'

GeoGebra

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

GeoGebra Саба? 20 Шек ??ымыны? бейнеленуі Дайында?ан: Байназаров Тал?ат Пайдалан?ан ресурс: http://mathandmultimedia.com/2010/05/07/geogebra-tutorial-13-sliders-tangents-and-circle-area-approximation/ geogebra.org


Слайд 1

Б?л саба?та іштей сызыл?ан к?пб?рышты? ауданы мен ше?берді? аудандарыны? арасында?ы байланысты бай?аймыз


Слайд 2

ГеоГебраны ашып, Алгебра, Осьтер ж?не Тор к?рінетіндей етіп ?ойы?ыз


Слайд 3

Слайдер ??ралын та?да?ыз


Слайд 4

Графиктер ала?ында?ы слайдерді? орналасуын аны?та?аннан кейін суреттегідей ?осымша м?зір шы?ады. Шамаларды суреттегідей етіп ?зерті?із


Слайд 5

?олдануды бас?аннан кейін Графиктер ала?ында суреттегідей слайдер пайда болады


Слайд 6

Іштей ?б?рышты? ?абыр?алар са?ын аны?тайтын екінші бір слайдер салы?ыз. ?лшемдері суреттегідей болу керек.


Слайд 7

?олдануды бас?аннан кейін суреттегідей сладер пайда болады.


Слайд 8

Екі объектіні? ?иылысуы ??ралын та?дап, координаталар осьтерін шерті?із. А н?ктесі пайда болады


Слайд 9

Кіріс ала?ына суреттеідей м?тін енгізі?із. Ентер басы?ыз. Суреттегідей ше?бер пайда болады.


Слайд 10

Ше?бер мен х осіні? ?иылысуы болатын В н?ктесін салы?ыз.


Слайд 11

Кіріс ала?ына суреттегідей бір шама енгізі?із. Б?л іштей сызылатын к?пб?рышты? центрлік б?рышы болады. Б?рышты аны?тайтын Символды кіріс ала?ыны? о? жа?ында?ы ?осымша м?зірінен таба аласыз. Ентер бас?аннан кейін Алгебра ала?ында а б?рышы пайда болады.


Слайд 12

Берілген ?лшем бойынша б?рыш ??ралын та?да?ыз


Слайд 13

Алдымен В, содан кейін А н?ктесін шерткеннен кейін, суреттегідей ?осымша м?зір терезесі Шы?ады. Б?рышты а деп белгіле?із


Слайд 14

Д?рыс к?пб?рыш ??ралын та?да?ыз


Слайд 15

Алдымен В, содан кейін В` н?ктелерін шерті?із. ?осымша м?зір терезесінде н?ктелер санын n деп тері?із. ОК басы?ыз.


Слайд 16

Алгебра ала?ында?ы альфа б?рышыны? ?асында?ы д??гелекті шерті?із. К?пб?рышты? санын аны?тайтын п слайдерін ?згертіп к?рі?із.


Слайд 17

К?пб?рыш санын 30 деп ?згертіп, к?пб?рышты тінтуірді? о? батырмасымен шерті?із. Объект баптауларын ашы?ыз.


Слайд 18

Н?кте мен сегмент баптауларына кіріп, Белгіні к?рсету деген м?зірдегі торларды шерті?із. Жабуды басы?ыз.


Слайд 19

М?тін ??ралын та?дап, Графиктер ала?ын басы?ыз. Шы??ан ?осымша м?зірдегі м?тінді суреттегідей енгізі?із. ОК басы?ыз.


Слайд 20

Та?ы да бір м?тін енгізі?із. Б?л уа?ытта м?тін к?пб?рыш ауданын аны?тайтын болады. ??деу ала?ында суреттегідей м?тін енгізі?із. ОК басы?ыз.


Слайд 21

Сладерлерді? ?лшемдерін ?згерткеннен кейін не бай?ау?а болады?


Слайд 22

Са?тау?а басып, интерактивті сызба?ызды са?тап ?ойы?ыз.


×

HTML:

Ссылка: