'

ONLINET Решения за управление на клиентопотоци с цифрова визуализация

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ONLINET Решения за управление на клиентопотоци с цифрова визуализация © 2011 – ONLINET Ltd. Кратка информация


Слайд 1

НИЕ ПРОМЕНЯМЕ КЛИЕНТОПОТОКА! ОТ това … … в това! Какво правим ние !


Слайд 2

Еволюция в управлението на опашките Контрол на клиентопотока Номериране Номериране с извикване Статистики Мониторинг Централизирано управление Идентификация и интегриране Цифрово оформление DASHBOARD


Слайд 3

…какво е средното време на изчакване на клиенти в клоновете ви? …колко време е необходимо, за да продава услуга и какъв обем от работа е това за back-office? …кой сектор е най-продуктивен в продажбите? …кой чиновник е най-добър в продажбите в цялата клонова мрежа и на кого е необходимо допълнително обучение? …днес колко клиенти се заинтересуваха за стартиралата вчера маркетингова кампания? Системата ONLINET дава отговорите на тези въпроси! Дори повече! …какво е общото количество и обслужените клиентски номера в клон за ден? Знае ли вашата банка …


Слайд 4

Контрол на обема Постоянен мониторинг на служителите и бързината им на обслужване Контрол на времевата норма: дори и за всеки отделен продукт и предлагана услуга Оптимално време за обслужване Максимално изчаквано време Ефективен мониторинг и анализ: Настройване на алармени функции, за да се посочат целите / преодоляването на предварително зададените срокове е моментално, в реално време Измерване работата на служителите по време на обслужване Създаване на пряк и доверчив контакт с клиенти, постигане на високи продажби, ефективност и резултати! Наблюдение и контрол


Слайд 5

С пълно използване на извлечените данни Резултати за продажбите - реално и средно време, Измерване на продажбената ефективност, Директно и персонално клиентоуправление за доверие и откритост, Незабавно действаща възможност за бранша / разделно управление, Хармонизиране на потоци, услуги и създаване на нови продукти, Мигновено измерими резултати от продажбата на рекламни кампании. Ползи за банката


Слайд 6

Онлайн проследяване на всеки случай и работна сила по всяко време и навсякъде Ефективност, непрекъснато следене, оценка Статистика, свързана с почти всички аспекти от дейността Още възможности за продажби и кръстосани продажби По-добри решения, базирани на надеждни и точни данни, по-добро планиране и стратегия за успех Ползата за мениджърите


Слайд 7

Удобно изчакване без опашки По-малко стрес и раздразнителност Повишена поверителност Предварителна регистрация Управление на VIP клиенти Избор на различни езици По-добро обслужване на клиентите Ползата за клиентите


Слайд 8

Напредничава интеграция Контрол на клиентопотока Номериране Номериране с извикване Статистики Мониторинг Централизирано управление Разпознаване и Бързо включване Цифрово оформление DASHBOARD


Слайд 9

Препращане поръчка на идентифицираните VIP клиенти Предварително зададени параметри на обслужването за VIP клиенти Намаляване на времето за изчакване на VIP клиенти Допълнителни продажби са възможни чрез специално меню и рекламни банери VIP клиенти управление – 360° поглед


Слайд 10

Интегриране При повикване - обслужват се първо VIP клиентите Дори списъкът, с препоръчаните на този клиент продукти идва на гишето при служителя VIP клиенти управление – 360° поглед


Слайд 11

Личен Телефон SMS Интернет Клиентът винаги получава потвърждение При пристигането на клиента в клона, системата го идентифицира като въведе код за потвърждение на екрана Клиентът е въведен според планираното време и следващият свободен служител го извиква Предварителна уговорка


Слайд 12

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Контрол на клиентопотока Номериране Номериране с извикване Статистики Мониторинг Централизирано управление Разпознаване и Бързо включване Цифрово оформление DASHBOARD


Слайд 13

Цифрова сигнализация на местата за изчакване и рекламен браншови прозорец Автоматично разделяне на клиентите по групи услуги Директна реклама за едни или други избрани услуги Незабавна покупка от импулсивно увлечение Повторна информация – за бързо обслужване на клиентите Многофункционален инструмент за увеличаване на продажбите Маркетинг функции - Медия Модул


Слайд 14

Нов комуникационен канал Атрактивност Създаване на интерактивна комуникация Подмяна на статични изображения с динамично съдържание Видео екранът работи само през деня Много импулсивни покупки Цена-ефективност Хартия Предпечат Принтиране Логистика Разнос Време, пари, енергия Решението: ЦИФРОВА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Свързаните с тях разходи Помислете върху: Визуално преимущество


Слайд 15

Реагиращ на допир екран Показване на маркетингови материали Рекламни банери Временни съобщения / незабавни съобщения Онлайн, централизирано обновяване Drag & Drop удобства Избиране на служител с име и снимка Екранен дизайнерски Модул


Слайд 16

Обща информация Корпоративно лого Лого на услугата Изписване на услугата върху билета Обновяване онлайн от цялата мрежа Drag & Drop Инструмент Билетен дизайнер модул


Слайд 17

Табло за наблюдение Контрол на клиентопотока Номериране Номериране с извикване Статистики Мониторинг Централизирано управление Разпознаване и Бързо включване Цифрово оформление DASHBOARD


Слайд 18

Показания на DASHBOARD


Слайд 19

Контрол Клиент - грижи & продажби Подобряване на продукта Маркетинг HR Клиентоупътва-ща система Анализ в реално време за обслужващите се клиенти, Осигуряване на ред данни за възнаграждаваща система Незабавни действия на клон Мениджър ниво Капацитет и мерки за ефективност Съотношение на предложени и продадени услуги в реално време Реално времеви за анализ на маркетинга за ефективността на кампанията Подравняване на капацитетните диспропорции Анализ на брутно / нетно работно време Основа за възнаграждаваща система DASHBOARD Медийни инструменти Начална система Информация за всички звена История на клиента VIP модул


Слайд 20

Супер Браншови продажби Предизвикване на интерес у клиента за увеличаване на клоновата ефективност Система, на която да се разчита


Слайд 21

Възможности с решенията на ONLINET НЯМА ВЕЧЕ ОПАШКИ НЯМА ВЕЧЕ ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ НЯМА ВЕЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОВЕЧЕ УДОВОЛСТВИЕ ПОВЕЧЕ ПРЕЦИЗНОСТ В СТРАТЕГИЯТА ПОВЕЧЕ ПЕЧАЛБИ


Слайд 22

Благодарим Ви за вниманието! Николай Пенев Мениджър Продажби +359 879 649338 nikolay.penev@onlinet.eu Кратка информация


×

HTML:

Ссылка: