'

Средства на Visual Studio Team System за управление на проекти, версии на системата, извеждане на отчети, изграждане на изпълними версии на системата

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Средства на Visual Studio Team System за управление на проекти, версии на системата, извеждане на отчети, изграждане на изпълними версии на системата


Слайд 1

Цели на разработката: Изграждане на Отчети в Team Foundation Server Управление на отчетите с Reporting Services Report Manager Работа с потребителски отчети Съпоставка между Team Foundation Source Control и Visual SourceSafe 2005 Съвместимост на Visual Studio 2005 с други платформи и нива за сигурност Архитектура на Team Build Интегриране на системата


Слайд 2

Успехът, на даден проект зависи от начина, по който мениджъра организира и следи изпълнението на поставените задачи. Две са основните задачи, с които е натоварен проект- мениджъра: Процеса на ръководство Средствата за разработка


Слайд 3

Team System предоставя много добра връзка между отделните инструменти. Застъпено и управлението на проектите да става чрез електронната поща. Team System осигурява централизирано съхранение на задачи, изисквания и грешки, който се актуализират в реално време от всички членове на екипа.


Слайд 4

Основата на всички проекти в Team System е Team Project. Той съдържа информация за всеки етап от жизнения цикъл на разработка на софтуер в едно централно хранилище в Team Foundation Server.


Слайд 5

Основни разлики между Team Project и Visual Studio Project Visual Studio проекта е предимно използван за организиране на кода. Team Project се използва за организиране усилията на целия екип за една софтуерна разработка.


Слайд 6

Конфигуриране настройките на проекта Настройки за сигурност на проекта - Project Security settings Настойки на групите от членове - Group Membership settings Team Foundation Server дава възможност за разрешения на три нива: глобални групи, проектни групи и потребители.


Слайд 7

Работа с портала Team Project портала се генерира автоматично в главната страница са включени съобщения и линкове дава достъп до важни показатели от проекта


Слайд 8

Сигнали на проекта уведомления по E-mail действат по системно-базиран абонамент необходим е Team Foundation Server с валиден SMTP сървър адрес


Слайд 9

Анатомия на работните елементи В Team System има пет вида работни елементи по подразбиране: Bug Quality of Service Requirement Risk Scenario Task


Слайд 10

Отчети в Team Foundation Server Извеждането на отчети е една от най-мощните функции на Team System. Отчетите включват: работна единица за проследяване (задачи, бъгове, и изисквания)? тестови резултати (статични и динамични тестове)? качествени показатели (производителност и покритие на кода)? доклад-график цялостни доклади за проекта


Слайд 11

Управление на отчетите с Reporting Services Report Manager достъп до отчетите чрез Project Portal Show Site Report http://www.<ApplicationTierName>/Reports/


Слайд 12

Изграждане на потребителски отчети Report Definition Language (. rdl) файлове съвместими с разнообразни инструменти, включително Visual Studio Report Builder


Слайд 13

Съпоставка между Team Foundation Source Control и Visual SourceSafe (VSS) 2005


Слайд 14


Слайд 15


Слайд 16


Слайд 17

Съвместимост на програмния код Visual Studio 2005 и Team Foundation Build подкрепят предимно писането на софтуер, използвайки .Net Framework 2.0. Team Foundation поддържа всички езици за програмиране, форматиране и всички типове файлове.


Слайд 18

Нива за сигурност: Администратор Отговорник за развитие и тестване Участник


Слайд 19

Създаване и администриране на регистрани политики В Team System по подразбиране са налични 3 типа политики: Code Analysis (Анализ на кода )? Testing Policy (Политика за тестване)? Work Items (Работни елементи )?


Слайд 20

Разклоняване и обединяване Разклоняването дава възможност за създаване на копия на файловете с програмен код. Обединяването означава да се комбинират направените промени в два или повече клона.


Слайд 21

Архитектура на Team Build 3 отличими слоя базиран на Visual Studio и Team Explorer данните от информационния слой се съхраняват в TLS база


Слайд 22

Файлове в Team Build TFSBuild.proj TFSBuild.rsp WorkspaceMappings.xml


Слайд 23

Команден ред на интерфейса Изисквания за извършване на дадено действие: Интернет сървър TeamProject да е името на проекта BuildNumbers е конструкцията, която трябва да бъде изтрита


Слайд 24

Събирането и анализирането на докладите е важна част от процеса на изграждане. Има два вида доклади: доклад за наличността на SQL сървъра доклад за достъп до информацията от Team Project


Слайд 25

Тeam Foundation Server IT администратор в предприятие администратор на сървър проект-мениджър потребител


Слайд 26

Интегриране на системата Active Directory режим Workgroup възможност за масови тестове SQL Server 2005 и Windows Share Point Services


×

HTML:

Ссылка: