'

Интернет като медия Мост или пропаст за българските музеи

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Интернет като медия Мост или пропаст за българските музеи Презентация на доклад за Националeн Научнo-практически семинар на Музеите в Южна България Добрите практики на музеите с медиите © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved.


Слайд 1

Да се разгледа присъствието на българските музеи в Интернет, и по специално в социалните Интернет медии (Уеб 2.0) и да се анализира доколко това присъствие представлява мост за приобщаване към световната култура или потъва в пропастта на глобализацията и по този начин помага за унищожаването на идентичността и уникалността на българската култура Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи? © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Цел Определения 2 от 10 ИКОМ определение за музей: “постоянно действуваща институция в служба на обществото и неговото развитие, отворена за публиката. Тази институция придобива, запазва, изследва, разпространява информация и излага с цел изучаване, обучение, развлечение и наслада, материални и нематериални образци и обекти на развитието на хората, човечеството и околната среда.” Уеб 2.0 се определя като второ поколение на Интернет-базирани услуги – такива като социални мрежи по Интернет, уикита, средства за комуникация и фоксономии – които дават преимущество на онлайн сътрудничество и споделяне на информация между крайните потребители.


Слайд 2

Характеристики на Уикипедиа: 60 милиона посетители на месец. Над 10 милиона статии на всички езици, 2,6 милиона статии на английски, над 64 000 статии на български език (29 място в света), пише се на 250 езика и диалекта. Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи? © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Присъствие в Wikipedia 3 от 10 Списък на българските музеи в българския вариант на Уикипедия:173 (в това се включват и някои галерии) Български музеи със статии на български език в Уикипедия: 66 Списък на българските музеи в английския вариант на Уикипедия:5, като част от листата на всички музеи в света Български музеи със статии на английски: 18 Гръцки музеи (списък в Уикипедиа на английски): над 380 Гръцки музеи със статии в Уикепдиа на английски: над 360


Слайд 3

Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи? © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Присъствие в Wikipedia (продължение) 4 от 10 Списък Италиански музеи (списък в Уикипедиа на английски): над 270 Италиански музеи със статии в Уикепдиа на английски: над 120 Списък на Турски музеи (в Уикипедия на агнлийски): 26 Турски музеи със статии в Укипедия на английски: 16 Спискък на музеите в САЩ - над 200 с национално значение. Всички имат статии в Уикипедия


Слайд 4

Присъствие във flickr.com © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Брой на снимки с етикети свързани с музеите (на английски) 5 от 10 Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи? Характеристики на социалната мрежа: Фокус: фотография, Публика: 28,5 милиона посетители на месец, 2,98 милиарда снимки в базата от данни на фотографии, 59,9 милиона снимки с ГИС етикети


Слайд 5

Присъствие във flickr.com (продължение) © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. 6 от 10 Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи? Брой на снимки с етикети свързани с музеите (на английски), продължение


Слайд 6

Присъствие в youtube.com + Google Earth © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. 7 от 10 ГИС етикети за музеи - на английски Общо музейни канали в Youtube: 792 Youtube.com видеоматериали с етикет “Музей” и филмирани в България: 143 Музеи в България в Google Earth - 10 Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи?


Слайд 7

Уеб 2.0 и българските музеи © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. 8 от 10 Блогове на музеи в света: 23 537 Блогове на музеи на български език: 0 Присъствие на музеите с профили, статии и снимки в социалните мрежи: Facebook.com (Номер 1 в цял свят от социалните мрежи), активни потребители: 120 милиона Музеи във Facebook.com - от цял свят: 543 от България:0 Възможност да се използуват функции на Уеб 2.0 от уебсайтовете на българските музеи: няма Възможност да се използува Интернет като медия за интерактивно обучение в българските музеи (документи Wiki, е-мейл автоматизация за изложби и събития, използуване на ресурсите на музея - сваляне на статии, прочит на дигитализирани документи) - няма Възможност за научни изследвания чрез предоставяне на дигитализирани експонати и статии - няма Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи?


Слайд 8

Предварителни резултати от проведена анкета по Интернет за имиджа на България извън страната © 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Резултати 9 от 10 Анкетата е на английски език и беше изпратена на повече от 5 000 души от цял свят. Първата попълнена анкета беше на 24 Октомври 2008. Попълването продължава и ще продължи до 27 Ноември 2008. Общо хора попълнили анкетата: 170 Посетили България: 18.18%, Непосещавали България: 81.82% От тези които не са посещавали България: над 60% казват, че знаят малко за страната, 10% казват че не знаят нищо. 40% биха се доверили на мнението за България на приятел от Интернет социална мрежа 36% биха пътували до България, защото приятел от Интернет социална мрежа им го преоръчва. Почти 28% от биха посетили места свързани с културното наследствою 10% биха посетили музеи От тези които са посетили България: 9.52% са посетили музеи 16.7 % са посетили места свързани с българското културно наследство Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи?


Слайд 9

© 2008 Vizantia Enterprises Inc. All rights reserved. © 2008 Rossitza Ohridska-Olson. All rights reserved. Изводи и заключения 10 от 10 Българското културно наследство, и в частност българските музеи имат много малко присъствие в Интернет - както в европейски, така и в световен мащаб. Българските музеи нямат никакво присъствие в социалните мрежи, а присъствеито в Уеб 2.0. уебсайтове се свежда само до откъслечна информация в Уикипедия Официалните уебсайтове на музеите, така както са представени в глобалното просртанство на Интернет не могат да бъдат мост за изргаждане на интерактивен културен обмен, дистранционно обучение и реклама на България като дестинация на културния туризъм Присъствието на българските музеи в глобалното Интернет пространство е почти незабелижимо. Като резултат, информацияата и комуникацията за тяхното съществуване и огромни богатства потъва в глобалния информационен поток и остава незабелижима. От това се възползуват други страни за да заливат света с невярни данни за нашата история и култура. Интернет като медия - мост или пропаст за българските музеи?


×

HTML:

Ссылка: