'

Header mixed

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

22 November 2014 © SKF Group Slide 0 АТ “СКФ Україна” (публічне): шлях до створення середовища рівних можливостей Київ 23.06.2011


Слайд 1

22 November 2014 © SKF Group Slide 1 Корпорація SKF: основна інформація SKF (Svenska Kullagerfabriken AB) – у перекладі Шведський завод з виробництва шарикових підшипників Заснування 1907 Головний офіс м. Гетеборг, Швеція Працівники (на 30.06.10) 41 644 по всьому світу Річний грошовий обіг 58 559 млн. шведських крон Виробничі одиниці 124 в 29 країнах Кількість компаній > 140 SKF присутня в > 130 країнах Дистриб'ютори/дилери 15 000 Сертифікати ISO 14001, OHSAS 18001 February 27, 2009 © SKF Group Slide 1


Слайд 2

22 November 2014 © SKF Group Slide 2 АТ “СКФ Україна” (публічне), місія підприємства “ Постійне вдосконалення – шлях до перемоги ”


Слайд 3

22 November 2014 © SKF Group Slide 3 Виробництво: Дільниця шліфування кілець


Слайд 4

22 November 2014 © SKF Group Slide 4 Виробництво: нова дільниця Роликового цеху


Слайд 5

22 November 2014 © SKF Group Slide 5 Виробництво: інформаційні дошки


Слайд 6

22 November 2014 © SKF Group Slide 6 Працівники: розподіл за професійними категоріями Згідно даних від 31.03.2011 в АТ “СКФ Україна” (публічне) загальна чисельність працівників складає 1263, у тому числі 324 жінки та 939 чоловіків


Слайд 7

22 November 2014 © SKF Group Slide 7 Працівники: розподіл за віковими групами


Слайд 8

22 November 2014 © SKF Group Slide 8 Соціальна політика: основні елементи реалізації ? Колективний договір ? Підтримка розвитку профспілкового руху => три активнодіючих профспілки ? Аналіз робочої атмосфери => щорічний опитувальник ? Випуск заводської газета => кожних два місяці ? Медичне забезпечення працівників => 24 години на добу 7 днів на тиждень ? Можливість навчатися, розвиватися і самовдосконалюватися (IDP = ПІРи)


Слайд 9

22 November 2014 © SKF Group Slide 9 Соціальна політика: додаткові гарантії колдоговору, що не передбачені законодавством


Слайд 10

22 November 2014 © SKF Group Slide 10 Соціальна політика: додаткові заходи, що не передбачені законодавством та колективним договором


Слайд 11

22 November 2014 © SKF Group Slide 11 Соціальна політика: витрати підприємства на персонал Порівняння зміни витрат на працівників (та інших соціальних) зі змінами обсягів реалізації продукції у 2009-2010 рр. до рівня 2008 року


Слайд 12

22 November 2014 © SKF Group Slide 12 Етапи покращення середовища рівних можливостей працівників АТ “СКФ Україна” (публічне) Березень 2011 Створення середовища рівних можливостей Квітень 2011 Травень 2011 Червень 2011 Жовтень 2011 грудень 2011 Участь представників підприємства у круглому столі з питань створення гендерних планів на підприємстві Наказ по підприємству про створення робочої групи для розробки плану гендерної рівності. Проходження навчання по використанню інструментів гендерної діагностики. Поширення серед працівників ідей політики рівних можливостей. Калібрування цілей гендерного плану. Проведення соціологічного дослідження. Продовження роботи над втіленням політики Проведення гендерної діагностики та соціологічного дослідження серед працівників. Створення гендерного плану Початок реалізації гендерного плану. Створення політики рівних можливостей. Участь у підсумковій зустрічі пілотних підприємств запровадження політики ГР


Слайд 13

22 November 2014 © SKF Group Slide 13 324 жінок 26% 939 чоловіків 74% Робітники 244 жінок 23% 800 чоловіків 77% 58 жінок 43% 77 чоловіків 57% 62 чоловіків 74% Інженерно-технічний персонал Керівники 24 жінок 26% Гендерна діагностика: соціальний портрет


Слайд 14

22 November 2014 © SKF Group Slide 14 Гендерна діагностика: результат соціологічного дослідження Анкета опитувальника Результати дослідження Комплексний підхід до реалізації діагностики був забезпечений шляхом використання, паралельно з запропонованими інструментами кількісного та якісного аналізу, соціологічного дослідження з наступним ключовим запитанням: Переглянути детально:


Слайд 15

22 November 2014 © SKF Group Slide 15 Гендерна діагностика: результат соціологічного дослідження Сфери трудових відносин, які на думку працівників підприємства потребують посиленої уваги, щодо недопущення фактів несправедливості


Слайд 16

22 November 2014 © SKF Group Slide 16 Гендерна діагностика: результат соціологічного дослідження


Слайд 17

22 November 2014 © SKF Group Slide 17 Місія корпорації СКФ у сфері реалізації політики рівних можливостей працівників Концептуальну основу місії СКФ у сфері реалізації політики рівних можливостей регламентує: Кодекс поведінки у компаніях СКФ Ми ставимося чесно та справедливо до усіх працівників незалежно від раси, статі, віку, національності, віросповідання, фізичної повноцінності, сексуальної орієнтації, членства у професійних спілках чи політичних уподобань. Ми поважаємо працівників та їх права, створювати безпечні та задовільні умови праці, не дискримінувати працівників, надавати їм можливість постійно підвищувати кваліфікацію та компетентність, задовольнити потреби працівників в професійному рості.


Слайд 18

22 November 2014 © SKF Group Slide 18 Місія АТ “СКФ Україна” (публічне) у сфері реалізації політики рівних можливостей чоловіків та жінок Політика рівних можливостей працівників підприємства містить додаток, що ілюструє активності, спрямовані на втілення місії: План реалізації політики рівності прав чоловіків та жінок, що працюють в АТ “СКФ Україна” (публічне) Однією з основних умов позитивного сталого розвитку АТ “СКФ Україна” (публічне) визначає свідоме розуміння кожним працівником своєї цінності для компанії, а також високого рівня соціальної та етичної відповідальності. За жодних обставин працівники, що працюють на підприємстві, не повинні відчувати себе пригніченими через приналежність до певної статі. Рівність можливостей чоловіків та жінок є запорукою реалізації ключового принципу СКФ Україна у сфері персоналу: “ Ціннішими за людей є лише люди “.


Слайд 19

22 November 2014 © SKF Group Slide 19 План реалізації політики рівності прав чоловіків та жінок, що працюють в АТ “СКФ Україна” (публічне) Корпоративна соціальна відповідальність Особистість працівника 3 Професійні можливості: прийняття на роботу, оплата праці, навчання та розвиток Гендерний план 1 2


Слайд 20

22 November 2014 © SKF Group Slide 20 Місце “зон уваги” в робочому середовищі підприємства Корпоративна соціальна відповідальність Професійні можливості Особистість працівника


Слайд 21

22 November 2014 © SKF Group Slide 21 План реалізації політики рівності прав чоловіків та жінок, що працюють в АТ “СКФ Україна” (публічне) 1 Корпоративна соціальна відповідальність Створення «Політики рівних можливостей працівників АТ «СКФ Україна» (публічне) Ознайомлення працівників підприємства з Політикою Розробка та реалізація системи ознайомлення з Політикою новоприйнятих працівників


Слайд 22

22 November 2014 © SKF Group Slide 22 План реалізації політики рівності прав чоловіків та жінок, що працюють в АТ “СКФ Україна” (публічне) Особистість працівника 2 Створення брошури для працівників підприємства «Гідність та повага на робочому місці» Розробка та впровадження навчального курсу для керівників, щодо професійних та міжособистісних відносин в робочому середовищі Розширення повноважень комісії по трудових спорах, для розгляду фактів пригнічення особистості працівника та надання пропозицій по усуненню причин їх виникнення


Слайд 23

22 November 2014 © SKF Group Slide 23 План реалізації політики рівності прав чоловіків та жінок, що працюють в АТ “СКФ Україна” (публічне) Професійні можливості: прийняття на роботу, оплата праці, навчання та розвиток 3 Внесення змін у механізм відбору кандидатів на вакантні посади, у тому числі проведення ознайомчої сесії для партнерських кадрових агенцій. Провести рекламну кампанію серед професійно-технічних та вищих навчальних закладів регіону, щодо заохочення представниць жіночої статі до освоєння технічних професій Використання програми «справедливості в оплаті праці з дотриманням принципу рівної винагороди» зміні системи оплати праці. Внесення інформації про необхідність дотримання принципу рівності прав чоловіків та жінок процедури організації навчань та кадрових переміщень Дослідити питання адаптації робочих місць з умовами праці не привабливими для жінок до рівня таких, які стануть привабливими. Надати пропозиції для усунення факторів, які можуть спричиняти гендерний дисбаланс


Слайд 24

22 November 2014 © SKF Group Slide 24 Запитання ???


Слайд 25

22 November 2014 © SKF Group Slide 25


×

HTML:

Ссылка: