'

GeoGebra

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 0

GeoGebra Саба? 19 Транспортир Дайында?ан: Байназаров Тал?ат Пайдалан?ан ресурс: http://mathandmultimedia.com/2010/04/30/geogebra-tutorial-12-%E2%80%93-pictures-and-angle-measures/ geogebra,.org


Слайд 1

Б?л саба?та сурет ?оюды ?йренеміз


Слайд 2

ГеоГебраны ашып, суреттегідей н?ктені салы?ыз


Слайд 3

Ентер бас?аннан кейін, б?л н?кте Графиктер ала?ында пайда болады


Слайд 4

Суреттегідей та?ы да бір н?кте салы?ыз


Слайд 5

Ентер басы?ыз


Слайд 6

Орта н?ктесі немесе центр ??ралын та?дап, А мен В н?ктелерін шерті?із


Слайд 7

Екі н?кте ар?ылы т?зу ??ралын та?дап, А мен В н?ктелерін шерті?із


Слайд 8

Екі н?кте


Слайд 9

Осындай жарты ше?бер шы?у тиіс


Слайд 10

Екі н?кте ар?ылы кесінді ??ралын та?да?ыз


Слайд 11

Жарты ше?берді? ортасын, содан кейін жарты ше?берді шерту ар?ылы екі кесінді салы?ыз


Слайд 12

Б?рыш ??ралын та?да?ыз


Слайд 13

Жарты ше?берді тінтуірді? о? батырмасымен шертіп, Объектіні к?рсету ??ралын та?да?ыз


Слайд 14

М?тін ??ралын та?да?ыз


Слайд 15

Графиктер ала?ыны? м?тін ?оятын жеріне шерті?із. Суртеттегідей ?осымша м?зір терезесі шы?ады


Слайд 16

??деу ала?ында суреттегідей м?тін тері?із. Альфа символын Символдар м?зірінен таба аласыз


Слайд 17

ОК бас?аннан кейін суреттегідей м?тін пайда болады


Слайд 18

Суреттегі ??ралды та?да?ыз


Слайд 19

Графиктер ала?ында?ы бір орын аны?та?аннан кейін, ?осымша м?зір шы?ады. Б?л м?зірді суреттегідей толтыры?ыз.


Слайд 20

?олдануды бас?аннан кейін, суреттегідей м?тін пайда болады


Слайд 21

Сурет ?ою ??ралын та?да?ыз


Слайд 22

Графиктер ала?ыны? ?ала?ан жеріне басы?ыз. Суреттегідей ?осымша м?зір терезесі шы?ады. Алдын-ала интернеттен ж?ктеп алын?ан транспортирді? суретін та?дап, Ашуды басы?ыз


Слайд 23

ECD б?рышына тінтуірді? о? батырмасымен басып, Белгіні к?сету м?зірін та?да?ыз


Слайд 24

Берілген б?рышты? ?лшемін есептеп к?рі?із.


Слайд 25

Есептеуді тексеру ?шін ECD б?рышын к?рсету/жасыру м?зіріні? ?асында?ы тор?а басы?ыз


Слайд 26

Са?тау?а басып, интерактивті сызба?ызды са?тап ?ойы?ыз


×

HTML:

Ссылка: