'

Визуализация на културното наследство

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Визуализация на културното наследство в съвременната информационна среда © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Презентация на ІХ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК” Ден на Будителите 1. 11. 2011 СОФИЯ


Слайд 1

определения


Слайд 2

Определение за културно наследство 3 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Съд за зърно, 6-то хил. Пр. Хр., Неолитни жилища, Стара Загора ”Културно наследство'' означава движими или недвижими предмети с художествена , архитектурна, историческа, археологическа, етнографска, палеонтологическа и геологическа стойност и значение и които включват информация или данни значими за културата. В това се включват археологически, палеонтоложки, или геоложки места, залежи, пейзажи, групи от сгради, научни колекции, колекции от художествени предмети, ръкописи, книги, публикувани материали, аудио-визуални материали, и пресъздаването на всички гореизброени, или колекции с историческо значение, както и нематериални културни ценности, състоящи се от изкусвто, традиции, обичаи и таланти използувани в изпълнителските и приложните изкувства и занаятите и други нематериални ценности, които имат историческо, художествено и етнографско значение. [Cultural Heritage Act 2002] Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения Калцитов Калцит на матрица, Китай


Слайд 3

Определение за визуализация 4 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Невидимият. Фотомонтаж.Unexplainable.net, Alfred. Български тълковен речник: визуален визуална, визуално, мн. визуални, прил. Който се извършва със зрението или е предназначен за гледане. Визуални средства. // нареч. визуално. Английски тълковен речник: Визуализирам: да формирам умствена представа, да си представя, да направя нещо видимо Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения Визуализация на туристическите оферти със смартфон


Слайд 4

Защо съществува визуализацията 5 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Инфографика на американските президенти За да достави ИНФОРМАЦИЯ За да служи за РЕКЛАМА В КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА За да полълни ЛИПСВАЩИ ПОНЯТИЯ В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ За да служи за ОБУЧЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО За да доставя ЗРИТЕЛНО УДОВОЛСТВИЕ Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения Инфографика за Болшой Театър след Реконструкцията, РИА Новости


Слайд 5

Защо съществува визуализацията 6 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Как смартфоните ще променят бъдещето на туристическата индустрия, инфографика, Амадеус За да достави ИНФОРМАЦИЯ За да служи за РЕКЛАМА В КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА За да полълни ЛИПСВАЩИ ПОНЯТИЯ В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ За да служи за ОБУЧЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО За да доставя ЗРИТЕЛНО УДОВОЛСТВИЕ Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения Венеция, Литограф, 1486, Национална Библиотека на Франция


Слайд 6

Защо съществува визуализацията 7 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Визуализациа на Мартирион край гроба на Св. Томас, Турция За да достави ИНФОРМАЦИЯ За да служи за РЕКЛАМА В КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА За да полълни ЛИПСВАЩИ ПРЕДСТАВИ В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ За да служи за ОБУЧЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО За да доставя ЗРИТЕЛНО УДОВОЛСТВИЕ Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения


Слайд 7

Защо съществува визуализацията 8 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Филмова и илюстративни визуализации на историята за Троянската Война За да достави ИНФОРМАЦИЯ За да служи за РЕКЛАМА В КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА За да полълни ЛИПСВАЩИ ПОНЯТИЯ В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ За да служи за ОБУЧЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО За да доставя ЗРИТЕЛНО УДОВОЛСТВИЕ Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения


Слайд 8

Защо съществува визуализацията 9 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company За да достави ИНФОРМАЦИЯ За да служи за РЕКЛАМА В КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА За да полълни ЛИПСВАЩИ ПОНЯТИЯ В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ За да служи за ОБУЧЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО За да доставя ЗРИТЕЛНО УДОВОЛСТВИЕ Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: определения Визуализация на сватба, Владимир Димитров-Майстора Рилски Манастир, Цанко Лавренов


Слайд 9

съвременната информационна среда


Слайд 10

Нови технологии и информационни среди 11 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Видове 3D визуализация Виртуална реалност(VR) Увеличена реалност(AR) Gigapixel фотография Визуализация на детаили с Java & Flash Мобилни технологии за визуализация чрез приложения Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии


Слайд 11

3D Визуализация и виртуална реалност 12 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Rome Reborn Project, University of Virginia, USA Виртуална 3D Римска къща La Alhabmbra de Granada, Spain Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии


Слайд 12

Увеличена реалност 13 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии


Слайд 13

Gigapixel фотография 14 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Google Art Project (Video) Google Art Project Personalization (Real demo) Paris 26 Gigapixel High Resolution Virtual Images in Google Earth (The Prado Museum) Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии


Слайд 14

Детайлно разглеждане с Java & Flash 15 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Metropolitan Museum of Art (Java) Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии


Слайд 15

16 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Le Louvre (Flash) Детайлно разглеждане с Java & Flash Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии


Слайд 16

Визуализация в ePUB format 17 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Google eBooks: Тракия (Демо в реално време) Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: нови технологии


Слайд 17

Информационни и рекламни аспекти: културен туризъм


Слайд 18

© 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company 19 Приложения чрез Карти & GIS Социални мрежи Мобилни проложения: eCommerce & eCommerce Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм


Слайд 19

Информация за културното наследство: Карти и ГИС 20 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Archaeological Museum Sofia, Bulgaria on Google Maps Archaeological Museum Sofia, on Panaramio & Google Earth Geotagged photos of Bulgarian Cultural Heritage on Flickr.com Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм


Слайд 20

21 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Youtube.com importance Социални мрежи и социална медия Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм


Слайд 21

22 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Tripadvisor.com for cultural tourism Социални мрежи и социална медия Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм


Слайд 22

Мобилни приложения 23 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Free iPhone & iPad UNESCO World Heritage App FOTOPEDIA app UNESCO World Heritage list for iPad Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм


Слайд 23

eCommerce 24 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм


Слайд 24

eCommerce 25 © 2011 Cultural Realms | A Vizantia Enterprises Company Boutique des Musees, France Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia. Scythian Gold, Scarf Визуализация на културното наследсво в съвременната информационна среда: за културния туризъм


Слайд 25

Благодаря за вниманието Contacts: Rossitza Ohridska-Olson, President, Vizantia rolson@vizantia.com rokambur@gmail.com Tel: +1.954.788.4832 Mobile USA: +1.954.531.30.70 Mobile (Europe).: +359.(0).886.76.94.27 Skype: rokambur 26


×

HTML:

Ссылка: