'

Предизвици на АЕК за аналоген SWITCH-OFF

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Предизвици на АЕК за аналоген SWITCH-OFF Презентер: Тоде Митрески Охрид, мај 2011


Слайд 1

Процесот на дигитализација е во тек! Голем дел од државите веќе имаат пуштено дигитална терестријална телевизија(DTT) Започнат е процес на планирање за аналоген switch off на нивните аналогни мрежи Неколку земји-пионери во Европа веќе го имаат комплетирано процесот на дигитализација


Слайд 2

Процесот на дигитализација е во тек! Аналогниот switch off не е лесен процес Прекинувањето на пренос на аналогните сервиси може да има страшни последици врз гледачите доколку не се соодветно припремени Процесот на аналоген switch off ќе се разликува во различни земји


Слайд 3

Процесот на дигитализација е во тек! Искористување на искуствата на земјите кои го имаат завршено процесот на аналоген switch off Разбирањето кој пристап работи најдобро, како и стапици кои треба да се одбегнат, може да обезбеди успешен процес


Слайд 4

Цели за аналоген switch off Промената на терестријалната платформа од аналогна со дигитална технологија не е лесен подвиг Радиодифузната мрежа мора целосно да биди конвертирана Процесот е целосно оправдан затоа што дигитализацијата носи многу бенефити за владата,радиодифузијата и генерално за општата јавност


Слайд 5

ГЕ06 Зони на распределба


Слайд 6


Слайд 7

Ефикасност на користење на спектарот Со конвертирање на терестријалната телевизиска платформа од аналогна во дигитална технологија, земјите ќе имаат бенефит во ефикасното користење на спектарот што ја нуди дигиталната технологија За да се обезбеди максимален бенефит од дигиталниот switchover, земјите во даден регион мора да имаат меѓусебна согласност и координиран пристап при конверзијата во дигитално емитирање 17 јуни 2015 е наведен како ден после кој земјите нема да бидат должни да ги штитат аналогните сервиси од интереференции од соседните земји и можи да се користат фреквенции доделени за дигитални услуги


Слайд 8

Обезбедување на иднината на терестријалната платформа Гледачите имаат повеќе различни можности за пристап до телевизиските услуги Појавата на нови телевизиски платформи им обезбедува на гледачите, повеќе избор и премиум содржина во споредба со терестријалните платформи Стартувањето на новите повеќеканалски сервиси, често се слободно пристапни, и ? помага на терестријалната платформа да биде конкурентна на другите телевизиски платформи


Слайд 9

Од каде да почне процесот? Одлуката од каде да почне процесот на аналоген switch off варира од земја до земја Некои земји , почнаа процес во големите урбани подрачја со голема густина на населеност, но со неколку предаватели Други земји, особено оние со голема зависност од терестријалната телевизиска платформа, се одлучија да започнат процес во области со мала густина на население Во некои земји, аналогниот switch off беше тестиран во пилот-области


Слайд 10

Национален пристап кон аналоген switch off Во националните пристапи за аналоген switch off, аналогните услуги завршуваат истовремено низ целата држава Сите гледачи имаат корист од предностите на дигитализацијата, како гледачи се третираат еднакво и даден им е ист пристап до услугите но и поеднакво сите страдаат од потреба за опрема за дигитализација


Слайд 11

Издадени одобренија за користење на радиофреквенции за радиодифузна дејност VHF и UHF опсег на цела територија на РМ: Број на издадени одобренија за аналогна телевизија: 549 Број на издадени одобренија за дигитална телевизија за 4 MUX-и во 9 алотмент зони: 30


Слайд 12

Allotment – Зони на распределба


Слайд 13

RRC 06


Слайд 14

Како гледачите во Република Македонија ги добиваат телевизиските содржини (каква технологија користат) Извор: Ipsos Strategic Puls


Слайд 15

Како гледачите во Република Македонија ги добиваат телевизиските содржини (каква технологија користат) според тип на население Извор: Ipsos Strategic Puls


Слайд 16

Искуство во едновремено зрачење на аналогна и дигитална телевизија во РМ Датум на отпочнување со работа на 3 MUX-и од оператор на DVB-T (ОНЕ) септември 2009 Појава на пречки кај веќе постоечките радиодифузери:


Слайд 17

Моментална состојба на дигитализацијата во РМ


Слайд 18

Моментална состојба на дигитализацијата во РМ


Слайд 19

Моментална состојба на дигитализацијата во РМ


Слайд 20

Меѓусебни влијанија помеѓу аналогна и дигитална емисија Аналогна ТВ наспроти Дигитална ТВ: ист канал; соседен горен канал; соседен долен канал; Дигитална ТВ наспроти Аналогна ТВ: ист канал; соседен горен канал; соседен долен канал; Дигитална ТВ наспроти Дигитална ТВ: ист канал; соседен горен канал; соседен долен канал; digitale handbook\TVDigitalAnalogico\HTM\Principal.htm


Слайд 21

Меѓусебна координација со соседните држави во процесот на дигитализација - ЗОШТО? различен датум на отпочнување на DVB-T во соседните земји; поради големиот број на издадени одобренија (национални и локални телевизии) не бевме во можност да ги доделиме во потполност дигиталните мултиплекси согласно GE-06; појава на проблеми во пограничните зони кога сите соседи ќе отпочнат со едновремена работа на аналогната и дигиталната телевизија; АЕК склучи меморандуми за соработка со регулаторните тела од соседните земји: Бугарија, Косово, Албанија, Србија и Грција; основа за понатамошна соработка и разрешување на проблемите кои ќе се појават во процесот на дигитализација во регионот


Слайд 22

23 CH


Слайд 23

26 CH


Слайд 24

34 CH


Слайд 25

Мерни податоци


Слайд 26

Благодарам!


×

HTML:

Ссылка: