'

ONLINET Решения за управление на клиентопотоци с цифрова визуализация

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 1

ONLINET Решения за управление на клиентопотоци с цифрова визуализация © 2011 – ONLINET Ltd. Кратка информация


Слайд 2

НИЕ ПРОМЕНЯМЕ КЛИЕНТОПОТОКА! ОТ това … … в това! Какво правим ние !


Слайд 3

Еволюция в управлението на опашките Контрол на клиентопотока Номериране Номериране с извикване Статистики Мониторинг Централизирано управление Идентификация и интегриране Цифрово оформление DASHBOARD


Слайд 4

…какво е средното време на изчакване на клиенти в клоновете ви? …колко време е необходимо, за да продава услуга и какъв обем от работа е това за back-office? …кой сектор е най-продуктивен в продажбите? …кой чиновник е най-добър в продажбите в цялата клонова мрежа и на кого е необходимо допълнително обучение? …днес колко клиенти се заинтересуваха за стартиралата вчера маркетингова кампания? Системата ONLINET дава отговорите на тези въпроси! Дори повече! …какво е общото количество и обслужените клиентски номера в клон за ден? Знае ли вашата банка …


Слайд 5

Контрол на обема Постоянен мониторинг на служителите и бързината им на обслужване Контрол на времевата норма: дори и за всеки отделен продукт и предлагана услуга Оптимално време за обслужване Максимално изчаквано време Ефективен мониторинг и анализ: Настройване на алармени функции, за да се посочат целите / преодоляването на предварително зададените срокове е моментално, в реално време Измерване работата на служителите по време на обслужване Създаване на пряк и доверчив контакт с клиенти, постигане на високи продажби, ефективност и резултати! Наблюдение и контрол


Слайд 6

С пълно използване на извлечените данни Резултати за продажбите - реално и средно време, Измерване на продажбената ефективност, Директно и персонално клиентоуправление за доверие и откритост, Незабавно действаща възможност за бранша / разделно управление, Хармонизиране на потоци, услуги и създаване на нови продукти, Мигновено измерими резултати от продажбата на рекламни кампании. Ползи за банката


Слайд 7

Онлайн проследяване на всеки случай и работна сила по всяко време и навсякъде Ефективност, непрекъснато следене, оценка Статистика, свързана с почти всички аспекти от дейността Още възможности за продажби и кръстосани продажби По-добри решения, базирани на надеждни и точни данни, по-добро планиране и стратегия за успех Ползата за мениджърите


Слайд 8

Удобно изчакване без опашки По-малко стрес и раздразнителност Повишена поверителност Предварителна регистрация Управление на VIP клиенти Избор на различни езици По-добро обслужване на клиентите Ползата за клиентите


Слайд 9

Напредничава интеграция Контрол на клиентопотока Номериране Номериране с извикване Статистики Мониторинг Централизирано управление Разпознаване и Бързо включване Цифрово оформление DASHBOARD


Слайд 10

Препращане поръчка на идентифицираните VIP клиенти Предварително зададени параметри на обслужването за VIP клиенти Намаляване на времето за изчакване на VIP клиенти Допълнителни продажби са възможни чрез специално меню и рекламни банери VIP клиенти управление – 360° поглед


Слайд 11

Интегриране При повикване - обслужват се първо VIP клиентите Дори списъкът, с препоръчаните на този клиент продукти идва на гишето при служителя VIP клиенти управление – 360° поглед


Слайд 12

Личен Телефон SMS Интернет Клиентът винаги получава потвърждение При пристигането на клиента в клона, системата го идентифицира като въведе код за потвърждение на екрана Клиентът е въведен според планираното време и следващият свободен служител го извиква Предварителна уговорка


Слайд 13

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Контрол на клиентопотока Номериране Номериране с извикване Статистики Мониторинг Централизирано управление Разпознаване и Бързо включване Цифрово оформление DASHBOARD


Слайд 14

Цифрова сигнализация на местата за изчакване и рекламен браншови прозорец Автоматично разделяне на клиентите по групи услуги Директна реклама за едни или други избрани услуги Незабавна покупка от импулсивно увлечение Повторна информация – за бързо обслужване на клиентите Многофункционален инструмент за увеличаване на продажбите Маркетинг функции - Медия Модул


Слайд 15

Нов комуникационен канал Атрактивност Създаване на интерактивна комуникация Подмяна на статични изображения с динамично съдържание Видео екранът работи само през деня Много импулсивни покупки Цена-ефективност Хартия Предпечат Принтиране Логистика Разнос Време, пари, енергия Решението: ЦИФРОВА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Свързаните с тях разходи Помислете върху: Визуално преимущество


Слайд 16

Реагиращ на допир екран Показване на маркетингови материали Рекламни банери Временни съобщения / незабавни съобщения Онлайн, централизирано обновяване Drag & Drop удобства Избиране на служител с име и снимка Екранен дизайнерски Модул


Слайд 17

Обща информация Корпоративно лого Лого на услугата Изписване на услугата върху билета Обновяване онлайн от цялата мрежа Drag & Drop Инструмент Билетен дизайнер модул


Слайд 18

Табло за наблюдение Контрол на клиентопотока Номериране Номериране с извикване Статистики Мониторинг Централизирано управление Разпознаване и Бързо включване Цифрово оформление DASHBOARD


Слайд 19

Показания на DASHBOARD


Слайд 20

Контрол Клиент - грижи & продажби Подобряване на продукта Маркетинг HR Клиентоупътва-ща система Анализ в реално време за обслужващите се клиенти, Осигуряване на ред данни за възнаграждаваща система Незабавни действия на клон Мениджър ниво Капацитет и мерки за ефективност Съотношение на предложени и продадени услуги в реално време Реално времеви за анализ на маркетинга за ефективността на кампанията Подравняване на капацитетните диспропорции Анализ на брутно / нетно работно време Основа за възнаграждаваща система DASHBOARD Медийни инструменти Начална система Информация за всички звена История на клиента VIP модул


Слайд 21

Супер Браншови продажби Предизвикване на интерес у клиента за увеличаване на клоновата ефективност Система, на която да се разчита


Слайд 22

Възможности с решенията на ONLINET НЯМА ВЕЧЕ ОПАШКИ НЯМА ВЕЧЕ ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ НЯМА ВЕЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОВЕЧЕ УДОВОЛСТВИЕ ПОВЕЧЕ ПРЕЦИЗНОСТ В СТРАТЕГИЯТА ПОВЕЧЕ ПЕЧАЛБИ


Слайд 23

Благодарим Ви за вниманието! Николай Пенев Мениджър Продажби +359 879 649338 nikolay.penev@onlinet.eu Кратка информация


×

HTML:

Ссылка: