'

Сдружение “Тринога”

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Сдружение “Тринога”


Slide 1

Тринога Е неправителствена организация и развива стопанство в село Желен. Представя устойчив начин на живот в природата, посреща доброволци и работи за опазване и възобновяване на природното наследство и традициите.


Slide 2

Дейности Предлага обмен на специфични знания и умения в областта на екологичното земеделие Представя устойчивото земеделие и животновъдство като начин на живот и развитие в съвременното общество Предлага стажове по устойчиво развитие Развива икономика, основана на солидарност и етика


Slide 3

Цели 1. Представяне дейността на сдружението за природен начин на живот. 2. Опазване и възобновяване на природното наследство и традициите. 3. Гаранция на автентичността и качеството на извършваната дейност. 4. Развитие на занаяти, музика и култура.


Slide 4

Създай градина... …оранжерия


Slide 5

Градината Без вредните химикали – нашите торове и препарати за защита са продукт на биологичен синтез (биват течни и твърди) Биоразнообразие – полезни организми, поликултура, етажност...


Slide 6

Животните 9 коня 2 кози 30 птици 2 кучета


Slide 7

Продукти сладка сиропи мехлеми билкови смеси


Slide 8

Оживи Създаване на млади дървета и храсти Засаждане и разпространение Ела и научи как става !


Slide 9

Доброволчество Околосветски възможности за екологично земеделие Европейска Доброволческа Служба Партньорство с Тринога – стажове, ателиета, обмен ... или просто ела и бъди “свободен добродеец”


Slide 10

Бъдещи проекти Развитие на нови терени в село Желен Подкрепа за други Устойчиви Общности ...и нека Земята да стане Рай!


Slide 11

Добре дошъл… Всеки, който иска да съдейства и да научи... Тук всеки е отговорен за самия себе си ! www.trinoga.org facebook group


×

HTML:

Ссылка: