'

Водородни технологии доклад 2010 г.

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Водородни технологии доклад 2010 г. д-р Богдан Цветков


Slide 1

Преглед Основни проблеми и прогнози Научни търсения Основни постижения Съхранение на водород Електрогенератори и електростанции Нови приложения Транспорт Последни разработки газостанции на водород и Charge point Новости в образованието Заключение и роля на БГ Н2 Общество


Slide 2

Бъдеще на горивата


Slide 3

Бъдещето на енергетиката


Slide 4

Наука


Slide 5

Производство на водород Метод цена (?/Nm3 H2) Природна газ 0.07-0.08 50-68% (газ) (реформинг) 0.17-0.24 28-40% Електролиза 0.44 75-85% (електр.) (Ветрогенериране) Биомаса 0.14-0.17 40% (суровина) (реформинг) Фотобиологично 11.68-0.05 92% (инвест.)


Slide 6

Съхранение на водород


Slide 7

Електрогенератори Proton Motor (USA) module 70 W/kg stack 553 W/kg Ballard (Canada) module 300-450 W/kg stack 600-1100 W/kg Hydrogenics (Canada) module 150 W/kg CEKA (Switzerland) module 150 W/kg PowerCell (Sweden) module 50 W/kg Heliocentris (France) module 54,5 W/kg (Ballard stack)


Slide 8

Приложения Реформинг – отопление ГЕ – електричество Гориво: природен газ Независим от водоснабдяване Безшумна работа 1 kW електроенергия 15 kW топлина 96% ефективност


Slide 9

Приложения


Slide 10

Транспорт


Slide 11

Charge point и Н2 газостанции


Slide 12

Образование ? 3 800


Slide 13

Заключение Нужда от енергия Научни търсения Производство на водород и електроенергия Когенерация на топлина и електроенергия Транспорт Водородни газостанции Образование


Slide 14

Роля на БГ Н2 Общество База данни Консултации и осъществяване на контакти Организиране на съвместни проекти по FP7 Европейската водородна асоциация N.ERGHY Group


Slide 15

Благодаря за вниманието! Общо събрание 2010 г. Българско водородно общество


×

HTML:

Ссылка: