'

МЕТОДИ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ - 2007

If you like this presentation – show it...

Slide 0

МЕТОДИ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ - 2007 Бублик В.В. Кафедра мультимедійних систем, кімн. 204/1 Консультації: вівторок, середа 15-16 год. http://emerecu.ukma.kiev.ua/efolio You are welcome! Stockholm, Kungliga Tekniska Hogskolan


Slide 1

Тема 6. Узагальнене програмування Корисно повторити: Об'єктне програмування. Лекція 8. Параметризовані класи


Slide 2

Динамічний поліморфізм Чи завжди він потрібен?


Slide 3

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 4 (45) Динамічний поліморфізм Пізнє зв'язування віртуальних функцій вимагає Ієрархії класів Дотримання дисципліни стабільного інтерфейсу нетермінальних класів Накладних витрат непрямого виклику


Slide 4

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 5 (45) Поліморфна ієрархія класів Базовий клас class Base { public: virtual void vf() { cout<<"Base::f()"<<endl; } void g() { cout<<"Base::g()"<<endl; } };


Slide 5

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 6 (45) Поліморфна ієрархія класів Похідний клас class Derived: public Base { public: virtual void vf() { cout<<" Derived ::f()"<<endl; } };


Slide 6

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 7 (45) Заміщення при пізньому зв'язуванні void manipulator(Base & x){ x.f(); x.g(); } Base b; Derived d; manipulator(b); //Base::f();Base::g() manipulator(d); //Derived:: f();Base::g()


Slide 7

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 8 (45) Накладні витрати поліморфізму x.f(); // виклик віртуальної функції 00401207 mov edx,dword ptr [ebp+8] 0040120A mov eax,dword ptr [edx] 0040120C mov esi,esp 0040120E mov ecx,dword ptr [ebp+8] 00401211 call dword ptr [eax] 00401213 cmp esi,esp 00401215 call __chkesp (00409620) 0040121A x.g(); // виклик невіртуальної функції 00401700 mov ecx,dword ptr [ebp+8] 00401703 call @ILT+805(Base::g) (0040132a) 00401708


Slide 8

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 9 (45) Внесення стабільного інтерфейсу Базовий клас class NVIBase { public: void vf() { dovf(); return;} void g() { cout<<"Base::g()"<<endl; } private: virtual void dovf() { cout<<"Base::f()"<<endl; } };


Slide 9

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 10 (45) Внесення стабільного інтерфейсу Похідний клас class NVIDerived: public NVIBase { private: virtual void dovf() { cout<<" Derived ::f()"<<endl; } };


Slide 10

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 11 (45) Накладні витрати невіртуального інтерфейсу Без особливих додаткових накладних витрат: один зайвий виклик невіртуальної інтерфейсної функції x.vf(); 00416E5E mov ecx,dword ptr [x] 00416E61 call NVIBase::vf (415EFBh)


Slide 11

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 12 (45) Виділення абстрактного нетермінального класу Базовий клас class NVINTBase { public: void vf() { dovf(); return;} void g() { cout<<"Base::g()"<<endl; } virtual ~NVINTBase()=0; private: virtual void dovf() { cout<<"Base::f()"<<endl; } };


Slide 12

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 13 (45) Виділення абстрактного нетермінального класу Похідні класи class NVITBase: public NVINTBase {}; class NVITDerived: public NVINTBase { private: virtual void dovf() { cout<<" Derived ::f()"<<endl; } };


Slide 13

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 14 (45) Порівняння викликів деструкторів Виклик невіртуального деструктора delete nvip; 0043771D mov eax,dword ptr [nvip] 00437720 mov dword ptr [ebp-158h],eax 00437726 mov ecx,dword ptr [ebp-158h] 0043772C push ecx 0043772D call operator delete (41550Fh) 00437732 add esp,4


Slide 14

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 15 (45) Порівняння викликів деструкторів Накладні витрати віртуального деструктора delete pb; 00437780 mov eax,dword ptr [pb] 00437783 mov dword ptr [ebp-134h],eax 00437789 mov ecx,dword ptr [ebp-134h] 0043778F mov dword ptr [ebp-140h],ecx 00437795 cmp dword ptr [ebp-140h],0 0043779C je main+151h (4377C1h) 0043779E mov esi,esp 004377A0 push 1 004377A2 mov edx,dword ptr [ebp-140h] 004377A8 mov eax,dword ptr [edx] 004377AA mov ecx,dword ptr [ebp-140h] 004377B0 call dword ptr [eax] 004377B2 cmp esi,esp 004377B4 call @ILT+2795(__RTC_CheckEsp) (415AF0h) 004377B9 mov dword ptr [ebp-16Ch],eax 004377BF jmp main+15Bh (4377CBh) 004377C1 mov dword ptr [ebp-16Ch],0


Slide 15

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 16 (45) Висновок Повна гнучкість рішень за рахунок динамічного розпізнавання типу об'єкту при значних затратах як на етапі програмування, так і виконання


Slide 16

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 17 (45) “Невіртуальна” ієрархія class Base { public: void f() {cout<<"Base::f()"<<endl; } void g() {cout<<"Base::g()"<<endl; } }; class Derived : public Base { public: void f() {cout<<" Derived::f()"<<endl; } // пряме відсилання до базового класу void g() {Base::g();} };


Slide 17

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 18 (45) Раннє зв'язування void manipulator(Base & x){ x.f(); x.g(); } Base b; Derived d; manipulator(b); //Base::f();Base::g() manipulator(d); // Base::f();Base::g()


Slide 18

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 19 (45) Висновок Раннє зв'язування не забезпечує заміщень: при підстановці параметром об'єкту похідного класу викликаються функції базового


Slide 19

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 20 (45) Узагальнений маніпулятор ієрархією класів template <typename T> void manipulator(T & x){ x.f(); x.g(); } Base b; Derived d; manipulator(b); //Base::f();Base::g() manipulator(d); //Derived:: f();Base::g()


Slide 20

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 21 (45) Висновок Шаблон, застосований до ієрархії, доповненої явним делегуванням, моделює статичний поліморфізм


Slide 21

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 22 (45) “На городі бузина...” class ElderBerry // бузина { public: void f(char a='!', double x=1, bool t=true) { cout<<"ElderBerry::f()"<<endl; } void g(char a='?') { cout<<"ElderBerry::g()"<<endl; } void goToUncle(); // у Києві };


Slide 22

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 23 (45) А де Murgatroyd? class Murgatroyd { public: void f() { cout<<"Murgatroyd::f()"<<endl; } void g(ElderBerry & ga=ElderBerry(), double a=3.14) { cout<<" ElderBerry::g()"<<endl; ga.g(); } // An exclamation of surprise int heavensTo(const Murgatroyd &); };


Slide 23

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 24 (45) Узагальнена функція template <class T> void manipulator(T & x){ x.f(); x.g(); } ElderBerry u; Murgatroyd v; manipulator(u); // ElderBerry::f(), ElderBerry:: g() manipulator(v); // Murgatroyd ::f(), ElderBerry:: g()


Slide 24

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 25 (45) Поліморфізм без ієрархії Методи узагальненого програмування дозволяють промоделювати статичний поліморфізм не застосовуючи ієрархії класів, а лише їх знайомств за умови узгодженості їх поведінки


Slide 25

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 26 (45) Висновок Кожен початківець хоче продемонструвати володіння успадкуванням (90% випадків) Віртуальні функції найчастіше вживаються некоректно Застосовувати динамічний поліморфізм варто лише тоді, коли статичного не вистачає Узагальнене програмування найпотужніший механізм статичного поліморфізму, але...


Slide 26

Безпечність узагальненого програмування Наперед невідомо, який саме тип буде підставлено до шаблону: як гарантувати працездатність за мінімальних вимог до типового параметру? Як уникнути збоїв на етапі виконання?


Slide 27

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 28 (45) Синтаксичний контроль типів Успадкування типів Зведення типів Примітивність типів Індексованість типів


Slide 28

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 29 (45) Типізація (за Бучем) Засіб захисту від використання об’єктів одного класу замість іншого, або принаймні спосіб управління цим використанням.


Slide 29

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 30 (45) Шаблон з одним параметром Пробуємо розмістити значення Того ж типу Т на новому місці template <class T> void construct( T*& p, const T& value ) { p =new T(value); return; }


Slide 30

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 31 (45) Застосування шаблону void converted( double*& p1, Base* p2 ) { Base b; Derived d; construct( p1, 2.718 ); construct( p2, b ); construct( p1, 42 ); construct<double>( p1, 42 ); construct( p2, d ); construct<Base>( p2, d ); }


Slide 31

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 32 (45) Результати першої спроби void converted( double*& p1, Base* p2 ) { Base b; Derived d; construct( p1, 2.718 ); construct( p2, b ); // construct( p1, 42 ); 42 is int construct<double>( p1, 42 ); // construct( p2, d ); d is Derived construct<Base>( p2, d ); }


Slide 32

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 33 (45) Висновок (з першої спроби) Надто жорстка умова на типовий параметр


Slide 33

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 34 (45) Шаблон з двома параметрами Пробуємо розмістити значення типу Т2 на новому місці за указником типу Т1 Як уникнути недопустимих комбінацій типів template <class T1, class T2> void construct( T1*& p, const T2& value ) { p =new T2(value); return; }


Slide 34

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 35 (45) Обмеження на успадкування template <class Base, class Derived> struct must_have_base { ~must_have_base() { void (*p)(Derived*, Base*) = constraints; } private: static void constraints(Derived* pd, Base* pb) { pb=pd; } };


Slide 35

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 36 (45) Шаблон, доповнений перевіркою підтипів Спроба використати недопустиму комбінацію типів діагностується компілятором template <class T1, class T2> void construct( T1*& p, const T2& value ) { must_have_base<T1, T2> check; p =new T2(value); return; }


Slide 36

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 37 (45) Результати другої спроби void converted( double*& p1, Base* p2 ) { Base b; Derived d; construct( p1, 2.718 ); construct( p2, b ); // construct( p1, 42 ); 42 is int // construct<double>( p1, 42 ); не підтип construct( p2, d ); // ОК d is Derived construct<Base>( p2, d ); }


Slide 37

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 38 (45) Обмеження на зводимість template <class Type, class Convert> struct must_be_converted { ~must_be_converted() { void (*p)(Type &, const Convert &) = constraints; } private: static void constraints(Type & s, const Convert & t) { s=t; } };


Slide 38

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 39 (45) Шаблон, доповнений перевіркою зведення типів Спроба використати недопустиму комбінацію типів діагностується компілятором template <class T1, class T2> void construct( T1*& p, const T2& value ) { must_be_converted<T1, T2> check; p =new T2(value); return; }


Slide 39

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 40 (45) Результати третьої спроби void converted( double*& p1, Base* p2 ) { Base b; Derived d; construct( p1, 2.718 ); construct( p2, b ); construct( p1, 42 ); // ОК 42 converted to double construct<double>( p1, 42 ); construct( p2, d ); // ОК d is Derived construct<Base>( p2, d ); }


Slide 40

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 41 (45) Перевірка примітивності типу template <class T> struct must_be_POD { ~must_be_POD() { void (*p)() = constraints; } private: static void constraints() { union{ T T_is_not_POD_type;}; } };


Slide 41

Приклади інших перевірок


Slide 42

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 43 (45) Перевірка індексованості template <class T> struct must_be_subscriptable { ~must_be_subscriptable() { void (*p)(const T &) = constraints; } private: static void constraints (const T& T_is_not_subscriptable) { sizeof(T_is_not_subscriptable[0]); } };


Slide 43

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 44 (45) Перевірка розмірностей template <class T1, class T2> struct must_have_same_size { ~must_have_same_size() { void (*p)() = constraints; } private: static void constraints() { const int T1_not_same_size_as_T2 = sizeof(T1) == sizeof(T2); int i[T1_not_same_size_as_T2]; } };


Slide 44

© 2006 Бублик В.В. МООП-9. Узагальнене програмування 45 (45) Висновок Збалансовуйте застосування успадкувань і шаблонів Зважено контролюйте типи, але не вимагайте від них більше, ніж потрібно


×

HTML:

Ссылка: