'

Разширяване на териториалния обхват на културно-историческото наследство на България чрез методите на Уеб 2.0 с цел информационна интеграция в европейския контекст на културния туризъм

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Разширяване на териториалния обхват на културно-историческото наследство на България чрез методите на Уеб 2.0 с цел информационна интеграция в европейския контекст на културния туризъм Презентация на доклад за VI Национална Научна Конференция с Международно Участие БЪЛГАРИЯ В КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ НА ЕВРОПА © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved.


Слайд 1

Да се разгледат и анализират переспективите и възможностите, които предлага социалния Интернет (Уеб 2.0) за интегриране на българското културно наследсто в Европейските информационни системи Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Цел Фокус Тракийското културно-историческо наследство - Информация и интеграция в Уеб 2.0 - база за брандиране на българския културен туризъм Очаквани резултати Разширяване на териториалния обхват на глобалния културен туризъм към България като резултат от интеграцията на информацията в Уеб 2.0 на познанията за Тракийското културно наследсво като мост между Европейските култури 2 от 15


Слайд 2

Проучване и анализ на брандинговото присъствие на България чрез българското културно наследство и в частност Тракийското културно наследство: Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Методология В най-значителните за туризма Уеб 2.0. глобални портали В глобалните социални мрежи с най-голяма численност и възможности за информационно интегриране с туристическа насоченост Анкети и допитвания в Интернет Интервюта и анкети извън Интернет Специализирана литература 3 от 15


Слайд 3

Присъствие в tripadvisor.com Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Резултати Дестинации с туристически атракции Най-популярните градове с туристически атракции в областта на културата и историята 4 от 15 Характеристики на портала: 32 милиона посетители на месец, 9 милиона регистрирани членове, 20 милиона статии и мнения за хотели и дестинации


Слайд 4

Присъствие във flickr.com Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Резултати 5 от 15 Характеристики на социалната мрежа: Фокус: фотография, Публика: 28,5 милиона посетители на месец, 2,98 милиарда снимки в базата от фотографии, 59,9 милиона снимки с ГИС етикети Легенда: Най-популярните етикети: 142 Етикети свързани с места: 39 Етикети свързани с туризъм: 8 Етикети свързани с култура: 8


Слайд 5

Присъствие във flickr.com Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Резултати Брой на снимки с етикети свързани с туризма (на английски) 6 от 10 Брой на снимки с ГИС етикети във социалната мрежа:


Слайд 6

Присъствие във flickr.com (продължение) Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Резултати Брой на снимки с етикети свързани с туризма (на английски), продължение 7 от 15 Брой на снимки с етикети свързани с туризма и културата (на английски)


Слайд 7

Присъствие във flickr.com (продължение) Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Резултати 8 от 15 Брой на снимки с етикети свързани с културно-историческото наследство (на английски)


Слайд 8

Присъствие във flickr.com (продължение) Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Резултати 9 от 15 Брой на снимки с етикети свързани с културно-историческото наследство (на английски), продължение Брой на снимки с етикети и заглавие България: Bulgaria: 192,517, Bulgarien: 12,757


Слайд 9

Присъствие в youtube.com Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Резултати 10 от 15 Характеристики на социалната мрежа: Фокус: видеозаписи в уеб формат Youtube.com: Видеоматериали с ГИС етикети в България: 7,830 Oт тях с етикет: Thracian: 383 От тях с етикет: travel: 961


Слайд 10

Присъствие в youtube.com Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Резултати 11 от 15 Видеоматериали с етикети (geotagged) и думи в заглавията свързани с културния туризъм Общо видеоматериали с етикети travel: 330 000, официални уебканали на youtube собственност на държави - над 50, включително конкурентите на България. България (ДАТ) не е представена


Слайд 11

Присъствие в други портали и мрежи с Уеб 2.0. характеристики Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Резултати 12 от 15 Присъствие на английски език


Слайд 12

Предварителни резултати от проведена анкета по Интернет за имиджа на България извън страната Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Резултати 13 от 15 Анкетата е на английски език и беше изпратена на повече от 5 000 души от цял свят. Първата попълнена анкета беше на 24 Октомври 2008. Попълването продължава и ще продължи до 27 Ноември 2008. Общо хора попълнили анкетата: 143 Посетили България: 18.18%, Непосещавали България: 81.82% От тези които не са посещавали България: над 60% казват, че знаят малко за страната, 10% казват че не знаят нищо. 40% биха се доверили на мнението за България на приятел от Интернет социална мрежа 36% биха пътували до България, защото приятел от Интернет социална мрежа им го преоръчва. Почти 28% от биха посетили места свързани с културното наследство


Слайд 13

Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Изводи от проучванията 14 от 15 България, и в частност Българското културно наследство имат много малко присъствие в социалните мрежи в Интернет - както в европейски, така и в световен мащаб. Българските културни институции, както и общинкси и държавни органи сързани с туризма и с културата нямат никакво присъствие в социалните мрежи, а присъствеито в Уеб 2.0. уебсайтове се свежда само до информация в Уикипедиа Тракийското културно наследство е единственото, което отличава България от подобни или конкуриращи туристически дестинации в областта на културно-исторически туризъм. В социалните мрежи, за разлика от официалните портали на българските институции, най-ефективното брандиране на България е свързано именно с Тракийското културно наследство. Присъствието с вярна информация в социалните мрежи в Интернет е най-евтината реклма на България като туристическа дестинация.


Слайд 14

Българското културно наследство в Европейски контекст, Уеб 2.0 и географиите на културния туризъм © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Бъдещи проучвания и препоръки 15 от 15 Трябва да се продължи с изследванията как тракийското културно наследство може да повлияе като положителен брандинг на културния туризъм към България: Като общо културно наследство за Югоизточна Европа Като диференциращ и едновременно интегриращ фактор за Европейската култура Като база за преминаване от брандиране на културния туризъм към България към общо брандиране, като се вклщчи и общия облик на същността на тракийската култура - празничност, изящество, разкош, единственност Трябва тези иследвания да станат достояние на широката общественност, на отговорните държавни и общински органи за да се вкючат като база за изработване на бъдещи стратегии в туризма Трябва възможно най-скоро да се започне общонародно будителско движение в Интернет с цел увеличаване на присъствието на България в социалните мрежи, с цел интегрирането на информация за нейната култура и за България като културна дестинация в глобален мащаб.


×

HTML:

Ссылка: