'

Интегриран Консултантски Подход за Внедряване на SAP решения.

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Интегриран Консултантски Подход за Внедряване на SAP решения.


Slide 1

Услуги за стратегическо управление Стратегия Процеси Системи


Slide 2

Услуги за стратегическо управление Стратегия Бизнес модели Иновации Архитектура Стратегическо управление Индустриално консултиране


Slide 3

Услуги за стратегическо управление Процеси Finance Human Capital Management Industries Supply Chain Management Master Data Management


Slide 4

Услуги за стратегическо управление Системи Технологично консултиране SAP ERP Integration/ Custom development SAP NetWeaver Поддръжка Обучение Outsourcing/ Hosting


Slide 5

Интеграция на SAP в ИТ инфраструктурата SAP Network DMS Servers/ Clustering ITIL BI OS DB Billing Metering Storage/ Archiving Security


Slide 6

S&T Партньорства


Slide 7

CH BA MK MK AL DE CH AT HU MK BG RO MD HR SI UA CZ PL TR RU SK RS ME S&T SAP услуги – географско покритие USA CHI JP 8


Slide 8

S&T SAP референции


Slide 9

S&T SAP референции


Slide 10

S&T Bulgaria snt@snt.bg www.snt.bg


Slide 11

Интегриран Консултантски Подход за Внедряване на SAP решения.


×

HTML:

Ссылка: