'

Сложно смесено изречение

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Сложно смесено изречение


Slide 1

Сложно смесено изречение Определение – сложно изречение, което съдържа три или повече прости изречения, свързани съчинително и подчинително помежду си.


Slide 2

Разпределете съюзите в две групи - съчинителни и подчинителни: а, ала, но, кой, че, и, който, за да, макар че, та, да, ту – ту


Slide 3

Съчинителни съюзи: а, ала, но, и, та, ту - ту Подчинителни съюзи: кой, че, който, за да, макар че, да


Slide 4

Разгледайте схемата и определете видовете прости изречения: 3 1 2 .


Slide 5

Да работим по алгоритъм! Бунтовникът обяснява на баба Илийца, че е загубил четата си и се опитва да се скрие. че и


Slide 6

Да направим схема на изречението: . 1 2 3 , .


Slide 7

Знаеше, че това ще й хареса, и дойде на срещата. че и 1 2 3 . , ,


Slide 8

1 2 1 3 2 3 . . , , ,


Slide 9

Пунктуация Запетаи поставяме по познатите правила. Ако в изречението има два съюза един до друг: - пред първия се поставя запетая според правилата; - пред втория?


Slide 10

Да поставим препинателни знаци! Тръгвам и за да не закъснея ще взема такси. и за да


Slide 11

Когато първият и вторият съюз се произнасят с общо ударение, запетая пишем в края на подчиненото изречение. 1 2 3 за да и , .


Slide 12

Когато първият и вторият съюз не се произнасят с общо ударение, запетая пишем пред всеки съюз. Ще взема такси защото когато разчитам на градския транспорт закъснявам. защото когато , , ,


Slide 13

Домашна работа: УТ №1, стр. 25, упр. 1, 2, 3


×

HTML:

Ссылка: