'

Искуството на Трговски центар – Сервис за е-Трговија

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Искуството на Трговски центар – Сервис за е-Трговија Александар Тасев, основач Интернет Трговија Семинар за Е-бизнис, Стопанска комора на Македонија 17.11.2010 1


Slide 1

Искуства од пазарот Целна група постои Потенцијал за развој Клучни состојки за успех Нови маркетинг алатки Нов комплетен сервис за е-бизнис Синергија меѓу онлајн и офлајн трговијата Интернет трговијата е реалност 2


Slide 2

Бариери за бизнисите Знаење за отпочнување Знаење за ефикасно работење Дигитализација Синхронизација Контрола на квалитет Маркетинг Управување со ризици 3


Slide 3

Грешки на компаниите Инерција, скептизицам Несериозен пристап Некористење на можностите Грижа за корисници Аматерски интернет маркетинг 4


Slide 4

Очекувања за е-трговијата Нови сектори, нови услуги (B2B, B2C) Активирање на банките Поддршка од државата Созревање на сервисите Масовно приклучување на компаниите Општи придобивки (синергија, функции, заштеда) Критична маса и експанзија 5


Slide 5

Што е сервис за е-трговија? Комплетен интегриран сервис за компании Функционалност (софтвер) Услуги (логистика, управување) Дополнителна вредност 6


Slide 6

Скица на сервисот 7


Slide 7

Цел на сервисот Приклучување на целата понуда во е-трговијата Преку идеален начин за почеток и ефикасно работење Системски пристап кон потребите на е-трговците и купувачите 8


Slide 8

Новини во сервисот за е-трговија Систем за подароци – Желботека Систем за попусти и лојалност Гарантирана заштита од измами Гарантирана достапност – SLA Систем за сигурност – SSL сертификати Систем за дизајн Блог систем 9


Slide 9

Благодарам за вниманието Прашања? 10


×

HTML:

Ссылка: