'

Писане за Web

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Писане за Web Даниел Гоцев 14 юни 2010, Х-л “Хилтън”, София Youth Week of Electronic Media


Слайд 1

Писането на текстове за интернет е различно от писането на текстове за отпечатване. Защо? - Начинът, по който потребителите четат текстовете в интернет е различен.


Слайд 2

Как потребителите четат текстовете в интернет Сканират текста, не го четат дума по дума и задълбочено; Избират ключови думи и фрази; Търсят късчета информация, водещи към това, което ги интересува. Над 70% четат само най-важните думи и изречения и пропускат останалото; По-малко от 20% четат дума по дума; Четат под формата на буквата „F” – движението на погледа върху страницата формира две хоризонтални линии, следвани от вертикална.


Слайд 3

F-Shaped Reading Pattern


Слайд 4

Защо четат по този начин? Четенето на екран е по-уморително за очите – следователно и по-бавно, отколкото при печатен текст. В напрегнатото ежедневие нямаме време да четем новини задълбочено – информираме се бързо. В интернет ни залива огромно количество информация, от което избираме най-важното.


Слайд 5

Как да пишем текстовете в интернет Ясно; Просто; Кратко; Сбито / Стегнато; По основната тема, без отклонения; Без допълнителни пояснения; С линкове към източници на информация; Балансирано, без крайности – без остри критики и преувеличения; Със сканируемо оформление.


Слайд 6

Сканируем текст / Сканируемо оформление Акцентиране върху ключови думи чрез: удебеляване, оцветяване на: думата; фона й; Изброяване в bullets; Писане с по една идея в параграф – потребителите пропускат всяко отклонение от темата на параграфа. Често поради това се срещат абзаци само от по едно изречение; Текстът съдържа половината от броя думи, използвани в традиционното писане; Писане в стил „Обърната пирамида” – всеки текст и абзац започват с най-важното от темата/идеята и обобщението й, а останалите изречения предоставят подробностите.


Слайд 7

Текстът в стил „Обърната пирамида” Започва с обобщението му в няколко изречения; Продължава с подробностите по темата в следващите параграфи; Всеки параграф започва с т.н. тематично изречение (topic sentence / lead sentence), обощаващо темата на абзаца. Останалите изречения я доизясняват и развиват; Не завършва със заключение, извод и обобщение – те са в началото.


Слайд 8

Защо е необходимо писане в стил „Обърната пирамида” Читателите най-напред прочитат бегло първото изречение на абзаца и след това решават дали да продължат нататък. Началните от 1 до 3 изречения са първото нещо, което потребителите виждат в текста – прочитат ги набързо, за броени секунди и ако информацията ги интересува, продължават нататък. По този начин ангажираме вниманието на читателите с останалата част от текста.


Слайд 9

Структура на текста Текстът обикновено се състои от: Заглавие; Подзаглавие / встъпително изречение (Lead – англ.); Основен текст.


Слайд 10

Заглавие Заглавието и подзаглавието са първото нещо, което читателите виждат; Читателите им хвърлят много бърз поглед и ако видяното ги интересува, прочитат текста; Потребителите четат заглавията и подзаглавията, без да разсъждават върху тях и без да влагат усилия за възприемането им; Разполагаме с няколко секунди, за да ангажираме вниманието на потребителя; Дългите и сложните заглавия не биват прочитани.


Слайд 11

Заглавията са: Кратки; Интуитивни; Информират с контекста; В много малко думи отразяват темата на текста; Съдържат 1/2 от броя думи в заглавията от друг вид публикации (научни, административни и т.н.); Побират се в 1 ред, в най-лошия случай – в 1,5 реда. Същевременно е необходимо да бъдат ясни и недвусмислени.


Слайд 12

Заглавията не съдържат Подробности и пояснения; Наречия (както, затова, сравнително, ...); Предлози (чрез, вместо, поради, благодарение на, ...); Съюзи (обаче, въпреки че, ...); Местоимения (който, която, какъвто, чийто, ...).


Слайд 13

Подзаглавие (Встъпително изречение / Lead) Пояснение към заглавието Обобщение на новината Дължината му е 1 или макс. 2 изречения Необходимо е да бъде: Кратко Ясно Просто Възприемано интуитивно Информира с контекста Не трябва да съдържа: повторения със заглавието сложни изрази подробни пояснения


Слайд 14

Заглавията и подзаглавията обикновено са повече съдържателни, отколкото изглеждащи интелигентно написани.


Слайд 15

Основен текст Започва с най-важното, обобщено в първия абзац (встъпителен абзац / lead paragraph) Първото изречение е фокусирано изцяло върху ключовите факти и дава отговор на въпросите: Кога? Кой? Какво? Къде? Всички следващи изречения отговарят на въпросите Защо? и Как? Текстът е изцяло в стил „Обърната пирамида”. Първият абзац се състои от 1 до 3 изречения. Основният текст не е по-дълъг от 200, макс. 350 думи. Цялата важна информация в текста обикновено се съдържа в първите 4 параграфа. Дължината на всеки параграф е не повече от 50 думи.


Слайд 16

Начинът, по който потребителите четат текстовете в интернет е установен чрез проучвания по метода Eye Tracking, извършвани със специализирана само за целта техника, която проследява детайлно движението на очите. Науката, изучаваща начина, по който потребителите разглеждат и използват интернет сайтовете се нарича Ползваемост (Usability).


Слайд 17

Въпроси и отговори


Слайд 18

Източници на информация How Users Read on the Web, Jakob Nielsen's Alertbox; Inverted Pyramids in Cyberspace, Jakob Nielsen's Alertbox; F-Shaped Pattern For Reading Web Content, Jakob Nielsen's Alertbox; How to Write Stories Online, BBC World Service; 10 Tips for Good Web Writing, Jennifer Kyrnin, About.com Guide. (About.com е част от The New York Times Company); Writing for the Web – Research on how users read on the Web and how authors should write their Web pages; DM Best Practices: Writing for the Web – наръчник за писане за Уеб в 15 стр. А4 в PDF; Writing for the Web – 12 стр. A4 съкратена извадка в PDF от книгата „The Web Content Style Guide” от Gerry McGovern, Rob Norton и Catherine O'Dowd, издадена от Financial Times Prentice Hall.


Слайд 19

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: