'

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Познатите начини за съхраняване IT данни Има ли нужда от промяна и какво я носи От традициония център за данни към виртуалния.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0


Слайд 1

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Познатите начини за съхраняване IT данни Има ли нужда от промяна и какво я носи От традициония център за данни към виртуалния Cloud computing поколение хостинг системи


Слайд 2

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Имало едно време когато сървърите и компютрите изглеждали ето така


Слайд 3

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Днес повечето от нас използват за уеб сайтовете си:


Слайд 4

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Свидетели сме на големи промени в технологичната сфера: Желанието на потребителите за съхраняване на видео и музика или да използват приложения, които изискват все повече мощност налагат нови подходи към развитието на IT инфраструктурата Има необходимост от по-високо производителни системи за съхраняване и управление на уеб съдържание и бази данни Налице е мащабна промяна в модела на развитие на компютърните технологии


Слайд 5

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg За по-малко от 10 години изминахме разстоянието от: Статични уеб страници (текст + снимки) Първите специализирани системи за съдържание (CMS) Епохата на CMS – Масови системи за управление на съдържание – TXP, Joomla, Drupal, MODx, WordPress, Blog CMS Web 2.0 и 3.0 поколение дизайн, стандарти на разработване и CMS за съвместна работа на групи потребители.


Слайд 6

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Новият подход към работата в Интернет и необходимостта от непрекъснат обмен на съдържание и данни поставя на изпитание традиционните технологични инфраструктури С развитието на виртуализационните технологии сме свидетели “смъртта” физическия сървър. Той се превръща в индустриален продукт. Центровете за съхранение на данни променят архитектурата си. Намалява абсолютният брой на физическите устройства в тях за сметка на внедряване на повече софтуер. Дата центровете променят архитектурата и функционалността си.


Слайд 7

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Виртуализационните технологии стават водещи в IT индустрията, а способността на бизнеса да ги използва ефективно се превръща в ключ към успеха Вместо да “отмре” като социализма или американските финансови пазари от 2008 г., IT Хостингът става Mainstream IT – доминиращ бизнес и се променя в SaaS. Всеки става хост! Появяват се виртуалните центрове за данни и IaaS – инфраструктура като услуга Влизаме в ерата на системите с баласирано натоварване и на CLOUD Хостинг


Слайд 8

J Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg CLOUD COMPUTING: Начин на организация на компютърните технологии, при който динамично променящи се и в повечето случаи виртуализирани ресурси биват доставяни като софтуерна услуга (SaaS) или инфраструктурна услуга (IaaS) чрез Интернет. Потребителите нямат нужда от знание за инфраструктурата на продуктите и услугите, които използват, нито е необходимо, да знаят как те функционират, за да могат да ги използват пълноценно.


Слайд 9

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Концепцията за CLOUD Computing генерира фундаментална промяна в организацията на IT процесите: Бизнесът започва ефективно да използва: Софтуер като услуга (SaaS) Компютърни платформи като услуга (PaaS) Инфраструктура като услуга (IaaS)


Слайд 10

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg CLOUD технологиите премахват или силно намаляват необходимостта от инвестиционни разходи за инфраструктура: Купуваме по-малко хардуер “Наемаме” софтуер като услуга, а не го купуваме Не изграждаме инфраструктура, а изпозваме такава Наемаме дори цялостни компютърни платформи Намаляваме значително разходите си за администрация


Слайд 11

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Видове Clouds: Google Microsoft IBM, Apple, Amazon, Yahoo Facebook, etc. ISP, Уеб Хостинг, SaaS, Уеб услуги и т.н. Големи фирми и публични институции


Слайд 12

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Видове Clouds: български Clouds български Clouds


Слайд 13

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Видове Clouds: Подготовка на центровете за данни за въвеждане в експлоатация на виртуализационни продукти и постепенно създаване на VDC тип инфраструктура. 1-ви етап български Clouds български Clouds


Слайд 14

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Видове Clouds: Въвеждане в експлоатация на клъстърни платформи за балансиране на натоварването и разполагане върху тях на Cloud computing клас софтуерни платформи. 2-ри етап Cloud.bg Cloud.bg


Слайд 15

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Стандартизация: От уникални 1-во поколение Cloud хостинг инфраструктури, започва процес на стандартизация. Това означава познатите и изпитани във времето IT хостинг технологии да бъдат пренесени в нова среда. 3-ри етап Cloud.bg Cloud.bg


Слайд 16

Димитър Аврамов, CEO, FColor.bg Стандартизация: У нас Cloud.bg излиза на пазара в Beta версия. Това е първата в света Cloud хостинг платформа, която пренася cPanel хостинг стандарта в cloud computing среда. Потребителят може да работи с cPanel/WHM, Fantastico и т.н. върху Cloud.bg и да използва гъвкави и динамично променящи се ресурси. 3-ри етап Cpanel Shared Cloud.bg Cloud.bg Shared Cloud


Слайд 17


×

HTML:

Ссылка: