси, инструменти и платформи.


Слайд 10

Visual Studio Team System представлява сървър и набор от клиентски приложения, като има различни версии: 1. Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server е сървър за съвместна работа, който представлява основното разпределително звено в системата. Той съчетава възможности за управление на проектите, проследяване на работата, контрол на версиите, отчетност и анализи, управление на изграждането на решения и помощни ръководства за целия процес на разработка. Team Foundation Server включва отдалечен достъп до проектните ресурси и функционалности през уеб интерфейс.


Слайд 11

2. Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Suite Team Suite включва цялата функционалност на следните издания: Microsoft Visual Studio Team System 2008 Architecture Edition Microsoft Visual Studio Team System 2008 Development Edition Microsoft Visual Studio Team System 2008 Database Edition Microsoft Visual Studio Team System 2008 Test Edition Microsoft Visual Studio Team System 2008 Test Load Agent


Слайд 12

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ Visual Studio Team System Code Name "Rosario" Visual Studio Team System с работно име “Rosario” е интегрирано решение за управление на приложенията през целия им жизнен цикъл, състоящо се от инструменти, процеси и ръководства и целящо да предложи ключови предимства за бизнеса с акцент върху качеството на разработваните продукти. Продуктът с работно име “Rosario” има за цел да допринесе за ефективното сътрудничество между бизнес организациите и членовете на екипите по разработка.


Слайд 13

Обхващането на целия поток от информация свързан с разработването и реализирането на проекта, представлява сам по себе си доста сложна задача. Освен това някой трябва да се грижи всички разработчици да притежават актуално копие от всички файлове или лесен начин за тяхното набавяне. Microsoft Visual Studio Team System дава възможност целият поток от информация, свързан с разработването и реализирането на проекта да бъде обхванат и систематизиран.


×

HTML:

Ссылка: